Friday, July 2, 2010

အစီအစဥ္ေရးဆဲြနည္း

လူငယ္နဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈ... အဆက္

အစီအစဥ္ေရးဆဲြနည္း
ဘာလုပ္ဖုိ႔သင့္သလဲ။
ဘယ္သူလုပ္မလဲ။
ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။
ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မႈ ရွိမလဲ။
ဘယ္လုိအက်ဳိးအျမတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစမလဲ။
ဘယ္သူေတြ ခံစားရမလဲ။ အဲဒါေလးကုိ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးကိစၥေလးတစ္ခုေလာက္ ေရးဆဲြၾကည့္လုိက္ပါ။

အုိေက ဒီလုိဆုိရင္ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝရဲ႕ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာ ေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚ တယ္ဆုိပါေတာ့။ ဒီေတာ့ ဒီေရျပတ္လပ္မႈေဘးကေန ဘယ္လုိကယ္တင္မလဲ။ ဒါေလးကုိ အစီအစဥ္တစ္ခု ႀကိဳးစားၿပီး ေရးဆဲြၾကည့္ၾကရေအာင္။ အားလုံးလည္း ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ မိမိနဲ႔အတူ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ကဲဒီလုိဆုိရင္ ပင္မ ျပႆနာကုိလည္း ေရျပတ္လပ္မႈျပႆနာ(ေရရရွိေရး စီမံကိန္း) လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တင္လုိက္ၾကရေအာင္။

ေရျပတ္လပ္မႈျပႆနာ(ေရရရွိေရး စီမံကိန္း)

ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ဖဲြ႕စည္းၿပီး ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ဆုိေတာ့။ ပထမဆုံး ဘာလုပ္ရမလဲ ဆုိေတာ့ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ေကာ္မတီကုိ စတင္ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။ ဒီလုိဖဲြ႕စည္းတဲ့အခါမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္လာေအာင္လုပ္ရ မလဲဆုိေတာ့ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့လူအားလုံး ေဒသခံလူႀကီးကေနစၿပီး ေနာက္ဆုံးလူငယ္ေတြအထိ ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ ရမယ္။ ဒီဆိုဖဲြ႕စည္းၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ ရြာအားလုံးကုိ ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္တာ ေသခ်ာတဲ့အတြက္ ကုိယ္လုပ္ေပးမယ့္ရြာကုိ ဦးစြာေလ့လာ ရမယ္။ ဥပမာ-အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဘယ္ႏွစ္လစီမံကိန္းလဲ။ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မလဲ စတာေတြကုိ ေရွးဦးစြာ ေရးဆဲြထားဖုိ႔ ေလ့လာထားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။


ဒီေတာ့ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ လူေတြဘယ္လုိ ဒုကၡေရာက္ေနရတယ္။ ဘယ္လုိအေျခအေနအထိ ကူးစက္ၿပီး ဆုိးရြားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ခံစားေနရတယ္။ ဥပမာ-က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ႏုိင္သလား။ အျခားေသာ ပညာေရး၊ ဘက္စုံတုိးတက္ေရးစတာေတြ ကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ဒုကၡေပးေနသလဲ။ ဒါေတြမ်ားေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒီရြာမွာ ေရရွားပါးမႈျပႆနာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ေလာေလာလပ္လပ္ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုံးဝလုိအပ္ေနၿပီ ဆုိတာ မေမ့နဲ႔ေတာ့။ ဒီေတာ့ ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ လူအင္အားဘယ္ေလာက္ ပါဝင္လာေအာင္၊ ဘယ္လုိပါဝင္လာေအာင္ဆုိတာေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူဟာ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ စည္း႐ုံးႏုိင္ရမယ္။ ေငြေၾကးမ်ားလည္း လုံ ေလာက္သမွ် လုံေလာက္ေအာင္ ရွာေဖြရေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးျပန္ၿပီေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက စက္ယႏၲရားေတြရွာေဖြေပးရမယ္။ အဓိကေနရာဌာနကုိ ေရြးျခယ္ႏုိင္ရမယ္။ တတ္ႏုိင္ရင္ အမ်ားပုိင္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ဝယ္သင့္ရင္ဝယ္ထားရမယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးေလာက္ထိ ေရာက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ ရၿပီးေပါ့။

ဒီေတာ့ ခုိင္လုံတဲ့အဖဲြ႕အစည္းကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေနရာအသီးသီးကုိ ေနရာေပးတတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဘ႑ာေငြထိမ္းသိမ္း ေရးအတြက္ လူရွာရမယ္။ စာရင္းစစ္အတြက္လူရွာရမယ္။ အားလုံး ျဖစ္ေပၚလာမႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ လူရွာရမယ္။ ဘ႑ာေငြမ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားလာေအာင္ ရွာေဖြေရးအတြက္ လူရွာရမယ္။ အလုပ္လုပ္ၿပီဆုိေတာ့ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ေန ေကြၽးေမြးဧည့္ခံဖုိ႔လုိမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္တဲ့လူေတြကုိလည္း ထုိက္တန္တဲ့လုပ္အားခ ေပးဖုိ႔ လုိလာလိမ့္မယ္။ ဒီလုိနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းဆုိသလုိ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အားလုံးၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေလာေလာလပ္လပ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိလာမယ္မဟုတ္လား။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ လုပ္တဲ့လူေတြအေနနဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈအဖုံဖုံလည္း ႀကဳံေတြ႕လာႏုိင္ ပါတယ္။ အျပင္ကတုိက္ခုိက္လာမလား၊ အတြင္းကပဲ တုိက္ခိုက္လာမလား။ ဒါေတြကုိ ရွာေဖြလုိ႔ေတြ႕ၿပီဆုိရင္ေတာ့ အားလုံးဒီကိစၥကုိ ဘယ္လုိ ေျပလည္သြားေအာင္ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အားလုံးျပည့္စုံလုံေလာက္ တယ္လုိ႔ေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြရွိရမယ္။ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြက ဘာလဲ။ ဘယ္လုိ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းသင့္သလဲ။ ဒါကုိလည္း ေဆာင္ရြက္တတ္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပါဝင္လာတဲ့ လူေတြ အားတက္စရာျဖစ္ေအာင္၊ လုပ္ခ်င္လာေအာင္ ကုိယ့္အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြဆုိတာလည္း ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါကုိလည္းအားလုံး ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာတင္ျပႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒီလုိလုပ္လုိ႔ ဘာေတြခံစားရမယ္။ ဘယ္သူေတြခံစားရမယ္။ ဘာေတြထပ္ဆင့္ တုိးတက္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာေတြလည္း ႀကိဳတင္ေရးဆဲြတဲ့အခါမွာ တင္ျပရမယ္။ ဒီေတာ့ အဓိကမွာခ်င္တာက ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖု႔ိဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အတၱကိုေရွ႕တန္းမတင္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္က်င္တရားေကာင္းေအာင္ ေနထုိင္ပါ။ အမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အားထားရမႈဆုိတာေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒါဆုိ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ေရျပႆနာဆုိတာ
ဥပမာေျပာျခင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအျခားေသာ ျပႆနာေတြကုိ ဒါကုိနည္းယူၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ႀကဳံရင္လည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ထပ္မံေျပာသြားပါဦးမယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း

ႏုိင္ငံတစ္ငံမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ လူေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကေန သိပ္ၿပီးမထင္ရွားတဲ့ ဘဂၤလာ့ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့ မုိဟာမက္ယူႏြတ္ဆုိသူတစ္ ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပလုိပါတယ္။ ဘယ္လုိအတုယူသင့္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာေစခ်င္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူက အၿမဲတန္းဆ္ု သလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးေနတတ္တယ္။ သတိရွိသူတစ္ေယာက္လုိ႔ဆုိရမွာေပါ့။ သူဟာ မဆင္းရဲဘူး။ မခ်မ္းသာဘူး။ စီးပြားေရး ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာခဲ့တယ္။ နက္ နက္နဲနဲကုိ ေလ့လာခဲ့သူတစ္ေယာက္လုိ႔ဆုိရင္လည္း မမွားဘူးေပါ့။ ဝယ္၊ေရာင္းအားအေၾကာင္း။ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေၾကာင္းစသျဖင့္ ေပါ့။

သူဟာအၿမဲတန္းလုိလုိ ေမးခြန္းေတြေမးေနတတ္တယ္။ သူ႔ႏုိင္ငံက ဝန္ႀကီးဌာနေတြကုိၾကည့္ၿပီး ေဝဖန္ေရးအၿမဲတန္းလုပ္ေန တတ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတာလဲ။ ကမၻာ့ဘဏ္ေငြေခ်းကိစၥစာတာေတြေပါ့။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း အၿမဲတန္းလုိလုိ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ေနတတ္သူ။ ေနရာအႏွံ႔အျပား ေတာရြာေတြအထိသြားၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာေနတတ္သူျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ သြားတဲ့အခါမွာ လည္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ စကားေတြေျပာၾကည့္တယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔စကားေတြထဲကေန စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစတာေတြနဲ႔ ဘာမွကုိ မပတ္သက္တာေတြ ျမင္ခဲ့၊ ေတြ႕ခဲ့၊ ၾကားခဲ့ရေတာ့တယ္။ သူတုိ႔မွာကလည္း စီးပြားေရးက မေျပလည္ေတာ့ ကြၽဲ၊ႏြားစတာေတြက လည္း လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ဘာမွမရွိတာေတြလည္း ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

ဒီေတာ့ ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ေဝဖန္ဆန္းစစ္တယ္။ ဘယ္လုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးရင္ေကာင္းမလဲဆုိတာေတြ ေတြးတယ္။ ဘဏ္ဌာန ေတြ သြားၿပီး ေငြေခ်းဖုိ႔ကိစၥေတြ ေျပာတယ္။ အဲဒီလုိ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ ဆင္းရဲတြင္းက ကယ္ထုတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေငြေခ်းေပး ဖုိ႔ကိစၥေတြ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ဌာနေတြဟာ သူတုိ႔ဟာ ဆင္းရဲသူေတြ၊ ဒီေတာ့ ဒီလုိေငြေတြကုိ သူတုိ႔ ဘယ္လုိျပန္ေပးဆပ္မလဲဆုိတာေတြနဲ႔ပဲ ျပန္လည္ေခ်ပရင္း အခ်ိန္ေတြကုန္ခဲ့ရတယ္။ သူကအၿမဲတန္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေနေတာ့၊ ဒီလူေတြဟာ ဉာဏ္ရွိတယ္။ အလုပ္လည္းလုပ္တတ္တဲ့လူေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သူသိတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သူဟာ ဘဏ္ဌာနအတြင္းထဲ ဆဲြသြင္းလုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးတစ္ခု ရခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခု သူျမင္ေတြ႕ခဲ့တာကေတာ့ ဆင္းရဲသူေတြကုိ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ ရကုိရ ရမယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ကုိ သူလက္ခံယုံၾကည္ထားေတာ့တယ္။

ဒီေတာ့ ဒီလူဟာ အဲဒီလုိျမင္တတ္၊ ေတြးတတ္ယုံတင္မကဘူး။ အဲဒီျမင္တဲ့၊ ေတြးတဲ့အတုိင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္သူ လုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ ရွိခဲ့ေတာ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃၆-ႏွစ္ေလာက္ကထဲက အေသးစားေငြစု၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ သူကုိယ္တုိင္ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘာလုပ္ရမယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားတယ္။ အၿမဲတန္း ေဝဖန္ ဆန္းစစ္တယ္။ ေတြးတဲ့အတုိင္းလည္း လုပ္တတ္တယ္။ သူ႔မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ အျခားသူေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီးမတူဘူးလုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူဟာသူ႔စီမံကိန္းထဲကုိ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္လာေအာင္ စတင္စည္း႐ုံးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆိုတာ ေအာက္ေျခကလူေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ကေမးတယ္။ အဲဒီလုိ ေအာက္ေျခကလူေတြနဲ႔ စတင္ေဆာက္ရြက္လုိ႔ ျဖစ္ပါ့မလားေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဆုိတာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကေလးငယ္ေတြ၊ ေနာက္တစ္ခု က အိမ္တြင္းေရးမွာ အေရးပါမႈစတာေတြကုိ အားလုံးလုိလုိ သူတုိ႔လုပ္ေပးေနရတယ္ဆုိတာ သူကသိတယ္။

ဒီေတာ့ ရြာေတြကုိသြားတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငါးေယာက္ေလာက္ပါတဲ့ အဖဲဲြ႕ေလးေတြကုိ စတင္ဖဲြ႕စည္းတယ္။ ေငြစု၊ ေငြေခ်း ဘဏ္ေလးစတင္ဖုိ႔ အျပင္က ေငြေၾကးအနည္းငယ္ရွာေဖြေပးရတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဝါသနာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေလးေတြ ေရြးျခယ္ေပးရတယ္။ ဥပမာ-ထမင္းဆိုင္၊ ဟင္းဆုိင္ေလးေတြ စသည့္ဖြင့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ ေငြေခ်း ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အတုိးကုိ အဓိကပဓာနမထားဘဲနဲ႔ ရလာတဲ့ေငြေၾကးအျမတ္ေလးေတြကေနပဲ ေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီလူေတြဟာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဆုိသလုိ အဆင္ေျပလာၾကတယ္။ တျဖည္းျဖည္းဆုိသလုိ လုပ္ငန္းကအဆင္ေျပ ေတာ့ လုပ္ငန္းေလးေတြ တုိးခဲ်႕လာ။ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့တယ္ေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း အပင္ပန္းခံၿပီး ေငြေခ်းေပး႐ုံတင္မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ပုံ၊ စနစ္တက်ရွိပုံနည္းနာေတြကုိ ကိုိယ္တုိင္သင္ၾကားေပးမႈေတြအထိ လုပ္လာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ စနစ္တက်ျဖစ္လာ ေတာ့ အလုပ္က ယခင္လုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ပုိမုိေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ အမ်ဳိးသမီးေတြမကေတာ့ဘဲ တျဖည္းျဖည္းဆုိ သလုိ တစ္မ်ဳိးသားလုံးပါဝင္လာဖုိ႔အထိျဖစ္လာတယ္။ သူ႔စဥ္းစားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈကေနတဆင့္ ယခုဆုိ တစ္ကမၻာလုံးလုိလုိ ဒီေငြစု၊ ေငြေခ်းစနစ္ေတြ ျပန္ႏွံ႔လာေတာ့တယ္။

အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သူ႔ကုိျမင္ႏုိင္တယ္။ ေခၚႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကုို လူမႈေရးဆုိင္ရာတစ္ခုကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္သူ အျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ေျပာခဲ့တာကေတာ့၊ လူဟာကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ အားလုံးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ အားလုံးရ႕ဲၾကားထဲမွာ အျပန္ျပန္၊အလွန္လွန္ ေလးစားယုံၾကည္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္ကေန ဘယ္သူေတြလုပ္ႏုိင္သလဲဆုိတာ သိေအာင္လုပ္ၿပီးလမ္းဖြင့္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ အားလုံးဟာလည္း ကုိယ္စြမ္း ေဆာင္တဲ့ေနရာကေန ဒီလုိလုပ္ငန္းေလးေတြကုိ လုပ္ကုိင္တတ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ႀကိဳးလည္းႀကိဳးစားရမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီအားလုံးထဲမွာ ခင္ဗ်ားေရာ၊ က်ဳပ္ေရာ၊ အျခားသူေတြေရာ ပါေနတယ္ဆုိတာ ေမ့မပစ္လုိက္ပါနဲ႔။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ အေကာင္ အထည္တစ္ခုကုိ စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ သူ႔လုိ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းေတြအတြက္ ကမၻာႀကီးမွာ အမ်ားႀကီးကုိ ေနရာတိုင္းလုိလုိမွာ လုိအပ္ေနပါတယ္။

No comments: