Wednesday, May 12, 2010

ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဂုဏ္ရည္ စာေပေဟာေျပာပဲြ

ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဂုဏ္ရည္ စာေပေဟာေျပာပဲြကို ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္
ကံကုန္းရြာ၊ မဟာစမၸါရုံေက်ာင္းတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာပဲြကို ဆရာ ေကာက္ႏြယ္ကေနာင္၊ သန္လ်င္ေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ေမာင္မင္းစိုး (ေရႊနံ႔သာ)တို႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ပရိသတ္ ၁၀၀၀-ေက်ာ္ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
No comments: