Tuesday, July 14, 2009

ေရႊနံ႔သာစာၾကည့္တုိက္ႏွင့္အနာဂတ္အဖူးအပြင့္မ်ား

လူ႔ဘဝကုိ လူသားဆန္စြာ ေလွ်ာက္ရဲ႕ဖုိ႔၊ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ လူသားဆန္ဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနဦးမွာလဲဆုိတဲ့ လဲေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေပတံမ်ားနဲ႔ တုိင္းတာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့ လူသားတိုင္းဟာ ဘဝမွာ အသက္ရွင္ေနရခုိက္ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ပါသလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ ၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ေျဖဆုိၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူသားဘဝ ရခဲမႈကုိ ဘာေတြနဲ႔ဆန္းစစ္ ေလ့လာမလဲဆုိတဲ့ အေျဖကုိကုိယ္တုိင္ ေျဖၾကည့္လုိက္ေတာ့ လူသားေကာင္းက်ဳိးျပဳ ဘာေတြလုပ္မလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိေမးလုိက္ရင္း စာၾကည့္တုိက္တစ္ ခု တည္ေထာင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္မိပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကုိ ဦးတည္ လ်က္ လူသားေကာင္းက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူသားတုိ႔ရဲ႕စိတ္သည္ အားလုံးတူညီေနမည္မဟုတ္ သုိ႔အတြက္ ''အမ်ားအက်ဳိးရြက္သည္ပုိးက ခႏုိ႔ခနဲ႔ ဆုိကဲ့ရဲ႕လည္း မဖဲ့မေစာင္း ကုိယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွး႐ႈ ႏွင္ေလာ'' ဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ထုံးႏွလုံးမူၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အႏၲရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ရန္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ႈံးေပးမႈမ်ဳိးနဲ႔ ရပ္တန္႔သြား မွာမဟုတ္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ စၾကာဆုိတဲ့ အမွတ္တံဆိတ္ေလးကုိ လုိဂုိအျဖစ္ အသုံးျပဳ လုိက္ပါတယ ထုိင္ေနလုိ႔ကေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကေတာ့ စာၾကည့္တုိက္ မွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ အမ်ားသိေဆာင္ပုဒ္ေလးကုိ သေဘာတူစြာ လက္ခံၿပီးေတာ့ ေရြးျခယ္ထား တဲ့ လက္ကုိင္စဲြမယ့္ ေဆာင္ပုဒ္ေလးအျဖစ္ ထားလုိက္ပါတယ္။

လူသားမ်ားစြာ အသိပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး လူသားဆန္ေသာ လူ႕အေျခခံ က်င့္ဝတ္တရားမ်ား လုိက္နာေစလ်က္၊ အဆင့္ ျမင့္ျမင့္ လူ႕အဖဲြ႕စည္းေလးတစ္ခု တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္-ပန္းတုိင္းကုိ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ လူသားမ်ား အသိပညာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊အခ်ဳိ႕ေသာ ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ား လူေတာမတုိးရဲဘဲ ရပ္ရြာ ျပန္ၿပီး လယ္ေတာထဲမွာပဲ ဘဝေတြကုိ ျမဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ တစ္စတစ ကင္းေပ်ာက္လာေစေရး၊ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္မ်ား လယ္ထဲဆင္းၿပီး ဘဝေတြ စေတးေနရမႈမ်ားကုိ ထုတ္ဆယ္ႏုိင္ေစေရး၊ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေရးကိစၥမ်ား၊တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္း ေဆာင္ရာဝယ္ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး၊ အမွန္တရားေပၚ ရပ္တည္ ၿပီးေတာ့ မဟုတ္မခံစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ေစေရး၊ လူဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနလုိ႔မရေသာ သတၱဝါျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ား၊ညီညြတ္မႈအင္အားမ်ား၏ တန္ဘုိးကုိနား လည္ေစၿပီး အတူတကြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေစေရး၊ လူ႔တန္ဘုိးကုိ နားလည္သူ ပီပီ လူသားအခြင့္ေရးမ်ား ရရွိပုိင္ဆုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္လာေစေရး ဆုိတဲ့ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး အားလုံးသေဘာတူ တုိင္ပင္လ်က္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု တည္ေထာင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ထုိစာၾကည့္တုိက္ တည္ရွိရာေဒသျဖစ္ေသာ ရြာကေလး၏ အေျခအေနကုိ ႐ႈၾကည့္လုိက္ေတာ့။ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊အင္းအုပ္စု၊နံ႔သာရြာဟု အမည္ရေသာ ေဒသေလးျဖစ္ေနေလသည္။ အားလုံးလုိလုိ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး။ အထက္ျမန္မာျပည္ အညာေဒသမွာ တည္ရွိေနေလသည္။ သူတုိ႔သည္ မ်ားေသာအာျဖင့္ ေတာင္သူကုိသာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနထုိင္ၾကၿပီး ဘဝကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ျဖတ္သန္း ေနခဲ့ၾကေလသည္။ေတာင္သူတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မုိးေလဝသကုိသာ မင္းမူၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကရသည္မွာ ဆုိဖြယ္ပင္လုိမည္မထင္ေပ။ ေတာ္ဖလာ ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ေသာ တတိယလႈိင္းထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနရာယူဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးပင္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ မုိးတြင္းဆုိလ်င္ လမ္းတံတားမ်ား မေကာင္းသျဖင့္ လူနာမ်ား အသြားအလာခက္ခဲသ ျဖင့္ ေဆးရုံအမွီ မပုိ႔ႏုိင္သျဖင့္ ေသေက်ပ်က္စီးရတဲ့အထိပင္ ရွိေနေသးသည့္ေနရာေလးပင္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္ယြန္းယြန္းရွိ ပုံေတာင္ပုံညာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္မ်ားသည္လည္း အဆုိပါေဒသတြင္းရွိ လူမ်ား၏ စားက်က္ဟုဆုိရလိမ့္မည္။ မွ်စ္ခ်ဳိးျခင္း၊ပ်ားရွာျခင္း၊ေတာ လုိက္ျခင္း၊မႈိရွာျခင္း စေသာအလုပ္မ်ားသည္ ထုိေဒသတြင္းရွိလူမ်ား၏ မွီခုိအားထားရာျဖစ္ ေသာ စားက်က္ေကာင္းႀကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အေရွ႕ဘက္မွာေတာ့ အင္းရြာ၊ လက္ပန္တန္းရြာ၊သဲကုန္းရြာ၊ မန္က်ီးကုန္းရြာ စေသာ ရြာမ်ားသည္ ညီအစ္ကုိအရင္းပမာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာရွိၾကၿပီး တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ တစ္ရြာကုိ တစ္ရြာ ကူညီ ရုိင္းပင္းလ်က္ ေနထိုင္ေနခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေတာ့ ေပါက္ သဖရြာေလး တည္ရွိေနသည္။ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွာေတာ့ သာစည္ရြာရွိသည္။ အဆုိပါ ရြာမ်ားသည္ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ရင္းႏွီးဖလွယ္ ၾကေသာ အုပ္စုတြင္းရွိ ရြာေလးမ်ားျဖစ္ေလသည္။ အုပ္စုတြင္းရြာ မဟုတ္ေသာ္ညား အျခားေသာ တစ္မုိင္သာသာရွိ ရြာမ်ားျဖစ္ေသာ မုံသြင္၊လႈိင္း၊ခ်င္ျပစ္၊ၾကာစည္၊ပိေတာက္ကုန္း၊ ေရႊလွံ၊ရြာေနာင္ စေသာရြာမ်ားသည္လည္း ထုိအတူပင္ ေဂါစရဂါမ္ရြာမ်ား အျဖစ္တည္ရွိေန ခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါရြာမ်ားသည္ အထက္ကေျပာခဲ့ေသာ ပုံေတာင္ပုံညာ၏ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ယမားေခ်ာင္းႀကီးကုိ အမွီျပဳလ်က္ ဘဝကုိဆက္လက္ ရပ္တည္ေနခဲ့ ၾကေလသည္။

မိမိမွတ္မိေနေသးေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ ေျပာဆုိရလ်င္ မိမိတုိ႔အလြန္ငယ္ေသးေသာ ကေလးဘဝ(၁၉၈၃) ဝန္းက်င္ေလာက္ကထင္သည္ မုိးမ်ားေခါင္သျဖင့္ ရာသီဥတု ကုိသာ အားကုိးေနၾကရေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အစာေရစာျပတ္ လပ္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့ၾကရသည္။ ထုိစဥ္က အဆုိပါေဒသတြင္းရွိ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား သည္ ေကြၽးဟုေခၚေသာ အဥတစ္မ်ဳိးကုိ တူးေဖာ္လ်က္ အျခားေသာ ေျပာင္း၊ ဆန္ဖဲြ၊ ေျပာင္း ဖူးမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာလ်က္ ဘဝကုိ ရွင္သန္ခဲ့ၾကရသည္။ အမွန္က အဆုိပါ ေကြၽးဟုေခၚေသာ အဥတစ္မ်ဳိးသည္ လူကုိေသေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိစဥ္ က ေကြၽးဥမ်ားကုိ ၾကက္သြန္ဖတ္မ်ားလုိ ပါးပါးလွီးလ်က္ စဥ္႔အုိးမ်ားျဖင့္ တိတ္ထားခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာမွ အဆုိပါအဖတ္မ်ားကုိ ေခ်ာင္းထဲသြားၿပီး နင္းႏွယ္လ်က္ အဆိပ္ရည္မ်ားကုိ ထုတ္ေဆာင္ကာ ခ်က္၍လည္းေကာင္း၊ ျပဳတ္၍လည္းေကာင္း၊ ေပါင္း ၍လည္းေကာင္း စားေသာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ရာသီဥတု၏ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္သည္ ယေန႔ေခတ္မွာဆုိလ်င္ တစ္စတစ္စထက္ ပုိမုိဆုိးရြားလာခဲ့ေလသည္။ ထုိ ရာသီဥတု၏ ဆုိးရြား မႈမ်ားကုိ အန္တုဖုိ႔ လူသားမ်ား အသိပညာ၊အတတ္ပညာမ်ား ျပည့္ေနဖုိ႔ တတ္ကြၽမ္းေနဖုိ႔ လုိေလသည္။

အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရာသီဥတုကုိ အားမကုိးေတာ့ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစၿပီး ဘဝကုိဆက္လက္ရြက္လြင့္ ထြက္ခြါေနခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိေကြၽးဟုေခၚ အဥမ်ားကုိ အထက္ကေျပာျပခဲ့ေသာ ေတာင္မ်ားမွ ဘဝမ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ခဲ့ေလျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိေတာင္မ်ားသည္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္္းသိမ္းေရး ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ား မုိး ထိေအာင္ ေအာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါရြာမ်ားသည္ကား ထုိေတာ၊ေတာင္မွပင္ ရာသီဥတု မညီမွ်လ်င္ ေတာ၊ေတာင္မ်ားကုိ ခုတ္ျဖတ္လ်က္ ထင္းမ်ား၊သစ္မ်ား၊ဝါးမ်ားကုိ ကုိယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္ကာ ေရာင္းဝယ္စားေသာက္ၾကရဦးမည္သာ။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ကမၻာႀကီးသည္ အုိဇုန္းလႊာ ပါးလာမႈဟုေသာ ဆုိးေမြကုိ လူးလဲစြာ ခံစားေနခဲ့ၾကရသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား အမႈိက္ပုံမီး႐ႈိးမႈမ်ားစေသာ ကိစၥမ်ားစြာတုိ႔ မွ အိပ္ခ်္တူးအုိး ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေလၿပီ။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ေနျပင္းစြာ ပူေလာင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ လြန္စြာပင္ ခ်မ္းေအးျခင္း စေသာ ရာသီ ဥတု၏ ဆုိးေမြမ်ားကုိ လူသားမ်ားစြာတုိ႔ လူးလဲစြာ အန္ႀကိတ္လ်က္ ခံစားေနခဲ့ၾက ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားမွာ ငလ်င္ျပင္းစြာလႈပ္ျခင္း၊ ေရလြမ္းမုိးျခင္း၊ မုန္တုိင္းမ်ား အမည္အမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ႀကီးစြာခံစားေနခဲ့ၾကရေလသည္။

လူသားမ်ားသည္ စက္ရုပ္ဆန္ဆန္ ရုန္းကန္လ်က္ ဘဝကုိ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ရပ္တည္ ေနခဲ့ၾကရေလသည္။ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာ႔ စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးသည္လည္း အညာေဒ သမ်ားသုိ႔ထိ ဦးတည္လ်က္ရွိေနခဲ့ေလသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အညာသူ၊သားမ်ားဆုိသည္ မွာ မိရုိးဖလာျဖစ္ေသာ ေတာ၊ေတာင္ လယ္ယာကုိသာ အမွီျပဳလ်က္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဆုိလ်င္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝကတည္းကပင္ လယ္ေတာထဲမွာ သာ အခ်ိန္ကုိ ကုန္လြန္ေစလ်က္ ဘဝကုိခက္ခဲ ပင္ပန္းစြာရုန္းကန္ေနခဲ့ၾကရင္း ဘဝေတြေသ ေၾကသည္အထိ ရြက္လြင့္ခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ဆုိလ်င္ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ တစ္ေန႔ဝင္ေငြျဖင့္ ပင္ မိသားစုဘဝကုိ အလ်ဥ္မွီေစဖုိ႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနၾကရဆဲပင္။မိမိတုိ႔ ရြာမ်ားသည္ မုိင္းသုံးဆယ္ေလာက္သာ မုံရြာၿမဳိ႕ႏွင့္ေဝးကြာခဲ့ေပမယ့္ တစ္ေနကုန္ေအာင္ သြားလ်က္ ခရီးဆက္ေနၾကရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နာရီ ခရီးမွ်ေလာက္ကုိ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ သြားလာေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ကား ထုိကားလမ္းႀကီးသည္ကား အခုိင္အမာ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါေသာ္ကား သြားလုိ႔ပင္မျဖစ္ေအာင္ လမ္းမ်ား၊တံတားမ်ား ပ်က္စီး ယုိယြင္းေနခဲ့ေလသည္မွာ မိမိတုိ႔ငင္စဥ္ဘဝကပင္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အသြားအလာ ခက္ခဲ ပင္ပန္းေသာ ေနရာမ်ဳိးေလးမွာ ဘာလုပ္ေပးရမလဲဆုိတဲ့ အသိက ကေလးဘဝငယ္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေခါင္းထဲမွာ သေႏၶတည္လာခဲ့သည္။ ထုိေန႔က ေနသာၿပီးသာယာတဲ့ေန႔တစ္ေန႔။ အညာေႏြ ပူပူေလး၏ မခုိ႔တရုိ႕ က်ီစယ္မႈကုိ စပ္ဖ်င္းဖ်င္းေလး ရေနခဲ့ေသးသည္။ ရြာဦးေက်ာင္း၏ အသံခ်ဲ႕စက္မွတဆင့္ ဖိတ္ေခၚသံမ်ားသည္ တစ္ရြာလုံး ဖုံးလႊမ္းသြားခဲ့ေလသည္။ မ်ားမၾကာခင္မွာပင္ လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး တေျဖးေျဖးဆုိသလုိ အညာေႏြ ပူပူေတာထဲ ခေမာက္မ်ား၊ထီးမ်ား၊ အညာတဘက္မ်ားကုိ အပူဒဏ္ေဘးမွ ကာကြယ္လ်က္ အသံခ်ဲ႕စက္ၾကားရာ ရြာဦးေက်ာင္း ဆီသုိ႔ ဦးတည္လာေနခဲ့ၾကသည္။ ထုိေန႔က ၂ဝဝ၈-ခု၊ လလယ္ေလာက္ျဖစ္ေသာ၊ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔ အညာသူ၊သားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေန႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ရာေန႔ျဖစ္ေသာ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ျဖစ္ေန ေလသည္။ ေရာက္လာေသာ စာခ်စ္သူမ်ားကုိ နာယကဆရာ ေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ားႏွင့္ မိမိမွလည္း တတ္သိသည့္ စာေပဗဟုသုတမ်ားကုိ ေဟာေျပာလ်က္ ေရႊနံ႔သာစာၾကည့္တုိက္ ကုိေအာင္ျမင္စြာဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

တစ္ေန႔ ရြာျပန္ၿပီး စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု ဖြင့္မယ္ဆုိသည့္ အသိမ်ားေၾကာင္း မိမိ ကုိရင္ငယ္ဘဝကပင္ ရရွိေသာလာဘ္လာဘေလးမ်ားျဖင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္ သလုိ ဝယ္ခဲ့ၿပီး မပ်က္မစီးျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက် ထုတ္ပုိးေစလ်က္ စုေဆာင္းခဲ့ရသည္။ ထုိ စဖြင့္ခဲ့ေသာ ေန႔ကပင္ စာအုပ္မ်ား ႏွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ထိ ရွိခဲ့ေလသည္။ ယခုအခါမွာျဖင့္ တစ္ႏွစ္သားပင္ မျပည့္ေသးေသာ ထုိစာၾကည့္တုိက္ေလးသည္ အသင္းဝင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္၊ စာအုပ္ (၃ဝဝဝ)ဝန္းက်င္၊အဖဲြ႕ဝင္ (၂ဝ)ေက်ာ္၊စာၾကည့္တုိက္မႈးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြါေန ခဲ့ေလသည္။ မိမိတတ္ႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ စုိက္ထုတ္လ်က္ စာၾကည့္တုိက္အတြင္း လုိအပ္မည့္ အျခားအျခားေသာ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး စုံစုံလင္လင္ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဝယ္ျခမ္းေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ေနာင္မွာလည္း မိမိႀကိဳးစားခဲ့ေသာ စာၾကည့္တုိက္ႀကီး ေရရွည္တည္တန္႔ ခုိင္ၿမဲေစရန္ ရည္သန္ၿပီး အျခားေသာ ေနာင္ေတာ္၊ ညီေတာ္မ်ား၏ အႀကံÓဏ္မ်ား ေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးစုံးကုိ ဝုိင္းဝန္းစြာလက္တဲြေစလ်က္ ေအာင္ျမင္ မႈ သရဖူေဆာင္းေစမည့္ ေရႊနံ႔သာစာၾကည့္ႀကီးကုိ ပ်က္စီးမသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟု ဆႏၵမ်ားတဖြားဖြား ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။ ထုိစာၾကည့္တုိက္ႀကီးမွလည္း မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသီးပြင့္မ်ား ေဝေဝဆာဆာဖူးပြင့္ေစၿပီး ေလာကေကာင္းက်ဳိးသယ္ပုိးေပးႏုိင္မည့္ ပန္းေလး တစ္ပြင့္ ေပၚထြက္လာမည္ဆုိသာ ေတြးလ်က္ပီတိမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ရေလေတာ့သည္။ ေမာင္မင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ) (၂၂-၅-၂ဝဝ၉)

No comments: