Wednesday, July 30, 2008

ငါ့အသက္ရွင္မႈက ေဘးက်ပ္နံက်ပ္

ေနသာသလုိ ေနခဲ့တယ္

ဒီေန႔ငါ့အသက္ရွင္မႈက ေဘးက်ပ္နံက်ပ္

အိမ္ျပန္ရ ေကာင္းမလား

ဆက္ထုိင္ရ ေကာင္းမလား

ဆံုးျဖတ္လုိ႔ မရတဲ့ ေသဆံုးမႈပဲ။


ငါကခလုတ္ကုိ တုိက္မိတာလား

ခလုတ္ကငါ့ကုိ တုိက္မိတာလား

စိတ္ကုိထုတ္ပိုးၿပီး

အမႈိက္ကားေပၚ ပစ္တင္လုိက္ခ်င္တယ္။

ငါ့ကုိငါ မလုိခ်င္ေတာ့ဘူး

ေနသာသလုိ ေနခဲ့တယ္

ဒီေန႕

ငါ့အသက္ရွင္မႈက ေဘးက်ပ္နံက်ပ္။

(၂၀၀၄-ႏွလံုးအိမ္)

ေမာင္မင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ)

No comments: