Monday, June 1, 2009

ညီ၊ညီမေလးသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(၁၁)

ညီေလး၊ညီမေလးတုိ႔ေရ……

ညီေလးမင္းေပးလုိက္တဲ့ စာထဲမွာမင္းဦးေဆာင္ၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု လုပ္ဖုိ႔၊ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ပါလာတာေတြ႕ရေတာ့ အစ္ကုိေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ၀မ္းသာသြားတယ္။ ဒါမွ ငါ့ညီကြဆုိတာ အသိမွတ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လုပ္စရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ေလ။ ျဖစ္ႏုိင္ေလးလုပ္ဖုိ႔ ႀကံစည္ထားေတာ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အစ္ကုိတုိက္ တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းေလးကိုေကာ စတင္ဖဲြ႕ထား တယ္ဆုိတယ္ဆုိေတာ့ အဆင္ေျပရဲ႕လားဆုိတာ ပါမလာ ေတာ့ မသိလုိက္ရဘူး။ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ရြာေလးေတြမွာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လူငယ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္လာတာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေကာင္းမြန္တဲ့အက်ဳိးတရားေတြ ျဖစ္မယ္လုိ႔ေတာ့ အစ္ကုိေတာ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အဖဲြ႕စည္းေလးနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဖုိ႔ေတာ့လုိတယ္။ အားလုံးညီညြတ္ဖုိ႔နဲ႔ စိတ္တူကုိယ္တူျဖစ္ဖုိ႔ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ငါ့ညီက ဦးေဆာင္သူအေနနဲ႔ လုပ္ရမွာဆုိေတာ့ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ မွာခ်င္တာေတြ ရွိလာတယ္ေပါ့။

Community Mobilization -လုိ႔ေခၚတဲ့ အင္အားစုစည္းမႈေလးေတြေတာ့ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံေလးေတြ ကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္။ သိသင့္တယ္ထင္လုိ႔ေပါ့။ အတူလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဖဲြ႕စည္းမွာပါတဲ့ လူေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ စည္းစုလႈပ္ရွားမႈကုိ သိေအာင္နားလည္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဓိက သြားခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကဘာလဲ။ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကဘာလဲ။ အစီအစဥ္တက် ေရးဆဲြထားတာ ေကာျဖစ္ရဲ႕လား-ဆုိတာေတြကုိ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ နားလည္ထားဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လည္း ပထမဆုံး လူထုကုိစည္းရုံႏုိင္ရမယ္။ ကုိယ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းေတြကုိ ပုံေသကားခ်ပ္မထားဘဲ။ အ ေလ်ာ့အတင္း ပုံစံမ်ဳိးထားရွိရမယ္။ ဆက္သြယ္မႈ၊ပညာေရး၊စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးကုိ အၿမဲတန္းသိရွိထားၿပီး လုိ အပ္ရင္ လုိအပ္သလုိေျပာဆုိေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုလုပ္တယ္ဆုိ တယ္ဆုိတာ တစ္ႀကိမ္ေကာင္ တစ္ပဲြထုိး ပုံစံမ်ဳိးမျဖစ္ေစရဘူး။ ေရရည္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေတြျမင့္ျမင့္မားမားနဲ႔ Run-ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ စာၾကည့္တုိက္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာင္ၾကာရွည္ တည့္တန္႔ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ ေပါ့ကြာ။

ေနာက္တစ္ခုက အၿမဲတန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ေပးရမယ္။ ဆုပ္ကုိင္ထားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူး။ ကုိယ့္ ေနာက္က ပါလာမယ့္ လူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ စြမ္းအားေတြကုိ အသိမွတ္ျပဳဖုိ႔။ လူထုပါလာဖုိ႔ကေတာ့ အရမ္းကုိအေရး ႀကီးတယ္။ အဲဒီလုိပါလာေအာင္လဲ ကုိယ့္အေနနဲ႔ လႈပ္ေဆာ္ႏုိင္ရမယ္။ အသိပညာေပး၊ေဟာေျပာပဲြဆုိတာေတြ လုပ္ ေပးႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္ သူတုိ႔ကုိ အသိမွတ္ျပဳေပးရမယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဆႏၵကုိဘယ္ေတာ့မွ ျပစ္ပယ္ၿပီး ငါတေကာေကာ ေကာၿပီး မလုပ္မိဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္၊တင္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ကုိယ္ကလႈံ႔ ေဆာ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ငါလုပ္တာဆုိတာႀကီးနဲ႔ လူထုကုိမပစ္ေပါက္နဲ႔၊မၿခိမ္းေျခာက္နဲ႔ေပါ့။ အားလုံးတန္းတူ အခြင့္ေရးေပးႏုိင္ေအာင္ ပုံေဖာ္ထားရမယ္။

လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အဆင့္ေတြကေတာ့ အဆင့္ဆင့္ရွိတယ္ေပါ့ကြာ။ အလုပ္ကုိ အတူတူစတင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ကုိယ္ကေခါင္းေဆာင္ဆုိၿပီး ခုိင္းယုံသက္သက္မ်ဳိးမျဖစ္ေစရဘူး။ ကုိယ္တုိင္လည္း သူတုိ႔စံအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေပးရ မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကုိလုပ္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ စံနဲ႔မတုိင္းတာနဲ႔ေပါ့။ အတူ တူအကဲျဖတ္တတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လက္ခံႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အစီအစဥ္ေတြ၊လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ေရးဆဲြတဲ့အခါမွာလည္း ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ မလုပ္ရဘူး။ အတူတူ အစီအစဥ္ေရးဆဲြႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အတူတူတာ၀န္အသီးသီးေပးအပ္ ၿပီး ကုိယ့္တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေစခုိင္းရမယ္။ ေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ သုံးသပ္စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အတူတူပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ တာ၀န္ႀကီးမား တဲ့ေနရာမ်ဳိးကုိလည္း ကုိယ္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားလူကုိခဲြျခမ္းေပးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဆင့္ျမင့္တက္မႈကုိဆုိ လုိတယ္ေပါ့ေလ။

အဲဒီေတာ့ ကုိယ္ကဒီစာၾကည့္တုိက္ႀကီးမွာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာ္မႈေတြ ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔လုိတယ္။ ပထမကေတာ့ လူအားလုံးလုိလုိ ပါ၀င္လာႏုိင္ ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ရပ္တည္ရတဲ့အခါမွာ လူအမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ကုိ တည္ေဆာက္ထားရမယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဗဟုသုတေတြ ျပည့္၀ေနဖုိ႔ေပါ့။ အမ်ားပါ၀င္လာေအာင္ေတာ့ အားေပးတာမ်ဳိး တုိက္တြန္းတာမ်ဳိးကုိ လုပ္ကုိလုပ္ရမယ္။ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းလုိဟာေတြမွာ အမ်ားဆႏၵကုိ ဦးစားေပးဖုိ႔မေမ့နဲ႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အစမွာေတာ့ ေခ်ာေမြ႕ခ်င္မွေခ်ာေမြ႔မွာပါ၊ အဲဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ႀကိ္မ္းေမာင္မႈ၊ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ဳိးမလုပ္ဘဲ အားေပးကူညီမႈေတြ လုပ္ေပးႏုိင္ရမယ္။

အဲဒီေတာ့ ကုိယ္ကဘယ္ေလာက္ထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားလဲ။ ေနာက္ဆုံး အႏၱိမပန္းတုိင္းမ်ဳိးကေကာဘာလဲ။ ဆုိတာ သိရမယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိေလ့လာသုံးသပ္ေနရမယ္။ စိစစ္ခ်က္ ေတြလုပ္ရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ေစရဘူး။ ဒါေတြဟာလည္း ေသခ်ာ က်နစြာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားသလုိ လုိက္လည္းလုိက္နာရမယ္ေပါ့ေလ။ ဒီေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လုိနားလည္ေနသလဲ။ ဟုတ္ေကာဟုတ္ရဲ႕လား။ လမ္းေၾကာင္းေကာ လဲြေခ်ာ္ေနသ လား၊ဆုိတာေတြကုိ ေကာင္းမြန္စြာရႈျမင္သုံးသပ္ သိရွိေနရမယ္။ ငါ့ျမင္တဲ့ ငါထားတဲ့စံကေကာ ျဖစ္ႏုိင္ရဲ႕လား။ စနစ္ ေကာက်ရဲ႕လား။ တရားေကာ မွ်တရဲ႕လားဆုိတာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိျပန္တယ္။ အဲဒီလုိ ေလ့ လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္တဲ့အခါမွာလည္း မည္မွ်နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေလ့လာေနသလဲ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုိအပ္သလား။ ဆ္ုိတာေတြကုိလည္း မေမ့နဲ႔ဦးေပါ့။

အဲဒီေတာ့ အဖဲြ႕စည္းနဲ႔လုပ္တဲ့အခါမွာ နည္းလမ္းဥပေဒသေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့ေလ။ အဲဒီ ဥပေဒသေတြဟာလည္း လူတုိင္းအေရးပါတဲ့ ေရးဆဲြခ်က္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြျဖစ္ေနရမယ္။ ဆိုလုိတာက သူ႔ေနရာနဲ႔တူ လူတုိင္းအေရးပါေနရမယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ ၿခံငုံလက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပႏုိင္၊ ျမင္ႏုိင္တဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ေနရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႀကိဳးကြင္းဆက္ေနသလုိ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အဆက္အစပ္ရွိေန ရမယ္။ ငါးခုံးမတစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေလွလုံးပုပ္တာမ်ဳိးမျဖစ္ေစရဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေနရာအေျပာင္းအလဲ လုပ္ေပးရမယ္။ အမ်ားက စံထားႏုိင္တဲ့ ျပဌာန္ခ်က္၊အားကုုိးႏုိင္တဲ့ ဥပေဒသေတြျဖစ္ေနရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ တန္းဖုိးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနရမယ္။ ငါဘာေကာင္လဲဆုိတာ လူတုိင္းတုိင္းတာခံႏုိင္ရမယ္ဆုိတာ မ်ဳိးေပါ့။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အျပန္အလွန္လွန္ ေလးစားမႈမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစမယ့္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ ႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ထက္ရွစူးျမတဲ့ အေတြးအေခၚ ေတြနဲ႔ ေခါင္ေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရမယ္။

အသင္းမေအာင္ျမင္တာ၊က်ရႈံးတယ္ဆုိတာေတြဟာ အစီအစဥ္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္လဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္လဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေလ့က်င့္မႈ ေလ့လာမႈ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္တာ ပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားမမွန္ကန္တာ၊မတုိက္္ဆုိင္တာေတြ၊ ဆက္သြယ္ မႈမေကာင္းတာေတြ၊ ရင္းႏွီၤးမႈမရွိတာေတြ၊ ေနာက္လုပ္ေနသူကုိ အသိမွတ္ျပဳတာ၊ဆုေပးမႈမရွိတာေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ယုံၾကည့္မႈတည္ေဆာက္ေစၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အေနအထား အတုိင္းအဆ ေနရာယူမႈစတာေတြကုိ ကြာဟႏုိင္သမွ်ကြာဟေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔လုိ တယ္။ ေနာက္ ကိုယ့္ေအာက္လက္ငယ္သားက တင္ျပတာေတြကုိ သတိထားနားေထာင္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေလးမ စား မလုပ္မိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္အေနအထားကုိ ေခါင္းေအးေအးထား ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ငါျဖစ္တာက ဒါမ ဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ကုိယ္ထင္ရာ၀ါဒကုိ အတင္းတင္သြင္းတာမ်ဳိး၊အျခားသူကုိ မရုိေသမေလးစားတာမ်ဳိး လုံး၀မလုပ္မိ ေအာင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေနထုိင္ဖုိ႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

အမ်ားပါ၀င္လာရင္ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းအစပဲေပါ့။ စုစည္းျခင္း ညီညြတ္ျခင္းဆုိတာေတြဟာ တုိး တက္မႈရဲ႕ သေကၤတေတြျဖစ္တယ္။ တစ္ဦးတည္းလုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာ အမ်ားပါ၀င္လာ ေအာင္ စုစည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ မင္းရည္ရြယ္ထားတဲ့ အနာဂတ္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးဟာ ခန္းနားထည္၀ါၿပီး ပညာတတ္၊လူရည္ခၽြန္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစ္ကုိအေနနဲ႔ေတာ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတဲ့ ညီေလးကုိအသိမွတ္ျပဳသလုိ၊ ယုံလည္းယုံၾကည္ပါတယ္။ ေလးလည္းေလးစားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိရင္လည္း စာေရးၿပီးျဖစ္ေစ၊ဖုံးဆက္၍ ျဖစ္ေစ အကူအညီေတာင္းႏုိင္ပါတယ္။ ညီမေလးကုိလည္း သတိရေၾကာင္းနဲ႔ က်န္းမာေရးဂရုစုိက္ဖုိ႔အေၾကာင္း မွာ လုိက္ပါတယ္။

မင္းတုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္ဆုံးအစ္ကုိႀကီး….

ေမာင္မင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ)

No comments: