Thursday, June 10, 2010

သံသယကင္းေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း

လူငယ္နဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈ..........အဆက္

ဟုတ္ၿပီ။ ဒီလုိဆုိရင္ ေလာကႀကီးမွာ တစ္ေယာက္တည္း ရွင္သန္ဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ လူဆုိတာ တစ္ ေယာက္တည္း ေနထုိင္လုိ႔ရတဲ့ သတၱဝါမဟုတ္ေတာ့ အမ်ားနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေတြ လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ားကုိ ကုိယ္က သြားေပါင္းမွာလား။ သုိ႔မဟုတ္ရင္ ကုိယ္ကအမ်ားရဲ႕ ကုိးစားမႈကုိခံယူၿပီး အမ်ားအတြက္ စံအျဖစ္ထားကာ အမ်ားကကုိယ့္ကုိယ္ သာ လာၿပီးေပါင္းသင္းေစေအာင္လုပ္မွာလား။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ဖုိ႔ ကုိယ့္မွာ အမ်ားက ယုံၾကည္ေလး စား တန္ဖုိးထားႏုိင္ေလာက္တဲ့ စံႏႈံးေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေနဖုိ႔ လုိတယ္မဟုတ္လား။ သံသယမ်ားနဲ႔ ေနထုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အမ်ားကုိ သံသယမရွိဖုိ႔ လုိသလုိ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္း သံသယမ်ားကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးၿပီေပါ့။
ဟုိလူကုိလည္း မယုံၾကည္၊ ဒီလူ႕ကုိလည္းမယုံၾကည္တာေတြ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ကုိယ္သြားရမယ့္ လမ္းဟာဘယ္လုိမွ ေျဖာင့္ ျဖဴးသာယာေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကုိယ္ကအထက္ကေန ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အားလုံးကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖစ္ဖုိ႔၊ တန္းဖုိးထား ေလးစားဖုိ႔၊ ဘယ္သူ႔ကုိမွ လူမထင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတြကုိ ရွင္းထုတ္ပစ္ဖုိ႔၊ အမ်ားကုိ ဦးစားေပးဖုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ အလြန္ပဲ အေရးႀကီး လာျပန္တယ္။ အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ စံကေနေသြဖယ္ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ က်က်သြားမႈေတြနဲ႔သာ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေလာကႀကီးမွ တစ္ေန႕တစ္ျခားဆုိသလုိ ေနရာေတြ လစ္ဟာ ေနတယ္။ ဖိတ္ေခၚေနတယ္။ ဘယ္သူေတြသြားမွာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္ေနရာလဲ။ ဘယ္ေတာ့လဲ။ သြားသင့္သင့္၊ ေရာက္သင့္ သူ ဟုတ္ကဲ့လား။ တန္ရဲ႕လား။ ဒါေတြကုိ ဘယ္သူေတြက သတ္မွတ္ေပးမွာလဲ။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္တုိင္ထားရွိတဲ့ တတ္သိလိမ္ မာတဲ့အတတ္ပညာေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ၊ ကုိယ္က်င့္တရားေတြ၊ ေစတနာ၊ဝါသနာ၊ အနစ္နာဆုိတာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္မွတ္ ထားသင့္တယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ကိုယ့္ကုိယ္အမွွီျပဳၿပီး ေနာက္လုိက္မယ့္ လူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုိအထင္ႀကီး၊ ေလးစား၊ တန္ဖုိးထား လာမယ္မဟုတ္လား။

ဒီေတာ့ ဘယ္လမ္းကုိလုိက္မလဲ။ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ။ လုပ္စရာေတြကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ရွိေနခဲ့တယ္။ ဥပမာ တစ္ခုေျပာမယ္။ ဒီႏွစ္ေႏြဟာ အျခားအျခားေသာႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူေအာင္ ပူေလာင္ခဲ့တယ္။ အပူအခ်ိန္ျမင့္သလုိ မုိးကလည္းမရြာ ေတာ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ႀကဳံေတြ႕ေကာင္း ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီျပႆနာကုိ ဘယ္သူေတြ ေျဖရွင္ေပးမွာလဲ။ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေပးမွာလဲ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္မလဲ။ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်ႏုိင္သလဲ။ ဒီလုိ အေရးေပၚကိစၥေတြဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ႀကဳံလာ ေနခဲ့တယ္။ ေနာက္လည္း ဒီလုိပဲ ႀကဳံလာေနဦးမွာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ အစကထဲက ျပႆနာတစ္ခုကုိ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ သလုိ စီမံကိန္းတစ္ခု ပုံစံမ်ဳိး ေရးဆဲြထားမႈ လုပ္ထားသင့္တယ္ေပါ့။ ဒါမွသာလွ်င္ တကယ္ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာရင္ ကိုယ့္အဖဲြ႕ေလး ေတြက တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏုိင္ၾကမယ္မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေလ၊ ေကာင္းေလ။ ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိ ဖဲြ႕စည္းမယ္။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းမယ္။ ဘယ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ အနည္းအက်ဥ္း ေလာက္ေျပာျပဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
အလုပ္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အားလုံးနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ေဆြးေႏြး အႀကံယူဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ အႀကံယူတဲ့အခါမွာလည္း ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာႀကီးပဲ ဇြတ္အတင္း ဆဲြမတင္မိဖုိ႔ လုိတယ္။ အမ်ားပါဝင္ လာေအာင္ အႀကံေပးႏုိင္ရမယ္။ ဆဲြေခၚရမယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု တပ္လုိက္ပါ။
အဲဒီလုိ တပ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေတာ့မယ့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားဖုိ႔ လုိတယ္ေပါ့။ ဒီလုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္.......။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္............

No comments: