Monday, December 15, 2008

အခ်ိန္တန္ အိမ္ျပန္ၾကပါစုိ႔ေမၽွ်ာ္လင့္ျခင္းနည္းနည္း အိပ္မက္ေတြ အေရေပ်ာ္ၿပီ
က်ားကန္ထားခံခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အေသေတြနဲ႔
ဆံပင္ေတြ ျဖဴေနခဲ့ၿပီအေမ။

ခုိကုိးရာမဲ့ ေျပာင္တလင္းခါေနတဲ့ စိတၱဇညနက္ထဲ
သန္ေခါင္ထက္ ညဥ့္မနက္ေတာ့ေပမယ့္
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့တယ္။

တရံေရာအခါက
လူေတြဟာ လူေတြနဲ႔ရွင္သန္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္
အခုေတာ့
လူေတြဟာ မာရ္နတ္ေတြရဲ႕လွည့္စားမွဳေအာက္ ျပားျပားေမွာက္လုိ႔
နံရံျခားေန႔ရက္ေတြ ထူးထပ္လာခဲ့တယ္။

ဆုိပါေတာ့
နံနက္ခင္းေတြ ေရာင္နီလာခဲ့ၿပီးရင္
လူတစ္လုံးသူတစ္လုံး ေနေပ်ာ္ေပ်ာ္ဘ၀ေတြနဲ႔
အာမခံခ်က္ေတြ ေရာင္ျခည္ေတာက္လိမ့္မယ္။
ေမာင္မင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ)

No comments: