Sunday, June 21, 2009

ရြာကေလးရဲ႕လာရာႏွင့္လားရာအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာေညာင္းခဲ့ေပမယ့္ ရြာကေလးရဲ႕လာရာကို ေျခရာေကာက္ ၾကည့္မိသည္။ ပုဏၰျဖဴမ်ား လာေရာက္ခ်ိန္မွာ လြင္ထီးေခါင္ျဖစ္ေနေသာ ထုိအရပ္ေဒသကုိ ျမက္႐ုိင္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနခဲ့သည္။ ထန္းေတာမ်ား ပတ္ျခာလည္ဝန္းရံခေနေသာ ေနရာ ေဒသျဖစ္ သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေတာင္ကျပဳေလးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး ေရဝုိင္းေနလ်က္ အင္းမ်ားကုိ အမွီျပဳလုိက္သည့္ ထုိေနရာေဒသေလးကုိ ပုဏၰျဖဴတုိ႔ ေတြ႕ရွိ လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္ကား ၁၉၂၇-ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ၾကည့္ေသာ္ ၁၂၈၈-ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္သည္။ ေျမပုိင္၊လယ္ပိုင္ျဖစ္သည့္ ဦးညဳိဂုိင္းဆုိသူမွ ပုဏၰျဖဴတုိ႔လာေရာက္ခ်ိန္မွာ ေနရာ ေဒသေရြးျခယ္ေစလ်က္ တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ရြာနာမည္ကား ထန္းေတာမ်ား ဝန္းရံခေန ေသာေၾကာင့္ ထန္းေတာကုန္းရြာဟု အမည္တြင္ေစခဲ့သည္။

ထုိမွတဆင့္ လူတုိ႔၏အမည္နာမမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ နံ႔သာကုန္းရြာဟု အခုထိတုိင္ တြင္ရစ္ေနခဲ့ေလသည္။ ထုိရြာေလးသည္ အေရွ႕တည့္တည့္သုိ႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္ ေသာ္ အင္းမ်ားျဖင့္ကာရံလ်က္ ေရမ်ားၿခံရံေနခဲ့သည္။ အေျမာက္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သင္းဝန္ေခ်ာင္းဟုေခၚေသာ ေခ်ာင္းငယ္ေလးသည္လည္း ရြာကုိ ေကြ႕ပတ္လ်က္ စီးဆင္းေန ခဲ့ေလသည္။ ေတာင္ယြန္းယြန္းမွာေတာ့ ေက်းရြာရွိလူထု မွီခုိအားထားေနရေသာ ယမားေခ်ာင္း ၾကီး စီးဆင္းေနခဲ့ေလသည္။ အေနာက္တည့္တည့္ စီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္း၊ေျမာင္းသည္ကား စည္းခ်ဳိရုိးေခ်ာင္းဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေသာ္ကား အဆုိပါေခ်ာင္သည္ကား တိန္ ေကာသြားခဲ့ေလၿပီ။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဘးဝဲယာ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား ပတ္လည္စီးဆင္းေနေသာ ထုိေတာင္ကျပဴေလးကုိ ျမင္လုိက္သည့္ႏွင့္ ပုဏၰျဖဴတုိ႔ရင္မွာ ေအးျမလ်က္ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူ ကုိ ေဆာင္ေစမည့္ ထုိအရပ္ေဒသကုိ ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္လ်က္ ေျမေနရာကုိ ရက္ျမတ္ ရာဇာျဖစ္ေစမည့္ရက္မ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးလ်က္ ပဏၰပ္ရုိက္ေစကာ ရြာကေလး ကုိ တည္ေစခဲ့ေလသည္။

ထုိရြာကေလးကုိ စတင္တည္ေထာင္သူ ဦးညဳိဂုိင္းမွပင္ သာသနာကုိဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ မႈရွိေစရန္။ အစြမ္းအစရွိေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကုိ ပင့္ေစလ်က္ ၁၉၃၈-၁၂၉၉ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္း ေနရာႏွင့္ ေထရာဝါသေက်ာင္းေဆာင္ကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး သာသနာေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ရြာကေလး၏ အလွကုိ ပုိမုိေစခဲ့ေလသည္။

ထုိေက်ာင္းေတာ္ေလးမွာ တစ္ပါးတည္း စတင္တည္ေထာင္လ်က္ သီးတင္းသုံး ေသာ ဆရာေတာ္ကား ဦးပ႑ိတဟု အမည္ရေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ႐ုိး႐ုိးေအးေအး ေနတတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တစ္ပည့္ရဟန္း သာမေဏမ်ားကုိ မထားဘဲတရားဘာဝနာကုိ အားထုတ္ရင္း ေနထုိင္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔အတြက္ ထုိဆရာေတာ္၏ လက္ထက္ေတာ္မွာ တပည့္ ရဟန္း သာမေဏတစ္ပါးမွ မက်န္ရစ္ခဲ့ေပ။ ဒုတိယ သီးတင္းသုံးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္သည္ ကား ယခုလက္ရွိ သီးတင္းသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေနာင္ေတာ္အရင္းျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကမေထရ္ ျဖစ္သည္။ ထုိဆရာေတာ္ႀကီး၏ လက္ထက္ေတာ္မွာကား တပည့္ရဟန္းႏွစ္ပါး က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးကား လူဝတ္ေျပာင္းသြား ခဲ့ၿပီး တစ္ပါးတည္းသာ ဆက္လက္က်န္ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိဆရာေတာ္သည္ကား လက္ရွိ သီးတင္းသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးပညာဓမၼျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းႏွစ္ဝါသာရွိေသးၿပီး စာဝါမ်ား ဆည္းပူးေလ့လာေနရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း မိမိအက်ဳိးကုိ မငဲ့ကြက္ဘဲ ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ႀကြေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ေနာင္ေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ လက္ခံေစလ်က္ ရပ္ရြာကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေသာ အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကစတင္ကာ ယခုလက္ရွိအေျခအေနထိ သာသနာ့တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေနဆဲပင္။

ထုိဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလက္ထက္ေတာ္မွာကား တပည့္မ်ားရြာႏွင့္ မလုိက္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားေနခဲ့ေလသည္။ အေရအတြက္သာ မ်ားျပားေနခဲ့ ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အရည္အခ်င္းအရလည္း မ်ားျပားေနေသာ သာသနာ့မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ စုိက္ ပ်ဳိးေနဆဲ၊ စုိက္ပ်ိဳးေစခဲ့ၿပီး သာသနာ့ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးသည္ ကမၻာေျမႏွံေအာင္ ရွာေဖြေသာ္လည္း ေတြ႕လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရြာကေလးသည္ ယခုမွ အိမ္ေျခ(၁၆ဝ) ေက်ာ္ေလာက္သာ ရွိေသာ္လည္း တပည့္ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ကား (၆ဝ)ေက်ာ္မွ်ပင္ ရွိေနခဲ့ေလသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ အေရအတြက္မ်ားျပားေနခဲ့ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းကုိ ျပန္လည္ဆန္း စစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ က်မ္းၿပီးသံဃာေတာ္မ်ား ဆယ့္ငါးပါးေလာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး။ ပိဋကတ္သုံး ပုံကုိ ႏုတ္ငုံေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထဲမွာ ႏွစ္ပုံသုံးပါးႏွင့္ ႏွစ္ပုံခဲြေအာင္ ရဟန္းမ်ား၊သာသနာလကၤာရဘဲြ႕ရ သာမေဏေက်ာ္ရဟန္းမ်ား စသည့္ျဖင့္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ထုိဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလက္ထက္မွာ အံ့မခန္းျဖစ္ ေလာက္ေအာင္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ရြာကေလး၏ သာသနာ့ပန္း ဥယ်ာဥ္ႀကီးသည္ကား အဆုိပါေအာင္ေျမဟု သမုတ္ေစလ်က္ ေျမျမတ္ေနရာ ေရြးျခယ္ေပးခဲ့ ေသာ ပုဏၰျဖဴမ်ား၏ အနာဂတ္ေဟာစတမ္းႀကီးပင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေပလိမ့္မည္။
ထုိဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလက္ထက္မွာပင္ သာသနာေတာ္ႀကီးကုိ တုိးတက္သ ထက္တုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဦးဘုိးဝ၊ဘုိသာဟံ၊ဘုိးစံခ စေသာ လယ္ပုိင္ေျမပုိင္ ေတာင္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာရွိလူမ်ားသည္လည္း စြမ္းအားရွိသေရြး သာသနာ ေတာ္ႀကီးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေလသည္။
လူမ်ား၏ ပညာေရးကုိ ေျခရာခံလုိက္ေသာ္လည္း ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ား သုံးဆယ္ ေက်ာ္ထိပင္ ရွိေနခဲ့ေလသည္။ ထုိထုိသုုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈလုိက္ ေတာ့ ေက်းရြာကုိ ဦးေဆာင္မႈျပဳခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာေရးကုိ အထူးအားေပးခဲ့ေသာ ရြာေလးဟုေျပာလ်င္လည္း လြန္ မည္မထင္ေပ။

တစ္မိန္႔တစ္သံဆုိေသာ္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အသုံးမ်ဳိးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ က်င့္သုံးမႈမျပဳခဲ့ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ သြန္သင္ဆုမၼေစခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ေမတၱာ ေစတနာ၊ အနစ္နာမ်ား လက္ကုိင္ထားလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ဟုဆုိလ်င္လည္း လြန္မည္မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လာရာလမ္းကုိ ေျခရာေကာက္ၾကည့္လ်က္ လားရားသုိ႔လည္း ေမွ်ာ္ေငးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူမ်ားကား တစ္စတစ္စ မ်ားျပားေနခဲ့ေပလိမ့္ဦးမည္။ ေရႊေရာင္တလက္လက္ ေတာက္ပလ်က္ ေက်းရြာႏွင့္၊ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီး၏ အလွက်က္သေရကုိ ပုိမုိ႐ုပ္လုံးႀကြေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ရွစ္မ်က္ႏွာေစတီ ႀကီးသည္လည္း တင့္တင့္တယ္တယ္ဆုိသလုိ ရွိေနခဲ့ေလသည္။ ေၾကာင္လိန္ေလွကားမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ ဓမၼာရုံႀကီး၏ အထက္မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကုသုိလ္ေကာင္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ ႏုိးေဆာ္ေပးေနေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေတးသံႏွင့္၊ ရွင္ငယ္မ်ား ညဘက္ဘုရားရွိခုိးၿပီး အမွ်ေပးေဝသည့္အေနျဖင့္ တီးခတ္ေနေသာ ေၾကးစည္သံ မ်ားသည္လည္း ခ်ဳိခ်ဳိလြင္လြင္ရွိေနခဲ့ေလသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ရန္ အဖိတ္ေန႔တီးခတ္လ်က္ ႏုိးေဆာ္ေပးေနေသာ ေမာင္းသံ၊စည္ႀကီး၏ အသံ မ်ားသည္လည္းရြာကေလး၏ က်က္သေရကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဓမၼစည္သံမ်ားျဖစ္ ေနခဲ့ေလသည္။

ရြာကေလးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူကုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္သည္မ်ား၊ ပဲြစားမ်ား၊ အႏုပညာသည္မ်ား၊ ပန္းခ်ီပန္းပုထုသူမ်ား၊ ပန္းရံ-လက္သမားစေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္လ်က္ ဘဝကုိေနေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေစၿပီး ဆက္လက္ရုန္းကန္ ရြက္လြင့္ေနခဲ့ၾကေလသည္။ နေတၱာ္လျပည့္ေန႔တုိင္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနခဲ့ေသာ ဘုရားပဲြႀကီးသည္လည္း ယခုထက္တုိင္ အရပ္ျပဇာတ္မ်ား တန္ဆာဆင္လ်က္ က်င္းပေနခဲ့ေသးသည္။

ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားမွာလည္း ၿမဳိ႕ႀကီး ျပႀကီးမွာ သီးတင္းသုံးလ်က္ ပညာသင္ၾကားေနခဲ့ ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား မိမိရပ္ရြာျပန္လည္ ႀကြခ်ီလ်က္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေတာ္ႀကီး၏ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ အျခားျခားေသာ ဘာသႏၲရစာေပမ်ား ေရာယွက္ကာ သင္ၾကားေပးေနခဲ့ေလသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေပ်ာ္ရြင္ေစေရး စသည္မ်ားကုိ ေရွ႕႐ႈလ်က္ ညီငယ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္စဥ္လုိလုိ သင္ၾကားေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သင္တန္းမ်ား သင္ႀကားေပးခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ ဆုအသီးသီးေရြးျခယ္လ်က္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္ေစခဲ့ၿပီး သင္တန္းပိတ္ပဲြ ႏွင့္ေအာင္ပဲြအျဖစ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ရြင္တက္ႀကြေစေရးကုိ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ျပဇာတ္ေလးေတြကုိ ကျပေစလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖည့္ေဝေပးခဲ့ေလသည္။ အေပ်ာ္ဆုိသည္မွာ လူတုိင္းလုိလုိ မက္ေမာခဲ့ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ မက္ေမာမႈကုိ အားႀကီးေစခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေျဖေဖ်ာ္ေစခဲ့သည္ မွာလည္း အဆုိပါ ညီငယ္မ်ား၏ ဆႏၵမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ယခုေသာ္ကား ဘဲြ႔ရပညာတတ္မ်ား ေယာင္ခ်ာခ်ာႏွင့္ လယ္ေတာထဲဆင္းေနသည့္ အျဖစ္ကုိ ျမင္ေနရ၍ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးငယ္ဘဝကပင္ စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ စာအုပ္(၂ဝဝဝ)နီးပါးျဖင့္ ေရႊနံ႔သာဆုိသည့္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးကုိ အရွင္ရာဇိႏၵ(ေမာင္မင္းစုိး၊ေရႊ န႔ံသာ) ဦးေဆာင္လ်က္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိစာၾကည့္တုိက္ႀကီးသည္လည္း ရပ္ရြာ၏ က်က္သေရကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနခဲ့ေလသည္။

ထုိစာၾကည့္တုိက္ႀကီး တည္တန္႔မႈကုိ ေရွး႐ႈလ်က္ လုပ္အားေပးသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားသည္လည္း တစ္စတစ တုိးတက္လာေနခဲ့ ေလသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလက ေပါက္သဖရြာမွ လာေရာက္လွဴဒါန္းထားေသာ ဘီဒုိႀကီးဆုိလ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ခန္းနားလွသည္၊အလွဴရွင္မ်ားကေတာ့ ဦးစန္းျမင့္ေအာင္၊ေဒၚစန္းေအး (မိသားစု)တုိ႔၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးက်ယ္မႈကုိ ျပသရာက်ခဲ့သလုိ အားေကာင္းေသာ အလွဴ ဒါနႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိစာၾကည့္တုိက္ႀကီး ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဦးမည္ဆုိလ်င္ ရြာကေလး၏ လားရာသည္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေတာက္ေတာက္ပပ ဝင့္ဝင့္ထည္ ထည္ႏွင့္ လာျခင္းေကာင္းရာမွ လားျခင္းေကာင္းရာသုိ႔ ဦးတည္ေနဦးမည္ဆုိသာ. . . .။

ေမာင္မင္းစုိး၊ေရႊနံ႔သာ
(၂၂-၅-၂ဝဝ၉)

မွတ္ခ်က္။ ။ နံ႔သာကုန္းရြာသည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊မုံရြာခရုိင္၊ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊အင္းအုပ္စု၊န႔ံသာကုန္းရြာျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ယခုခ်ိန္ထိ ထန္းေတာကုန္းရြာဟု ေခၚၾကေသးသည္။ အင္းအုပ္စုထဲမွာ ပါဝင္သည့္အတြက္ အင္း-ထန္းေတာကုန္းဟု ေပါင္းလည္းေခၚ ေဝၚၾကေသးသည္။ မုံသြင္ႏွင့္ယမားေခ်ာင္းျခားေနသည္။ နံ႔သာကုန္းရြာ၏ အနီးတဝုိက္ရွိရြာမွားမွာ အေနာက္ယြန္းယြန္းမွာ ပိေတာက္ကုန္းရြာရွိသည္၊ ေတာင္ႏွင့္အေနာက္ေတာင္မွာေတာ့ မုံသြင္ရာ၊ ခ်င္ျပစ္၊ၾကာစီ(ပုလဲၿမဳိ႕နယ္) သာစည္(ယင္းမာပင္ၿမဳိ႕နယ္)စေသာရြာမ်ား တည္ရွိသည္။ အေျမာက္အရပ္ႏွစ္မုိင္ခန္႔ ေလာက္မွာေတာ့ ေပါက္သဖ၊ပဲခင္းမ၊ေမာင္းလုပ္၊ႀကိဳးၾကာဝင္း၊အထက္ငနန္း၊ေအာက္ငနန္း၊မင္းမကုန္း-စေသာ ရြာမ်ားတည္ရွိသည္။ အေရွ႕ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ေလာက္မွာေတာ့ ရင္ေပါင္တုိင္၊ျပအုိ(ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္)။ ရြာသစ္၊ပုထုိးသာ၊ကမ္းပါးရပ္၊ထီးနဲ၊ရြာေနာင္(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္)၊ေရႊလွံ၊မန္းက်ီးကုန္း၊သဲကုန္း၊အင္း၊လက္ပန္တန္း(အုပ္စုရြာမ်ား) မ်ားတည္ရွိပါသည္။ အင္းအုပ္စုရြာမ်ားမွာ ေပါက္သဖ(အိမ္ေျခတစ္ရာေက်ာ္)၊ သာစည္(သုံးဆယ္ဝန္းက်င္) နံ႔သာကုန္း(တစ္ရာ့ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္) အင္း(တစ္ရာဝန္းက်င္)သဲကုန္း(၉ဝေက်ာ္)
လက္ပန္တန္း(၂ဝဝန္းက်င္)မန္က်ီးကုန္း(တစ္ရာဝန္းက်င္)ရွိရြာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(ရြာႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ေမးထားေသာ ကုိမုိးစံအားအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။)

No comments: