Monday, March 29, 2010

ေလာကျပတင္းေရႊနံ႔သာစာၾကည္႔တုိက္အေဆာက္ဦး ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး


စာၾကည္႔တိုက္ေလးရဲ႕ ျပီးစီးမွဳ အေနထားအားေရွ႕တည္႔တည္႔မွ ျမင္ေတြ႔ရစဥ္
"
အစာမစားလွ်င္ရုပ္ခႏၶာေသမည္၊စာမဖတ္လွ်င္အေတြးအေခၚေသမည္္"ဟူေသာ


စာေပပညာရွင္ၾကီးမ်ားရဲ႕အဆိုအမိန္႔အတိုင္းအညာေက်းလက္ေဒသေနလူမ်ားကိုလူ


မွဳေရး၊ဘာသာေရး၊စီးပြားေရး။ပညာေရးအသိညာဏ္မ်ား၊အေတြးေခၚမ်ား


ျမင္႔မားလာေစရန္စိတ္ရည္သန္ၾကလွ်က္လူငယ္စာေရးဆရာေမာင္မငိးစိုးႏွင္႔


ကိုရီးယားေရာက္ေမာင္ဆန္းထြန္းတို႔ကတူညီေသာဆႏၵ၊ထက္သန္ေသာေစတနာ။ရဲ႕


ရင္႔ေသာစိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေလာကျပတင္းေရႊနံ႔သာ


စာၾကည္႔တိုက္ေလးကိုထည္ေတာင္လာခဲ႔ၾကသည္မွာယခုဆိုလွ်င္သံုးႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္


လာခဲ႔ေပျပီ၊၄င္းသံုးးႏွစ္တာကာလအတြင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည္႔လွ်င္

အားတက္ဖြယ္ရာမ်ား တိုးတက္မွဳမ်ားကို ေတြ႔ျမင္နိုင္၏၊

အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဟူမူ ဟိုယခင္က စာဖတ္အားနည္းခဲ႔ေသာ

ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားဟာ ယခုဆိုလွ်င္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို

ဖတ္ရွဳရသျဖင္အသိညာဏ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာၾကျခင္းပင္၊

ဤကားနာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မွဳျဖစ္ပါ၏၊

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မွဳအေနျဖင္႔ ယခင္က ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

သိမ္ေက်ာင္းအဆာက္အဦးထဲမွာပင္ ျဖစ္သလို ဖြံ႔လွစ္လာခဲ႔ေသာ

စာၾကည္႔တိုက္ေလးဟာ အခုေတာ႔ ကိုးရီးယားေရာက္ ေမာင္ဆန္းထြန္းရဲ႕

သဒၶါစြမ္းအားေၾကာင္႔ ထည္၀ါခန္႔ျငားေသာ စတီးလက္ရမ္း၀ရံတာမ်ားျဖင္႔

အလွျခယ္ထားေသာ တိုက္တာအေထာက္အဦးေလးအျဖစ္ ေျပင္းလဲေနေပျပီမို႔

မိမိပင္ ဤစာေရးရင္း ျပန္ေျပးၾကည္႔ခ်င္စိတ္ေပါက္မိသည္မွာ အမွန္ပင္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူထားသည္႔ မေမ႔အပ္ေသာ အရပ္ဌာနေလးမ်ိဳး

၇ွိသည္႔အနက္ မိမိကိုလူသားအျဖစ္ေမြးဖြားေပးခဲ႔ေသာ ဇာတိခ်က္ေၾကြ

ေမြးရပ္ေျမကို ေက်းဇူးသိတတ္ မေမ႔အပ္သည္႔အေနအားျဖင္႔ေမာင္ဆန္းထြန္းက

ရပ္ရြာစာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္အဦးကို လွဴဒါန္းခဲ႔သည္မဟုတ္ပါေလာ.

ဤေနရာမွာ ၾကံဳၾကိဳက္တုန္း ၀မ္းသာစရာ သတင္းတစ္ခုကို .

စကားမစပ္ ၾကားညွပ္တင္ျပရလွ်င္ မၾကာေသးမွီကာလအတြင္းက

မေလးရွားေရာက္ ရြာသားမ်ားက ရပ္ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

အသံ့ခဲ်႔စက္အတြက္မိုက္ဆာပုန္း၀ယ္ရန္စုေပါင္းအလွဴေတာ္ေငြ

(
၃)သိန္းက်ပ္ကို၄င္း၊စကၤာပူေရာက္ ေမာင္စိုးမိုးႏိုင္မွ ရပ္ရြာ

တြင္ဖြင္႔လွစ္လွ်က္ရွိေသာ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာ

ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္

(
၁)သိန္းခြဲႏွင္႔ ေမာင္ေက်ာ္ထြန္းကလည္း (၁)သိန္းခြဲက်ပ္ကို၄င္း

ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကေၾကာင္းၾကားသိရသျဖင္႔ အထူးပင္

ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း စာၾကည္႔တိုက္

အေဆာက္ဦးေလးရဲ႕ ျပီးစီးမွဳ အေျခေနမ်ားကို စီစဥ္တင္ျပလိုက္ရေပသည္။စာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္ဦး ေနာက္ေက်ာဘက္အား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္စာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္ဦး အတြင္းပိုင္း အား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္

စာၾကည္႔တိုက္ အေဆာက္ဦးမွာ တပ္ဆင္ထားသည္႔ ျပတင္းေပါက္မ်ား


စာၾကည္႔တိုက္ အေဆာက္ဦးေရွ႕ပိုင္း၀ရံတာ စတီးလက္ရမ္းမ်ားအားျမင္ေတြ႔ရစဥ္စာၾကည္႔တိုက္အေဆာက္ဦးအလွဴရွင္ ေမာင္ဆန္းထြန္း(ေခတၱ-ကိုရီးယား)

No comments: