Saturday, December 19, 2009

ယဥ္ေက်းမႈသည္ မည္သူမွ် တားဆီး၍မရပါ၊ သုိ႔ေသာ္........

ယဥ္ေက်းမႈသည္ တစ္ျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အေရးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ တုိင္းျပည္ ကုိ ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိက ခ်ီးမြမ္းေထာပနာၾကသည္။ ဂုဏ္ယူဖြယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ မရုိးႏုိင္တဲ့ ရႊင္ျပျပ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အၿပဳံးကုိ ကမၻာကအသိမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ကုိယ္ေနဟန္ ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္ ရုိးရာ လုံျခည္မ်ားျဖင့္ တင့္လွေပဟန္ အသြင္အျပင္ကုိလည္း အသိမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ စဲြမက္စရာေကာင္း ေသာ အေနအထုိင္၊ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ လူတုိင္းလုိက္နာ၊ က်င့္ႀကံ၊ ထိန္းသိမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကမၻာက ဆက္လက္ၿပီး အတုယူဖြယ္ အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳၾကမည္ပင္ျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာတုိ႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္သာ အခုထိ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကပါလတရား ႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဟိရီ၊ ၾသတၱပၸဆုိတဲ့ တရားႏွစ္ ပါးကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ေရွးျမန္မာအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ထိန္း၊ က်င့္သုံး၊ လုိက္နာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိလွ်င္မွားမည္ မဟုတ္ေပ။ ဟိရီ၊ ၾသတၱပၸဟူသည္ အရွက္၊အေၾကာက္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္းေၾကာက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိတရားႏွစ္ပါးသည္ ေလာကႀကီးကုိ အစဥ္သျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ တရားႏွစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအတူ ျမန္မာတုိ႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေနျခင္း၏ ပင္မတရားဟု ဆုိလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။ အရွက္၊ အေၾကာက္ဆုိတဲ့ တရားႏွစ္ပါးျဖင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကမၻာ့သမုိင္းမွာ ဆက္လက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ီတက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနအျဖစ္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္မည္။
အထက္ကဆိုခဲ့သလုိ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တားဆီးလုိ႔ေတာ့ ရမည္မထင္၊ သုိ႔ေသာ္ တားဆီးသည္ေတာ့မဟုတ္၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနၿပီး ထင္ရာစိုင္းကာ အတားအဆီးမရွိ ခရားေရလႊတ္သလုိ ယုိက်လာမည့္ ပ်က္စီးေတာ့မည့္အေျခအေနကုိ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ အားေကာင္းေသာ စရုိက္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာစရာပင္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကူးစက္လာမွ လူမ်ဳိးေရးတင့္တယ္လာ မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ထုိအယူ အဆကုိ ကန္႔ကြက္တားဆီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈေလာက္ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔ကာ ဝတ္စားတတ္ကာမွ်ျဖင့္ေတာ့ တုိးတက္မႈဟု ဆုိလွ်င္ ထုိအဆိုကုိ ျငင္းပယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ရွင္ဆုိသည့္စကား လုံးသည္ ေတာ္ေတာ္ေလးတြင္ တြင္က်ယ္က်ယ္ျဖစ္လာသည္။ ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ ယဥ္မႈကုိေတာ့ တားျမစ္သင့္သည္။ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း ေပါမ်ားလာသည္။ သရုပ္ပ်က္သလား၊ မပ်က္သလားေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သိျမင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေတာ္ သူႀကိဳက္လုိ႔ သူဝတ္တာပဲမဟုတ္လား။ ဆုိေတာ့ သူႀကိဳက္လုိ႔သူဝတ္လုိက္ေသာ ျပည္သူ႕အခ်စ္ ေတာ္မ်ား၏ ဖက္ရွင္မ်ားသည္ တစတစကူးစက္လာေနရာ၊ ေဘာင္ဘီ တုိတုိ၊ စကတ္တုိတုိ၊ ဟုိေပၚဒီေပၚမွသည္ ပုရိသမ်ား ကုိ သြားရည္ယုိက်သည္အထိ ကူးစက္လာေနေသာ ဖက္ရွင္မ်ဳိး၊ ဒီဇုိင္းမ်ိဳး၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးကုိေတာ့ အလုိမရွိပါ။ ဒီေတာ့ ေစာဒကတက္လာလိမ့္မည္။ ''မင္းအလုိမရွိေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ''ေပါ့။ ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာမွမျဖစ္ပါ၊ သို႕ေသာ္ သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ား တစတစ တိမ္ေကာပေပ်ာက္လာေနခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈသည္ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ အဓိက ပင္ပစီးေမ်ာလာရာ သုံးမကုန္၊ ျဖဳန္းမကုန္ႏုိင္ သည့္ ေရကန္ႀကီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါေရကန္ႀကီးအား ေနာက္က်ဳေအာင္ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္မည့္သူကုိ မ်ားေသာ အားျဖင့္ လူသားမ်ားက လက္ခံႏုိင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ကုိေက်ာ္ဟိန္းတုိ႔ စန္းထစဥ္အခ်ိန္က သရုပ္ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အသုံးေတာ္ခံရာ၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆဲဆုိ၊ ႀကိမ္းေမာင္းသံမ်ား ပဲြခင္းတစ္ခုလုံး ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကတစ္ခုကုိ ဖတ္မိ ဖူးသည္။ အုိးေဝဂ်ာနယ္ထဲျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ပ်ဥ္မနား ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားပဲြမွာ ေက်ာ္ဟိန္းတုိ႔ ေတာက္ပေနသည့္ အခါျဖစ္သည္။ ထုိပဲြမွာ ေက်ာ္ဟိန္းႀကီးရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ ''ေက်ာ္ဟိန္းအလုိမရွိ''မရွိဆုိသည့္ အသံသည္ ပဲြၾကည့္လာသူ ပရိသတ္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိၾကသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သာဓကတစ္ခုရွိခဲ့ဖူးေလသည္။ ယခုလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ပရိသတ္ကုိ ထီမထင္သည့္ သေဘာျဖင့္ သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား တုိးတုိးလာေနခဲ့သည္။ ရင့္နာစရာ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ လူရႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္ ျပက္သလုိ ဒီလုိ ဟုိေပၚဒီေပၚ ဝတ္စားဆင္ယင္တာ မင္းကမႀကိဳက္ဘူး လားဆုိေတာ့ ဟီး ႀကိဳက္တာေပါ့တဲ့။ ဟုတ္ပါလိမ့္မည္၊ ပုရိသမ်ား၏ ယုိသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိး ကုိေတာ့ ႀကိဳက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဒါကုိ အျပစ္ဆုိစရာမလုိ၊ ယုိသူမရွက္ေသာေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။
ကာမရာဂကုိ ထႀကြေစေသာ အဆုိပါအမူအရာမ်ားျဖင့္ ပုရိသမ်ားအား ဆဲြေဆာင္မႈသည္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုိ အကုသုိလ္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ လြန္သည္ဟုဆုိေကာင္းဆုိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအဆုိကုိသည္ကား ဗုဒၶရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အဘိဓမၼာတရားသေဘာအရ ၾကည့္ျမင္ဆုိလွ်င္ သက္ေရာက္မႈႏွစ္ခုစလုံးသည္၊ အကုသုိလ္တဏွာ ရာဂေလာဘ စိတ္မ်ား ယိုစီးေစမႈဟု ဆိုရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ အဆုိပါ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားေစလုိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ဆုိသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အႏုပညာသမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ လုိက္နာသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျပည္သူလူထုသည္၊ သူတုိ႔ဘာေတြလုပ္ေနသည္၊ ဘာေတြဝတ္စားေနသည္ကုိ အၿမဲတန္းေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ အတုယူေနၾကေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပရမည္ဆုိလွ်င္ ေလဘာတီမျမရင္ဆုိလွ်င္ ထုိေခတ္ထုိအခါက လူရႊင္ေတာ္ေတြကအစ မေနာက္ေျပာင္ရဲသလုိ၊ ေနာက္ေျပာင္မႈကုိလည္းမႀကိဳက္ခဲ့ေသာ အၿငိမ့္မင္းသမီး မျမရင္ျဖစ္ သည္။ သူနဲ႔အမွန္တကယ္ အသံေရာ၊ ရုပ္ေရာ၊ အမူအရာေရာ ေကာင္းၿပီး၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ား ေခတ္ၿပဳိင္အျဖစ္ ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ထုိသူမ်ားက ဥၾသဘေသာင္း၊ ဥကၠလာ-မေအးၾကည္၊ ယုဝတီ-ျမေသာင္း၊ ဥၾသမယ္တင္စသျဖင့္ အသံေကာင္း၊ ရုပ္ေခ်ာ တဲ့ မင္းသမီးေတြ၊ အဆုိေတာ္ေတြ ေခတ္ၿပဳိင္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိထဲတြင္ ေလဘာတီမျမရင္သည္ သူတုိ႔ထက္ ထူးကဲစြာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ '' ေၾသာ္..ျမရင္၊ ျမရင္ ခ်စ္ၾကေပသရွင္၊ ေျပတခြင္'' ဆုိသည့္ အသံေတြဟာ အခုထိ လူထုရဲ႕ အသည္းစဲြျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ဖ်ားမွာ ဆုိေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕အမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
သူမဟာ အသံမွာလည္း တမူထူးျခားလုိ႔ '' အသံမင္းသမီး''လုိ႔ပင္ ေခၚရေလာက္ေအာင္ပင္ ေကာင္းခဲ့သည္။ ထုိအတူ အကလည္းေကာင္းသည္။ ရုပ္ကလည္း အမ်ားထက္မသာေသာ္ျငား ခ်စ္စရာအမူအရာျဖစ္သည္။ အမ်ားထက္သာ သည္ကား အျခားမဟုတ္၊ သူမဟာ မကလက္သလုိ၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးအလ်င္းမရွိ၊ ေနာက္ မိန္းမတုိ႔ ဣေျႏၵေရႊေပးလုိ႔မရဆုိသလုိ ဣေျႏၵရရေနထုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူမဟာ ပုရိသေတြကုိ သရုပ္ပ်က္တဲ့ အဝတ္အစား၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ လုံးဝမလုပ္၊ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ ႀကိဳက္လည္းမႀကိဳက္၊ ျမန္မာဆန္ဆန္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ ထုံးဖဲြမႈျဖင့္ ေသဝပ္သပ္ရပ္လွတဲ့ စရုိက္လကၡဏာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေတြကုိ အတု ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေလဘာတီမျမရင္ရဲ႕ အၿငိမ့္ကုိ သမီးျဖစ္ သူဟာ ဖခင္နဲ႔ အတူၾကည့္ႏုိင္သည္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ ျပက္လုံး လုံးဝမပါ၊ လူရႊင္ေတာ္ေတြအေနနဲ႕လည္း သူ႔ကုိ ေလးစားေတာ့ မျပက္ရဲၾက၊ ျပက္လွ်င္လည္း စုိးစဥ္းမွ်လက္မခံ၊ ဟုိတေလာ ေလးက ၾကည့္လုိက္ရတဲ့ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ မင္းသမီးေတြရဲ႕ စကားနပန္းမ်ဳိးထဲက ျပက္လုံးေတြကုိ ေလဘာတီႀကီးသာ ၾကားလွ်င္ မည္သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္မသိ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေျပာသလုိ '' ကုိယ့္လူေရ.. ဟုိတုန္းကေတာ့ မိန္းမတုိ႔ဣေျႏၵ ေရႊေပးလုိ႔မရေပမယ့္၊ အခုေတာ့ ေရႊေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ ေငြေလာက္ေပးရင္ေတာင္ ရေနၿပီကြ'' ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနၿပီးလား ေတာ့ မေျပာတတ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဟန္ပန္အမူအရာနဲ႔ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ ေၾကာ့ေမာ့လွပစြာ ဝတ္စားဆင္ ယင္မႈမ်ားျဖင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကမၻာမွာ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ မရုိးႏုိင္တဲ့ အသြင္အျပင္၊ အမူအရာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေတာက္ပေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းၾကမည္္ဆုိလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းမလဲဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ျပဳျပင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ အလြန္ေကာင္းေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးသာ၊ အထက္က ေျပာခဲ့သလုိ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဘယ္သူမွ် တားဆီး၍မရေသာ္လည္း၊ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ ေျပာျပျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ထိခုိက္နစ္နာလုိစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။
ေမာင္းမင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ)

No comments: