Saturday, November 22, 2008

ေရႊနံ႔သာစာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္ျခင္း

LIBRARY NAME = SHWE NANT THAR
LOGO =
Definition Of Logo =လူ႔ဘ၀ကုိ လူသားဆန္စြာ ေလွ်ာက္ရဲဖုိ႔ ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လူသားဆန္ဖုိ႔ကုိ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆုိတဲ့ ေပတံ နဲ႔တုိင္းတာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူသားတုိင္းဟာ ဘ၀မွာတကယ္လူျဖစ္ရက်ဳိး နပ္ခဲ့ပါသလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း မ်ဳိးကုိ ကုိယ္တုိင္ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ေသာ အဆိုပါေမးခြန္းကုိ မိမိေရာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ကပါ အေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔အတြက္ မိမိသည္လည္း လူသားအျဖစ္ကုိ ရခဲ့တဲ့အတြက္ ရခဲ့ေသာလူသားအျဖစ္ကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်မလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ ကုိယ္တုိင္ေျဖၾကည့္လုိက္ေတာ့ လူသားေကာင္းက်ဳိးျပဳ ဘာလုပ္မလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာက ေခါင္းထဲေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိပါျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတဲ့အေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တုိက္ တစ္ခုတည္ေထာင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အရပ္ေဒသ၊ လူေနမွဴအဆင့္ဆင့္၊ တုိင္းျပည္ အေျခအေနစေသာ အရပ္ရပ္ကုိ ရႈၾကည့္လုိက္ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္ဟာ လူသားတစ္ေယာက္လုပ္သင့္ေသာ အလုပ္ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရွိဖုိ႔လုိေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေႏွာင္းေႏွးတာတုိ႔၊ ပိတ္ပင္ခံရ တာတုိ႔၊ အတုိက္အခံလုပ္ခံရတာတုိ႔၊ မေကာင္းႀကံံ ခံရတာတုိ႔၊ အေႏွာက္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အရႈံးေပးလုိက္ၿပီး ကုိယ့္လုပ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ဘဲ ရပ္တန္႔သြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ စၾကာကဲ့သုိ႔ အၿမဲတန္းလည္ပတ္ေနရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၊ ဒီ logo -ကုိေရြးျခယ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ = ထုိင္ေနလုိ႔ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
(အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္)

GOOL = အဆင့္ဆင့္ျမင့္ျမင့္ လူ႔အဖဲြ႔စည္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ၿပီး လူသားဆန္ေသာ လူ႔အေျခခံ က်င့္၀တ္တရားမ်ား လုိက္နာႏုိင္လွ်က္ အသိပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္။
OBJECTIVES = (က) လူသားအားလုံး အသိပညာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစေရး။
(ခ)အခ်ဳိ႕ေသာ ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ား လူေတာမတုိးရဲျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာျပန္လွ်က္ လယ္ေတာ၊ ယာေတာထဲမွာသာ အခ်ိန္ကုန္ခံလွ်က္ဘ၀မ်ား စေတးေနျခင္းမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေရး။
(ဂ) အရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား လယ္ထဲဆင္းေနရျခင္းမ်ဳိးကုိ ထုတ္ဆယ္ႏုိင္ေရး။
(ဃ) အနာဂတ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရးကိစၥမ်ား ၊တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရာ၌ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မွဴမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာေစေရး။
(င) အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဴမ်ားကုိ အမွန္တရားေပၚရပ္ တည္လွ်က္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး။
(စ) လူဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနလုိ႔မရေသာ သတၱ၀ါဟုသိ
ျမင္လာၿပီး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ညီညြတ္မွဴ အင္အားမ်ား၏
တန္ဘုိးကုိ နားလည္လာေစရန္။
(ဆ) လူ႔တန္ဘုိးကုိ နားလည္သူပီပီ လူသားအခြင့္ေရးမ်ား ရရွိပုိင္ဆုိင္မွဴ အေျခအေနမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္လာေစရန္။


Activities
Situation Analysis:(1)
မိမိတုိ႔ရပ္ရြာသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နံ႔သာကုန္းရြာ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုုသည္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိသာ ေရွးရုိးစဲြအျဖစ္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ သက္၀င္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ အညာေဒသျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရာသီဥတု-ဟုေခၚ ေသာ မုိးေလ၀သကုိသာ မင္းမူေနၾကရသည္။ ေတာ္ဖလာ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ တတိယလႈိင္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ရုန္းကန္ေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အသြားအလာ ခက္ခဲသလုိ ေဆးရုံေဆးခန္းမရွိျခင္း ျဖင့္ ေဆးမွီတုိကုိသာ အားကုိးေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ ရပ္ရြာသည္ လူအဆင့္တန္းေတာ့ မွီသည္ဟု ဆုိၾကရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရပ္ရြာကုိ အဓိကႀကိဳးကုိင္ေနေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဴေၾကာင့္ဟုဆုိလွ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။ အိမ္ေျခႏွစ္ရာခန္႔သာရွိေသာ ေက်းရြာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္း သံဃာ(၆၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။ အစိုးရဓမၼာစရိယ ဘဲြ႔ရ ၁၅-ပါး၊ သာမေဏေက်ာ္ ၆-ပါး၊ ပိဋကတ္ႏွစ္ပုံေအာင္(၃)ပါး၊ႏွစ္ ပုံခဲြေအာင္(၁)ပါး၊ တစ္ပုံေအာင္ (၂)ပါးစသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ဘက္မွျပည့္စုံေန သလုိ၊လူဘဲြ႕ရ ပညာတတ္မ်ားလည္း (၃၀)ေက်ာ္ထိ ေပါမ်ားေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာျပန္ၿပီး လယ္ေတာထဲမွာသာ ဘ၀ေတြကုိ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မ်ားျဖင့္ စေတးေနၾကပါသည္။

မိမိတုိ႔ရြာသည္ အျခားရြာမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ လူေနမွဴအေျခအေန မဆုိးဟုဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္စုရြာမ်ား ျဖစ္ေသာ အျခားရြာမ်ားသည္ အသက္ငယ္ငယ္ျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ ေနၾကရျခင္း၊ ေမွာ္ဟုေခၚေသာ ေက်ာက္တူး ေဖာ္ေရး ေနရာမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးလွ်က္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္း၊ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရ လွ်က္ ေသေၾကသူမ်ားလည္း တစစတုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္းစေသာ ေဘးထြက္္ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖင့္ ရင္္ဆုိင္ေနၾကရ သည္။ အဆ္ုိပါ ရြာမ်ားမွာ မုံသြင္ရြာ၊ ခ်င္ျပစ္ရြာ၊ လွဴိင္း၊ ပိေတာက္ကုန္း၊ ေပါက္သဖ၊ သာစည္၊ လက္ပန္တန္း၊ ရြာေနာင္၊ အင္း၊ သဲကုန္း၊ ေရႊလွံ၊မန္က်ီးကုန္း (နံ႔သာကုန္း)စေသာရြာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိရြာမ်ားအနက္ ေပါက္သဖ၊ မန္က်ီးကုန္း၊ သဲကုန္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ အင္း၊ သာစည္၊ လက္ပန္တန္းရြာမ်ားသည္ လမ္းသာခ်ာေသာ အုပ္စုရြာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ မုံသြင္ ၊ရြာေနာင္၊ေရႊလွံ၊ခ်င္ျပစ္၊လွဳိင္း၊ပိေတာက္ကုန္း စေသာရြာမ်ားသည္ကား တစ္မုိင္ခရီး ေလာက္သာေ၀း ေသာ ေဂါရစဂမ္ ရြာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေျခ ၂၀၀၀-ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရ(၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။ အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ရြာနီးနားျခင္းျဖစ္သလုိ တစ္ရြာနဲ႔တစ္ရြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနၾက၍ မသိသူ မရွိေလာက္ေအာင္ သာေရးနားေရးမ်ားကုိ တက္ညီလက္ညီလုပ္ကုိင္ေနလွ်က္ တစ္ရြာတည္းလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေနာက္ယြန္းယြန္းရွိ ပုံေတာင္ပုံညာႏွင့္ဘုရားေတာင္၊ ခုိေတာင္စေသာ ေတာင္အဆြယ္ပြားမ်ားသည္ အဆုိပါလူမ်ား၊ ရြာမ်ား၏ စားက်က္ဟု ဆ္ုိရေပလိမ့္မည္။ မွ်စ္ခ်ဳိးျခင္း၊ ပ်ားရွာျခင္း၊ ေတာလုိက္ျခင္း၊ မႈိရွာျခင္း စေသာအလုပ္မ်ားသည္ အဆ္ုိပါေတာင္မ်ားက လုပ္ေကၽြးေနခဲ့ေလသည္။ မိမိမွတ္မိေနေသးသည္ မိမိကေလးဘ၀ ေျခာက္ႏွစ္သားေလာက္က ၁၉၈၁-ခုေလာက္က မုိးမ်ားေခါင္သျဖင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚတက္လွ်က္ လူကုိေသေၾကပ်က္စီးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေသာ ေၾကြးဟုေခၚေသာ အဥတစ္မ်ဳိးကုိ တူးေဖာ္စားေသာက္ခဲ့ၾကရသည္။ အဆုိပါအဥသည္ အဆိပ္ေတာက္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဥမွာရွိေသာ အဆိပ္ရည္မ်ားကုိ ၾကက္သြန္ဖတ္မ်ားလုိ ပါးပါလွီးလွ်က္ ေခ်ာင္းထဲသြားကာ နင္းနွယ္ၿပီး မေတာက္ေစရန္ တစ္ပတ္ခန္႔ စဥ္႔အုိးမ်ားျဖင့္တိတ္ထားခဲ့ရသည္။ တစ္ပတ္ၾကာလွ်င္လည္း ထုိနည္းအတူ ေခ်ာင္းထဲ သြား၍ နင္းႏွယ္ကာ အခ်ိဳ႕တတ္ႏုိင္သူမ်ားက စာဖဲြမ်ားျဖင့္ေရာခ်က္၊အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ထုိေၾကြးဥမ်ားကုိသာ ေပါင္းလွ်က္ ေၾကြးေပါင္းကုိ စားခဲ့ရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ရာသီဥတု၏ မညီမွ်မ်ားသည္ ယခုခ်ိန္ဆုိ ပုိမုိမ်ားျပားလာေနခဲ့သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား မုိးထိေအာင္ ေအာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း အဆ္ုိပါရြာမ်ားသည္ ရာသီဥတုမမွ်လွ်င္ကား စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ ေတာ၊ ေတာင္ကုိသာ ခုတ္ျဖတ္လွ်က္ ထင္းမ်ား၊ သစ္မ်ား၊ ၀ါးမ်ားကုိသာ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္လွ်က္ ေရာင္း၀ယ္စား ေသာက္ေနၾကရဦး မည္သာ။

Situation Analysis:(2)
ယခု ေတာ္ဖလာေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ တတိယလွဳိင္းေပၚသုိ႔ တေျဖးေျဖးဆဲြတင္ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရႊနံ႔သာ စာၾကည့္တိုိက္ကုိ မိမိငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကး ကေလးဘ၀ျဖစ္ေသာ ကုိရင္ငယ္ဘ၀စ၍ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တုိင္တုိင္ ဟုိေရြ႕ဒီေရြ႕ျဖင့္ စုေဆာင္းထားေသာ စာအုပ္ႏွစ္ေထာင္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ ေက်းရြာသုိ႔သြားဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ၁၉-၅-၂၀၀ဂရက္ေန႔၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွ ကားအတန္တန္၊ေရအတန္တန္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္လွ်က္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္ တုိက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းရြာရွိ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား အျခားရြာနီးနားမွ စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားကုိ ဖိတ္လွ်က္စာ ၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိလွ်က္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မွလည္း ခုိင္ခန္႔လွ်က္ ႀကီး မားက်ယ္၀န္းေသာ သိမ္တုိက္ႀကီးကုိ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳလွ်က္ ကုိယ္တုိင္လည္း တက္ညီ လက္ညီရွိကာ အားလံုးကုိလုိေလေသးမရွိေအာင္ ခြင့္ျပဳစီမံေပးခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာႏွင့္အုပ္စု ဥကၠဌလုပ္သူ သည္မိမိ၏ အကုိရင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ့့့့႔ကုိထုိပဲြ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္မံျခင္း အသိေပးျခင္းမရွိပါ၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိရက္ပုိင္းအတြင္း၌ ကုိယ့္ညီတစ္ပါး ဦးစီးၿပီးစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိပါ၊ ထုိရက္ပုိင္းအတြင္း၌ ျပည္သူေတြကုိ လိမ္ညာၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မဲဆႏၵခံယူပဲြအတြက္ ရပ္ရြာႏွင့္အုပ္စုအတြင္းရွိ မဲမေပးႏုိင္သူမ်ားကုိ တစ္အိမ္တက္တစ္ အိမ္ဆင္းကာ ေထာက္ခံေၾကာင္းဆုိတာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အကယ္၍ သူ႔ကုိအေလးေပးျခင္း၊အသိမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ မၾကာခဏေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မယက၊ ျပန္ဆက္ဆုိတာေတြ ေျပာၾကား၍ လာေရာက္ခါ သူတုိ႔ဖြင့္သလုိလုိလုပ္ၿပီး ေနရာယူသြားမွာကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးခင္က စာၾကည့္တုိက္မွ ဖုံး၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ကေခၚလုိ႔သြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူတုိ႔ကုိအသိ မေပးလုိ႔ဆုိတာေတြေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔အဆုိအရေတာ့ မဆုိးဟုဆုိရေပလိမ့္မည္။ ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ့ စာၾကည့္တုိက္ေတြဖြင့္လွစ္တာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာႀကီးေတြမွာ ထည့္ေပးခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ႏွင့္၊ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါက ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ဆုိတဲ့အထိ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ကိစၥျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ေျပာမည္ဆုိပါက သူတုိ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဇဲြ -ဆုိေသာ စာၾကည့္တုိက္အေၾကာင္းကုိပါ ေျပာျပဖုိ႔လုိပါလိမ့္မည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဆုိသူမွ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႕က လာေရာက္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေသာ ဇဲြ-ဆုိေသာ စာၾကည့္တုိက္အမည္ျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ အုပ္စုစာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ ဖြင္လွစ္ေပးထားခဲ့ေသာ စာၾကည့္တိုက္ကုိ အမည္ေပါက္ၿပီး ျဖစ္ပါ၍ ထုိအမည္ျဖင့္သာ ဖြင့္လွစ္ရန္ေျပာဆုိလာခဲ့သည္ဟုဆ္ုိပါသည္။ အမွန္က ထုိစာၾကည့္တုိက္မွာ နာမည္ေတာင္က်န္ခဲ့ေသာ စာၾကည့္တုိက္မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ စာရြက္၊ စာတမ္း၊ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားမွာ ငွါးရမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားခဲ့ ၾကပါသည္။ သူတုိ႔ျပန္ၾကားေရးမွေပးထားခဲ့ေသာ ေပၚလစီစာအုပ္မ်ားသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထိရွိခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ား အဆုိရသိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အဆုိရကေတာ့ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ၌ လြယ္ကူေစဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္ထား ရန္မွာခဲ့ေၾကာင္ းေျပာခဲ့သျဖင့္ တင္ထားခဲ့ေလသည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စာၾကည့္ တုိက္နာမည္ကုိေတာ့ မိမိဦးဇင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း စာေရးဆရာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း စသည္ေျပာဆုိၿပီး ျပင္ေပးရန္ သူ႔မွာသာတာ၀န္ရွိတဲ့အေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ မိမိကုိသာ လႊဲခ်ခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ဇဲြ အစား ထုိေရႊနံ႔သာကုိသာ အတည္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ေျပာင္းေပးမည္ဟု သိရပါသည္။
မိမိတို႔ ရပ္ရြာသည္ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ အျခားေသာမိမိေနာင္ေတာ္မ်ား လူေတာ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ေရွးရုိးစဲြ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားသာမ်ားၾကပါသည္။ သူတုိ႔ကုိလည္း အျပစ္မတင္ ခ်င္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ မိမိထက္ အစစ အရာရာအဆင္ေျပေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔မလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိသည္လူငယ္္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိရွိေသာ ေငြေၾကး၊ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိသည္ စာေရးဆရာျဖစ္၍ စာေပအသုိင္းအ၀န္းမွာ အယ္ဒီတာမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား ၊ အျခားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ ေလးရင္းႏွီးခဲ့ေသာေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ လွဴဒါန္းၾကသျဖင့္ စာရြက္စာတန္းမ်ားေတာ္ေတာ္ ေပါမ်ား ေနခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လကလည္း မိမိႏွင့္ အျခားမိမိကဲ့သုိ႔ လူမွဴေရး စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းငယ္ႏွစ္ပါး စုေပါင္းလွ်က္္ ေငြေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ဖုိး ၀ယ္ေပးလုိက္ပါသည္။ ယခု ငါးလေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေနေသးေသာ္လည္း စာအုပ္မ်ား ၂၅၀၀-ေက်ာ္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္း၀င္ဦးေရမွာလည္း ၂၀၀-ေက်ာ္လာပါၿပီ။ (စာၾကည့္တုိက္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ တင္ျပထားပါသည္။)


Situation Analysis:(3)

စာၾကည့္တုိက္ကုိ ရည္ရွည္တည့္တန္႔ႏုိင္ဖုိ႔ မိမိတတ္ႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ၊ ပရိေဘာဂမ်ားျဖင့္ လုိအပ္သလုိ ျဖည့္တင္းေပးေနခဲ့ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ တစစႀကီးက်ယ္လာေသာ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ငါဒါႀကီးကုိဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ပါ့မလားဟူေသာ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားေတာ့ျဖစ္မိပါသည္။ အထက္ ကဆုိခဲ့သလုိ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားႏွင့္ အုပ္စုတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားသာျဖစ္၍ တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စား ဘ၀ျဖင့္ဘ၀ကုိဆက္လက္ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ သုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ထံမွလဲ ဆပ္ေက်းဆန္ဆန္ ေငြခဲြျခင္းမ်ဳိးကုိ မလုပ္ခ်င္ခဲ့ေပ။ အခ်ဳိ႔ေသာ ေငြရွိေသာ ရဟန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ လူမွဳေရးကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္မဆုိင္ဟူေသာ ေရွးရုိးစဲြ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားသာမ်ားေန၍ သူတုိ႔ထံမွလည္း သြားေရာက္အလွဴခံမွဳမ်ဳိးကုိ လုပ္လုိ႔မရေပ။ မိမိသည္ စာေရးဆရာျဖစ္၍ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ပင္တုိင္ေရးခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား အတြက္ ဦးစားေပးေရးခဲ့ေသာ ေပးစာေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေငြေၾကးေခ်းကာ လုံးခ်င္းတစ္အုပ္ထုတ္လုိက္ပါသည္။ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ထုိစာအုပ္သည္ ေတာ္ေတာ္ေလးအျမတ္အစြန္းရခဲ့သည္။ အမွန္တုိင္းဆ္ုိရလွ်င္ ထုိစာအုပ္မွရေသာ ေငြေၾကးမ်ားစြာႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း၊ အျခားယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အရင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ သင္တန္းသား ၄၂၆-ေယာက္ထိ မ်ားျပားလာပါသည္။ အမွန္တုိင္း ၀န္ခံရလွ်င္ သင္္တန္းသားမ်ား ထုိထက္မ်ားလာႏုိင္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကဆုိလွ်င္ ေလးတန္းေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ လုံး၀လက္မခံႏုိင္ခဲ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆာက္အဦးစာေသာ ေနရာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂစေသာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မလုံေလာက္မွဳ ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ စာေပေဟာေျပာပဲြ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကုိ မိမိတတ္ႏုိင္မွာမဟုတ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆ္ုိေသာ္ ရံပုံေငြကအနည္းသာ ရွိေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအစြမ္းအစကုိ အားၿပိဳင္ေနခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အဖဲြ႔၀င္ ၂၀-ေက်ာ္ပါေသာ ေကာ္မတီအဖဲြ႕မွာ အေရးႀကီးဆုံး ကိစၥျဖစ္ေသာ စာၾကည့္တုိက္မွဴး ႏွစ္ေယာက္သည္ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးကုိ ပင္မထမ္း ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ မိမိသည္က ရန္ကုန္မွသာႀကိဳးကုိင္လွ်က္ ေျဖရွင္းေပးေနခဲ့ရသည္။သုိ႔အတြက္ အိမ္အလုပ္ပ်က္ခံလုပ္ေနၾကေသာ အဆုိပါစာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားအား လစဥ္ေၾကးမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေလာက္ေတာ့ ေငြေၾကးႏွင့္အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သလုိ ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား လုပ္ခ်င္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရံပုံေငြေတာင့္တင္းမွဳ အားနည္းေနမွဳမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကုိလည္း မိမိတတ္ႏုိင္သလုိ ေျဖရွင္း သြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္အေနျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လုံေလာက္မွဳႏွင့္ မ်ားသထက္မ်ားေအာင္ ႀကိဳးစားေနခဲ့ရပါသည္။ ထုိကိစၥကုိကား လြယ္ကူစြာေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိႏွင့္အကၽြမ္း ၀င္ေသာ စာေပအသုိင္း၀န္း၏ အေထာက္ပံ့ကုိ အၿမဲတန္းရေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရလွ်င္ မိမိ တစ္ဦးတည္း၏အားကုိးသာ အားကုိးေနၾကရျခင္း။ စာၾကည့္တုိက္သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား အသင္း၀င္မ်ား စာအုပ္စာ အုပ္စာတမ္း တုိးတက္လာေနျခင္း၊ အေဆာက္အဦး အခုိင္အမာရွိၿပီးျဖစ္ေနျခင္း၊ ရာသီဥတုကုိသာ အားကုိုးေနရေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားထံမွ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေစတနာျဖင့္ လွဴဒါန္းမွဳေလာက္သာ လက္ခံလုိျခင္း၊ အျခားေကာက္ခံျခင္း မ်ဳိးကုိ ဘယ္လုိေသာနည္းႏွင့္မွ် မလုပ္ေဆာင္လုိျခင္း - စေသာ ျပႆနာမ်ား မူ၀ါဒမ်ားစြာျဖင့္ ခရီးဆက္ေနပါသည္။ အျခားျခားေသာ သင္တန္းမ်ဳိးစုံကုိလည္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးမွဳမ်ားျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကုိသာ ေရရွည္ေရွ႕ရွဴလွ်က္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ စုိင္းျပင္ေနခဲ့ပါသည္။ (ထုိကိစၥမ်ားကုိ မွန္ကန္မွဳ၊ရွိ-မရွိဆုိသာသိခ်င္လွ်င္ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရွဴေလ့လာႏုိင္ပါ သည္၊ေျမပုံကုိလည္း သိရွိႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းမွ် တင္ျပလုိက္ပါသည္)


Strength
*ေနရာ အတည္တက်ရွိၿပီး
*membersမ်ားရွိၿပီး
*ေစတနာရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ား
ရွိၿပီး။
*စာအုပ္စာတမ္းမ်ားရွိၿပီး
*ပရိေဘာဂမ်ားရွိၿပီး
*အေဆာက္အဦးရွိၿပီး
*အဖဲြ႕၀င္မ်ားရွိၿပီး
*စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားရွိၿပီး
*ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားရွိၿပီး
*စာရင္းစစ္မ်ားရွိၿပီး
*အုပ္ခ်ဳပ္မည့္နာယက
ဆရာေတာ္မ်ားရွိၿပီး
*ပလပ္စတိတ္ေလာင္း
စက္ရွိၿပီး
*ျဖတ္စက္ရွိၿပီး
*ID-cardsမ်ားရွိၿပီး
*အသင္း၀င္ကဒ္မ်ားရွိၿပီး
*လစဥ္အလွဴရွင္ထုိက္သင့္
သေလာက္ရွိၿပီး
*တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထား
ၿပီးျဖစ္ျခင္း
*ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းဖြင့္
လွစ္ထားျခင္းရွိၿပီး
*အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းဖြင့္
လွစ္ထားျခင္းရွိၿပီး
*အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ
ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရည္ရွည္
တည္တန္႔ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္မ်ား၊plan-မ်ား အစဥ္
တစုိက္ေရးဆဲြထားၿပီးျခင္း
စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား အ
ခုိင္အမာရွိၿပီးျခင္း။


weakness
* ပရိိေဘာဂမ်ားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္
လည္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားတေျဖးေျဖးမ်ားလာသျဖင့္မလုံေလာက္ျခင္း။
* စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွစ္ေယာက္
သည္ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္
ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ တစ္ခါသူ
တုိ႔တုိ႔ကုိဆုအျဖစ္ တတ္ႏုိင္သ
ေလာက္ခ်ီးျမွင့္ခ်င္ေသာ္လဲ
ဘ႑ာေငြ နည္းပါးေနျခင္း။

* ႏွစ္စဥ္စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ား
လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေငြေၾကး
မျပည့္စုံျဖစ္ေနျခင္း။

* သင္တန္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ခ်င္ေသာ္လည္း အေဆာက္အဦး
ႏွင့္ပရိေဘာဂမ်ားလုိအပ္ေန
ျခင္း။
*အသင္၀င္မ်ား၊အဖဲြ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ခါ ေဆြးေႏြး ပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း၊လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ ႏုိင္ထားမွဳအားနည္းျခင္း ထုိကိစၥမ်ား၀ယ္ ဓာတ္ပုံရုိက္ျခင္း အသံဖုိင္သြင္းထားျခင္း စေသာ အရာမ်ားပါ၀င္ေနၿပီး ထုိကိစၥ မ်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္ ေသာပစၥည္းမ်ား မရွိေသး၍ အားနည္းေနျခင္း။
*စာအုပ္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ရာ၌ လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ား၊ စာရင္း အင္းအတတ္ပညာမ်ား၌အား နည္းေနျခင္း။

opportunity
* စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ၿပီး ျဖစ္၍ လူငယ္မ်ား စာေပမ်ား အစဥ္
တစုိက္ ဖတ္လာျခင္း။
* အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ သူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ၀န္းရံေနေသာ ေခတ္ကာလ ကုိ အသိပညာရွိရွိျဖင့္ ေက်ာ္ ျဖတ္သြားႏုိင္ျခင္။

* အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ စာေပမွတ ဆင့္ မိမိဘ၀ကုိ စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာ ရန္ႏွင့္၊မိမိကုိယ္ကုိယ္တန္ဖုိး ထားတတ္လာျခင္း။

* အရြယ္မေရာက္သူမ်ား အလုပ္ၾကမ္း ၀င္လုပ္ျခင္းကုိ စာဖတ္ျခင္းမွ အသိဥာဏ္မ်ား ရရွိေစလာၿပီးနည္းပါးလာျခင္း။

* တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ကာလ အေျခအေနအ ရပ္ရပ္ကုိ စာဖတ္ျခင္းမွသိရွိ လာႏုိင္ၿပီး ကမၻာႏွင့္ရင္ေပါင္ တန္းလာႏုိင္ျခင္း။
* အမွန္တရားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္မရဘဲ၊ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ေခ်ာက္လွန္႔ထားမွဳမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး အမွန္တရား ကုိထုတ္ေဖာ္ရဲလာျခင္း။

* အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စိတ္၊စု ေပါင္းလုပ္ကုိင္လုိစိတ္ေၾကာင့္ ရရွိေသာအသီးအပြင့္မ်ားကုိ တန္ဖုိးရွိရွိနားလည္လာေစရန္။

threat
* စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္စဥ္အခါက အထက္ကုိ မဖိတ္သျဖင့္ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ားကုိ အၿငိဳးထား၍ ပိတ္ပင္မွဳ ရွိလာႏုိင္ျခင္း။

* အညာသူ၊အညာသား မ်ားသည္၊အထက္မွဆုိလွ်င္ အသိဥာဏ္နည္း ပါးမွဳေၾကာင့္ေက်းရြာဥကၠဌ မွစ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသျဖင့္ လုပ္ခ်င္တာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္မွဳမ်ားရွိလွ်င္ ေၾကာက္စိတ္ရွိေနၾကရျခင္း။

* ေခတ္ကာလအေျခအေန
အရ သင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ရာ၌မည့္သည့္ သင္္တန္းမ်ဳိးကုိမဆုိဖြင့္ လွစ္လုိလွ်င္အနည္းဆုံး မ်ဳိးနယ္အဆင့္ေလာက္ ထိအသိေပးေနရသျဖင့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရာ၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္မွဳမ်ားရွိ ေနျခင္း။

* လုပ္ခ်င္တာမ်ားေနၿပီး ရံပုံေငြလုံေလာက္မွဳမ်ား အားနည္းေနရျခင္း။

*အခ်ဳိ႕လုပ္ႏုိင္သူမ်ား သည္၊လုပ္ခ်င္သူမ်ားကုိ မကူညီတဲ့အျပင္၊အ ေႏွာက္အယွက္မ်ဳိးစုံ၊အ ျပစ္တင္မွဳမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေ၀ဖန္ မွဳမ်ားရွိေနျခင္း။

Problem Analysis(1)
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပုိမုိကာ ကမၻာႀကီးသည္ အုိဇုန္းလႊာပါးလာမွဳဟူေသာ ဆုိးေမြကုိလူးလဲကာ ခံစားေနခဲ့ရ သည္။ သဘာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္လည္း တစ္စထက္တစ္စ မုိးသည္းထန္ရြာျခင္း၊ ေနလြန္စြာပူျပင္းလာျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ လြန္စြာမွေအးျခင္းဟူေသာ ရာသီဥတု၏ ႏွိပ္စက္မွဳဒဏ္ကုိ အန္တင္းလွ်က္ခံစားေနခဲ့ၾကရသည္။ ထုိထက္ ပုိဆုိးသည္မွာ ေခတ္ကာလအေျခအေနက်ဥ္းက်ပ္ထဲ လူသားမ်ား စက္ရုပ္ဆန္ဆန္ ရုန္းကန္ေနခဲ့ၾကရ ေသာ္လည္း လုပ္အားထက္ အဖုိးအခနည္းပါးျခင္းဟူေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ တုိ႔ကုိလည္း ခံစားေနခဲ့ၾကရသည္။ ထုိထဲတြင္ မိမိတုိ႔ အညာသူ၊အညာသားမ်ားသည္ မိရုိးဖလာျဖစ္ေသာ လယ္ေတာထဲမွာသာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရာသီကုိ အန္တုလွ်က္ ခက္ခဲပင္ပန္းျပင္းထန္စြာ ရုန္းကန္ေနခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ေန႔၀င္ေသာေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ မိသားစုစား ၀တ္ေနေရးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိထဲတြင္ အထက္မွခဲြေသာ ဆပ္ေၾကးမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး-စေသာ ကိစၥရပ္တုိင္းလုိလုိ ဆပ္ေၾကးအျဖစ္ခဲြခံ ေနခဲ့ၾကရသည္။ သူတုိ႔သည္ အလုပ္ကုိပင္ပန္းတႀကီး လုပ္ေနခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အပုိအလွ်ံေငြေၾကးဆုိသူမွာ ေတာင္သူႀကီးဆုိသူမ်ားသာ အနည္းစုေလာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဘ၀ကုိခင္တြယ္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဘာကုိမွေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့လား မေျပာ တတ္္။ ေနေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း မိမိတုိ႔လုိ ၿမိဳ႕ျပမွာ အေျခခ်ၿပီး ပညာသင္ၾကားသူမ်ား ရပ္ရြာသုိ႔ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ ျပန္ခဲ့ၾကလွ်င္ သနားစရာေကာင္းေသာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔က်ရင္ ငါရပ္ ရြာကုိ ဘာလုပ္ေပးရမည္ဟူေသာ အေတြးမ်ား ငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကး ကေလးဘ၀ကပင္ သေႏၶတည္လာခဲ့ပါသည္။
မိမိတုိ႔ေက်းရြာမ်ားသည္ မုံရြာၿမဳိ႕ႏွင့္ မုိင္သုံးဆယ္ေလာက္ေ၀းေသာ္လည္း တစ္ေနကုန္ေအာင္သြား ေနၾကရ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကားလမ္းအခုိင္အမာရွိေသာ္လည္း လမ္းမ်ားသည္သြားမျဖစ္ေအာင္ ပ်က္စီးယုိယြင္း မွဳမ်ားျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ကားလမ္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္က စစ္ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ခင္း ထားေသာ ကားလမ္းႀကီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အစုိးရမွလည္း နည္းနည္းမွျပဳျပင္ျခင္းမရွိ။ ပုိ၍ဆုိးရြားသည္မွာ တံတားမ်ားသည္ အားလုံးလုိလုိက်ဳိပ်က္ ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ အလြန္ေ၀းေသာအရပ္မ်ားမွ ေကြ႕ပတ္ခါ ေမာင္းႏွင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ယမားဆည္ကုိေဖာက္ထားေသာ ဆည္ေပါင္မ်ားအတုိင္းသြား ေနၾကရသည္။ ဆည္ေပါင္လမ္းမ်ားသည္ ေျမသားမ်ား ျဖစ္၍ မုိးတြင္းျဖစ္၍ ကားသြားလုိ႔လုံး၀မျဖစ္ေပ။ သုိ႔အတြက္ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားမရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ မုိးတြင္းဖ်ားနာလွ်င္ မေသသင့္ဘဲေသေနခဲ့ရသည္မွာ ယခုထက္တုိင္ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ လွ်က္ ထုိလမ္းမ်ားကုိ စတင္ခင္းျခင္း၊ တံတားအသစ္တည္ေဆာက္မွဳမ်ား စတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိလမ္းသည္ အေလာင္းေတာ္ကႆပတုိ႔သြားရာ၌လည္း အသုံးျပဳေနရေသာ လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေက်းလက္ေန လူမ်ားသည္ အႏွစ္ႏွစ္ အလအလ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြစေၾကးစမ်ားျဖင့္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီး၀ယ္ဖုိ႔ လုပ္ေနခဲ့ၾက ရသည္။ ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေႏြမုိးေဆာင္း ေတာ္ေတာ္ေလးအသုံး၀င္ေန၍ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိဆုိင္ကယ္မ်ားသည္လည္း မတန္တဆေစ်းေပး၀ယ္ၾကရျခင္းျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ေလာက္မွ စတင္ႏုိင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ခရီးဆက္ေနၾကရေသာ အညာသူ၊ အညာသားမ်ား၏ ဘ၀သည္ ဘယ္ေလာက္တုိးတက္ေနေသာေခတ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ့ၾကေသာ္ လည္း၊ ေတာ္ဖလာေျပာခဲ့ေသာလွဳိင္းသုံးလွဳိင္းထဲ၀ယ္ ပထမလွဳိင္းထဲမွာသာ ဘ၀ကုိျမွပ္ႏွံလွ်က္ ေနေနခဲ့ၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆုိတာမ်ား မည္မွ်ပင္အသံေကာင္းျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ရြံ႕ႏြံ အထပ္ထပ္ ျဖတ္ေလွ်ာက္လွ်က္ ခရီးသြားေနခဲ့ၾကရေသးသည္။ အသိပညာနည္းပါးမွဳမ်ားသည္လည္း သူတုိ႔ဘ၀မ်ား အား ဒုကၡႏြံထဲက ဆဲြမထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။Problem Analysis(2)
မိမိတုိ႔ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္လွ်င္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ဟုိယခင္တစ္ႏွစ္တစ္ခါေလာက္သာ ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပန္ခဲ့လွ်င္လည္း ခြင့္ရက္ျဖင့္ေနခ်င္သေလာက္ေနလုိ႔ မရခဲ့ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္ႏွစ္ေလာက္က ရြာကုိျပန္သြားေတာ့ ရြာသားမ်ားအေပၚ အုပ္စုစာေရးဆုိသူ၏ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားေပၚ ပဲေတာင္းသည္ကုိ မေပးႏုိင္ ၍ဆုိၿပီး အိမ္ေပၚတက္ရုိက္သည္ထိ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကုိ ကုိယ္တုိင္ႀကံဳ၊ၾကားသိခဲ့ရသည္။ သုိ႔အတြက္ သနားစရာေကာင္း ေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ထုိစဥ္ကအဘယ့္ေၾကာင့္ ေခါင္းငုံခံခဲ့ရသနည္းဟု ကုိယ္တုိင္ေမးလွ်က္ အေျဖမ်ား ကုိရွာေဖြ ခဲ့ဘူးသည္။ ထုိကိစၥမ်ားကုိ စိစစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အသိပညာနည္းပါးမွဳေၾကာင့္ဟု တရားခံအစစ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကး ကုိရင္ငယ္ဘ၀မွ စတင္စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ စာအုပ္ႏွစ္ေထာင္နွီး ပါးျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နံ႕သာကုန္းေက်းရြာအတြင္းရွိ ကမၻာ့ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္အတြင္းမွာ နာယကဆရာေတာ္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒကုိခံယူကာ မိမိကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တုိက္ကုိ မိမိကေလာင္နာမည္ျဖစ္၏ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေသာ ရြာကုိယ္စားျပဳ ေရႊနံ႔သာ-ဟူေသာနာမည္ကုိ ယူကာဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုေသာ္ကား တစ္ႏွစ္မွ်ပင္မျပည့္ေသးေသာ္လည္း စာၾကည့္တုိက္ သည္ အသင္း၀င္ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ေနခဲ့ပါသည္။
ထုိစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပဲြ အေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာရလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ စာၾကည့္ တုိက္ဖြင့္တာ အဘယ့္ေၾကာင့္သူတုိ႔ကုိ မဖိတ္ခဲ့သနည္း။ သူတုိ႔က ဒီလုိႀကီးက်ယ္ေသာ စာၾကည့္တုိက္ေတြကုိ သတင္းစာမ်ားမွာ ခမ္းခမ္းနားနား ေဖာ္ျပေပးခ်င္လုိ႔ ဟူေသာအေျဖမ်ား၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပစ္တင္မွဳမ်ား၊ ရွိခဲ့ပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိတုိ႔သည္ ကေလးငယ္ဘ၀မွပင္ စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ေငြေၾကး မ်ားျဖင့္ ကုိယ္တုိင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စာၾကည့္တုိက္ကုိဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူတုိ႔ကုိဖိတ္ၾကား မည္ဆုိလွ်င္ လူႀကီးမ်ားလာတယ္ဆုိၿပီး ရြာသူေတြဒုကၡေရာက္မွာတစ္ေၾကာင္း ဒုကၡဆုိသည္မွာ အထက္လူႀကီးျဖစ္ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္လူႀကီးေလာက္လာေသာ္လည္း ေနဖုိ႔၊ ထုိင္ဖုိ႔၊ စားဖုိ႔၊ ေသာက္ဖုိ႔-ဆုိတာ ေတြအားလုံး လုပ္ေပးရသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္မည္ကုိဆုိလုိသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိသည္ေခၽြးနည္း စာေလးမ်ားျဖင့္ မစားရက္၊ မေသာက္ ရက္ ေခၽြေခၽြတာစုေဆာင္းၿပီး ၀ယ္ထားေသာစာအုပ္မ်ားကုိ အႏွစ္ႏွစ္အလလ စုေဆာင္းခဲ့သည္ကုိ သူတုိ႔သိမည္ မဟုတ္၊သူတုိ႔ကေတာ့ တစ္ရက္တည္းလာၿပီး နာမည္ေကာင္းယူသြားၿပီး သူတုိ႔ဖြင့္လွစ္ပါတယ္ဆုိၿပီး လုပ္မွာမ်ဳိးကုိ မလုိလားေသာေၾကာင့္ ဖိတ္မံခ်င္းဆုိတာေတြ မလုပ္ဘဲ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား အျခားျခားေသာ စာေပခ်စ္သူမ်ားကုိ ဟစ္ေအာ္ၿပီး မိမိဘာသာ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ေဟာေျပာလွ်က္ ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။
ယခုေသာ္ကား အဖဲြ႕၀င္မ်ား အခုိင္အမာဖဲြ႕စီး ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ လုိအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ လုိအပ္ရင္သလုိ ရန္ကုန္မွာ လူႀကံဳရွိတိုင္းလုိလုိ ၀ယ္ေပးေနခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာလက မိမိနဲ႔စိတ္တူ၊ကုိယ္တူ သူငယ္ခ်င္း ရဟန္းငယ္ႏွစ္ပါးျဖင့္ စုေပါင္းကာ စာအုပ္(၃၀၀)ေက်ာ္ ထပ္မံ၀ယ္ေပးလုိက္ပါသည္။ ေနာက္ မိမိေနာက္ထပ္ ထုတ္ေ၀မည့္ စာအုပ္အတြက္ ထားခဲ့ေသာေငြမ်ားျဖင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ID-ကဒ္ ႏွစ္ရာ၊အျခား စာၾကည့္တုိက္အသုံး ၀င္မည့္ ကတ္္ေၾကး၊ ဗလာစာအုပ္၊ဖလင္-စေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိလည္း အဆင္ေျပရင္ ေျပသလုိ အခက္အခဲမ်ဳိး စုံၾကားထဲမွ ေျဖရွင္းေပးေနခဲ့ရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခက္ အခဲမ်ဳိးစုံမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားအျခား ေသာ ႀကီးမားေသာကိစၥမ်ားကိုကား မိမိတစ္ပါးတည္း မတတ္ႏုိင္သည္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာ-စာၾကည့္တုိက္အတြင္း ရွိသင့္ေသာကြန္ပ်ဴတာ၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ထားမွဳမ်ား လုပ္ရန္ ဗြီဒီယုိကင္ မရာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာစေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိကား မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသးပါ။Problem Analysis(3)
ေနာက္မ်ားစြာေသာ ဒုကၡေပါင္းထဲမွ အျဖစ္ခ်င္ဆုံးလုိအပ္ဆုံး မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခ်င္ေနခဲ့ေသာ ကိစၥတစ္ ရပ္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စာေပေဟာေျပာပဲြ လုပ္ခ်င္ေနခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔ရြာသုိ႔ စာေရးဆရာ တစ္ ေယာက္ ရန္ကုန္မွေခၚသြားဖုိ႔ အနည္းဆုံး ေလးငါးေသာင္း အထက္မွာသာရွိေနခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကုိေခၚျပန္လွ်င္လည္း အနည္းဆုံးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေခၚမွျဖစ္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အျပန္အသြားစ ရိတ္မ်ားႏွင့္ကန္ေတာ့ေၾကးမ်ား၊ ေနထုိင္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား-စတာေတြကုိ မိမိတစ္ပါးတည္းျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ရုန္းကန္ႏုိင္မွျဖစ္မည္ထင္သည္။ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးခဲြျခင္းမ်ဳိးသည္ လုံး၀ကုိမလုပ္ခ်င္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔တစ္ခုစဥ္းစား ထားသည္မွာ ရံပုံေငြအတြက္ အင္က်ီးမ်ားကုိ စာၾကည့္တုိက္ တံဆိပ္ရုိက္ႏွိပ္လွ်က္ ေရာင္းခ်ရန္ေတာ့ စီစဥ္ထားသည္။ ထုိကိစၥမ်ားကုိလည္း အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ အားလုံးကုိ အသိေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ယခုထိ ေတာ့ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ ေသးေပ။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ႏုိင္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစြာရွိပါသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိထက္အားလုံးလုိလုိႀကီးမားေသာ အတတ္ပညာပုိင္း၊ေငြေၾကးအင္အားပုိင္း၊ အသက္ဂုဏ္၀ါ သိကၡာပုိင္းအားျဖင့္ သာလြန္သူမ်ားဒုႏွင့္ေဒးရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔သည္ ဘာမွရပ္ရြာကုိ ျပန္ၾကည့္ခဲ့တာ မရွိၾကပါ၊ ကုိယ္ပုိင္ေသာ၊ ကုိယ္ထုိင္ေနေသာ ေက်ာင္းကန္မ်ားကုိသာ ရွိသရွိေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ေဆာက္လုပ္ ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေန ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကုိကား သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ျဖစ္ေန၍ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔မလုပ္ခ်င္ေသာ္ လုပ္ခ်င္သူမ်ား၊လုပ္ေနသူမ်ားကုိကား အေထာက္အပံ့မေပးျခင္း၊ အားေပးျခင္းမ်ား မရွိတဲ့အျပင္ ပုိ၍ဆုိးရြားသည္မွာ အျပစ္တင္လုိသည့္ေလသံမ်ား ျဖင့္ ေျပာဆုိလာသံမ်ားကုိ ၾကားေနခဲ့ရသည္။ မိမိတုိ႔ သာသနာေလာကတြင္လည္း အရမ္းေရွးရုိးစဲြဆန္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အခုထိရွိေနေသးပါသည္။ ထုိထဲတြင္ သူတုိ႔လည္းပါ၀င္က်ပါသည္။ သူတုိ႔ ယူဆေသာ၊ကုိင္စဲြထားေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္အေတြးေခၚသည္ကား ရဟန္းဆ္ုိ တာ ဂႏၴဓူရ၊၀ိပႆနာဓူရဆုိတဲ့ စာေပမ်ားသင္အံပုိ႔ခ်ျခင္း၊ တရားမ်ားေဟာေျပာျပသျခင္းဆ္ုိတဲ့ ၀ိပႆနာဓူရ ေလာက္ သာေျပာေနၾကၿပီး အျခားေသာ ဘာသႏၱရ စာေပေလ့လာျခင္း၊ ဥပမာ-အဂၤစာေပမ်ား ေလ့လာျခင္းမ်ားကုိ တိရစၧာန ကထာ-ဆုိတဲ့ ေလသံမ်ားလႊင့္ျခင္း၊ ေနာက္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာလူမွဳေရး လုပ္ငန္းဆုိတာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္ မဟုတ္ဟူေသာ ေလသံေကာင္းမ်ား လႊင့္ေနၾကျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ဒုကၡေပးသံမ်ား ေ၀စီေနေအာင္ ၾကားေနခဲ့ရသည္။
ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား၊ အျခားေသာ အားစကားၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္စင္မ်ား ထပ္ရုိက္လုိျခင္း၊ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ား ထပ္မံအားျဖည့္ဖုိ႔-ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္လုိေသာ္လည္း ရံပုံ ေငြအားနည္း ေနသျဖင့္ စိတ္သာရွိေသာ္္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနခဲ့ေသးသည္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မညီမွ်ျခင္းျဖင့္ နပန္းလုံးေနရေသာ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားသည္ ပညာေရးကုိ ပဓာနမထားႏုိင္ဘဲ ရရာအလုပ္ကုိ အသက္ ငယ္ငယ္ျဖင့္ပင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနအေန အရပ္ရပ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ေလ့လာ ၾကည့္ေတာ့ အသိပညာနည္းပါးမွဳပင္ ပင္မတရားခံအျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေတာင္သူမွလဲြရင္ အျခား အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားကုိ BLCE-မွ ရလာမည္ျဖစ္ေသာ အသိ ပညာ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ေခတ္အေျခအေနအရ လုပ္ကုိင္စားေသာက္တာ အဆင္မေျပမွဳမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုိ တာ၀န္သိတတ္သူမ်ားကသာ ေျဖရွင္းေပးမွသာလွ်င္ ေျပလည္လာႏုိင္သည္။ အထက္ကလည္း ထုိကိစၥမ်ဳိးမ်ားကုိ လုံး၀အေလးတမူရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။

ေမာင္မင္းစိုး (ေရႊနံ႔သာ)

No comments: