Sunday, March 8, 2009

စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ၿပီး ၁၅-မိနစ္အလြန္

အြန္လုိင္း ဘိဇနက္ဟုတ္ရဲ႕လား

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ျဖစ္လုိရာ ျဖစ္ေစလုိ႔

တြန္းၿပီး တုိက္လုိ္က္၊ ေျပးၿပီး ရပ္လုိက္၊ ေမွာင္ၿပီးလင္းလုိက္

စမူဆာ၊အီၾကာေကြး၊ပဲပလာတာ၊မုန္႕ဟင္းခါး

ေရြးခ်ယ္စရာ အဟာရတစ္ခုခု

တစ္ခုခု ေရြးခ်ယ္စရာ အဟာရ

ဗလာဒီမာပူတင္ အေၾကာင္းဖတ္ၿပီး

The girl for yesterday သီးခ်င္းနားေထာင္

အျမင္တစ္ခုနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ဖုိ႔ တူရႈခ်က္

တူရႈခ်က္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ဖုိ႔ အျမင္တစ္ခုနဲ႔

ဂုိးေပါက္တည့္တည့္၀င္သြားတဲ့ ေဘာလုံးပမာ

ဗင္နီဇဲြလား အလွမယ္ေလးကုိ ေၾကြေနလုိ႔

မြန္းတည့္အလြန္စိတ္အလုိ ဆႏၵ

အန္ေထာ္နီဂီဒင္ ေရးတဲ့ တတိယလမ္း. . . . . . .. ။

ေဇာ္မုိးလြင္

No comments: