Sunday, February 22, 2009

ငါ့နာမည္ ဂုဏ္သေရရွိ

ဒီအခ်ိန္ကစ
ဒီေနရာကစ
အခုကစၿပီးသကာလ
ငါ့နာမည္“ဂုဏ္သေရရွိ”ျဖစ္တယ္
ငါ့နာမည္“ဂုဏ္သေရရွိ”
ဘ၀အဆက္ဆက္က ငါ့နာမည္ေတြ
လက္ထုိးအန္ပစ္ရမယ္
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”
အခုလုိ
ငါ့နာမည္ကုိ
”ဂုဏ္သေရရွိ”လုိ႔ ေခၚဆုိရမည့္အေၾကာင္း
ငါ့အေပါင္း ငါ့အသင္းေတြကုိ ေျပာေတာ့
ဒင္းတုိ႔က သေဘာမတူၾကသလုိ
ငါက ခ်စ္သေလာက္
ငါ့ကုိ ျပန္မခ်စ္ႏုိင္တဲ့
ငါ့ခ်စ္သူကလည္း ငါ့ကုိမၾကည္ဘူး
ထား
ခုၾကည့္
ငါ့အေမကလည္း တငုိငုိတယုိယုိ။
နာမည္ဆုိတာ တည္ေဆာင္ယူရတယ္
နာမည္မရွိရင္ ဘာမွမရွိ
နာမည္ရွိမွ
လူတစ္လုံးသူတစ္လုံးျဖစ္ေသာ
လူတစ္လုံးသူတစ္လုံးမ်ားၾကား
နာမည္မရွိရင္ ေသႏုိင္တယ္။
ဘယ္လုိလုပ္မလဲ
လြယ္ပါတယ္
နာမည္ဆုိတာ
ၿမဳိ႕ေတြထဲမွာရွာၾကည့္
“မက္ဒရစ္”တဲ့
နာမည္ဆုိတာ
ျမစ္ေတြထဲမွာရွာၾကည့္
”ေဗာ္လဂါ”တဲ့။
နာမည္ဆုိတာ
ေတာင္တန္းေတြထဲမွာရွာၾကည့္
“ကီလီမန္ဂ်ာရုိး”တဲ့။
နာမည္ဆုိတာ
လမ္းေတြထဲမွာရွာၾကည့္
”ေရွာင္ေဆလီေဆး”တဲ့။
နာမည္ဆုိတာ
“ငါ့ကုိျမန္ျမန္နမ္းပါ”ဆုိတဲ့
ပန္းကေလးေတြမွာေတာင္ ရွိေနတာပဲ။
အားလုံး
နာမည္ကုိယ္စီကုိယ္ငနဲ႔လွလုိ႔
နာမည္ဆုိတာ
လွဖုိ႔လည္းလုိအပ္တယ္
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”လုိ
လွဖုိ႔လည္းအပ္တယ္။
ငါ့ဥာဏ္နဲ႔ လက္လွမ္းမီသ၍
လွတဲ့နာမည္ေတြ ငါခ်ေရးလုိက္တယ္။
ေဖာ္ေ၀း
ေျမခ်စ္သူ
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္
အလန္ဂ်င္းစဘတ္
ဆီလ္ဗီရာပလပ္သ္
ရာေရာဆလတ္ဆိုက္ဖပ္
မီေရာဆလတ္ဟုိးလုပ္
ေ၀ါေလ့စတီဗင္
ဗာစကုိပုိပါ
အက္ဇင္ဘာဂ်ာ
စသျဖင့္
နာမည္ေတြ…
လွတယ္။
နာမည္ဆုိတာ
လွဖုိ႔လည္းလုိအပ္တယ္
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”လုိ
လွဖုိ႔လည္းလုိအပ္တယ္။
ေရာမဆုိထင္ရဲ႕
အဲဒီအရပ္သားေတြကေတာင္
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”အမည္နဲ႔
အယ္ပါယာအသစ္ထူေထာင္ခ်င္ေၾကာင္း
ငါ့ထံမွာ ခြင့္ပန္ဖူးတယ္
ယုံပါေလ။
အခု
ဒီကမၻာႀကီးမွာ
နာမည္ေတြကုိ ၿမဳိ႕တည္ၾကတယ္
နာမည္ေတြကုိ စီးကရက္လုပ္ၾကတယ္
နာမည္ေတြကုိ အရက္လုပ္ၾကတယ္
နာမည္ေတြကုိ အျမည္းလုပ္ၾကတယ္
နာမည္ေတြကုိ အေလးျပဳၾကတယ္
နာမည္ေတြကုိ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္
ၿပီး၊ နာမည္ေတြနဲ႔ စစ္ျဖစ္ၾကတယ္
နာမည္ဆုိတာ
နာမည္တစ္လုံးပါပဲ
နာမည္ဆုိတာ
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”လုိ
နာမည္တစ္လုံးပါပဲ။
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”ဆုိတာ
ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ္မၾကည့္
ကမၻာေျမကုိလည္း ငုံ႕မၾကည့္
အရွိကုိအရွိအတုိင္း
အရွိတရားကုိပဲ အသိမွတ္ျပဳတယ္
အမွန္တရားကုိပဲ ဦးညြတ္တယ္
အထက္ပါ”ငါ့နာမည္ ဂုဏ္သေရရွိ”ဟာ
လူအျဖစ္ကုိ ရရွိျခင္း
လူအျဖစ္ကုိ မရရွိျခင္းၾကားမွာ
မွ်တစြာ က်င့္ႀကံေနထုိင္တတ္သူလည္းျဖစ္တယ္။
စစ္ပဲြမ်ား
တရားေဒသနာမ်ား
အလုိဆႏၵမ်ား
ျခင္မ်ား
ၾကြက္မ်ား
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္
အလုိမရွိဘဲ ဖယ္လွဲတကင္းျဖစ္ရျခင္းမ်ား
နာမည္ဆုိတာ
ႏုိ႔ဆာလုိ႔ ေအာ္ငုိလုိက္သလုိ
ဒီအသက္ဒီအရြယ္က်မွ
ကေလးဆန္လုိ႔လည္း မရေတာ့။
ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဟာ
ၿမဳိ႕မၿငိမ္းပဲ
ကတ္ကုိဘိန္းဟာ
ကတ္ကုိဘိန္းပဲ
မာယာေကာ့(ဖ)စကီးဟာ
မာယာေကာ့(ဖ)စကီးပဲ
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”ဟာ
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”ပဲ။
ဒီလုိ စိတ္ႀကီး၀င္
အခုလုိ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ၿပီး၊
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး
ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ေတြလုိ
ဘုရားသခင္ကုိ
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ဖူးသလား။
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ”ပါ။
ေသြးနဲ႔
သားနဲ႔
အသက္နဲ႔
အရြယ္နဲ႔
အက်ဳိးနဲ႔
အေၾကာင္းနဲ႔
အမွန္နဲ႔
အမွားနဲ႔
ဒါေပမယ့္
ခုလုိ
တညည္းညည္းတညဴညဴျဖစ္လုိ႔
ဒါေပမယ့္
အခုလုိ
ငါ့နာမည္”ဂုဏ္သေရရွိ” ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိလုိ႔
အဲဒီလုိ
အထက္ပါ ”ငါ့နာမည္ ဂုဏ္သေရရွိ”ဟာ
လက္မ ထိပ္အပ္စုိက္၍
မုိက္မုိက္မဲမဲ သူရဲေကာင္းမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ဖူးပါၿပီ
ထုိ႔ေနာက္
မထင္မရွား
ျပက္ရယ္ျပဳခံခဲ့ဖူးပါၿပီ
ထုိ႔ေနာက္
ငါ့နာမည္ဟာ ဂုဏ္သေရရွိခဲ့ဖူးပါၿပီ။
သူငယ္ခ်င္းတုိ႔။
ၾကည္ေဇာ္ေအး
(ဟန္သစ္မဂၢဇင္း၊၂၀၀၄)


ဒီကဗ်ာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ လူငယ္ကဗ်ာဆရာေတြအေနနဲ႔
၂၀၀၅ - ၃ - ၂၁ -မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔မွာ ေခတ္ၿပဳိင္ျမန္မာ(၂၀၀၄) ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆု(ဒုတိယ)ဆုအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ ေပးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာဟာ ဒုတိယ ဆုရကဗ်ာနဲ႔ ထုိက္တန္မႈ ရွိ၊ မရွိဆုိတာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္လုိ႔ ဒီကဗ်ာကုိ စာအုပ္ပုံထဲကေန ခက္ခက္ခဲခဲ ျပန္ရွာၿပီး တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

No comments: