Sunday, October 10, 2010

လူထုအင္အားစည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္နည္း


လူထုအင္းအားစည္း႐ုံးတဲ့အခါမွေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ အမ်ားထက္ အၿမဲတန္းလုိလုိ အစစအရာရာ ေခါင္းတစ္လုံးသာေနမွရမယ္။ အဲဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ ပ်င္းရိေလးတဲြ႕ၿပီး၊ ဘာမွမေလ့လာ မသုံးသပ္၊ မစူစမ္း၊ မရွာေဖြရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ဖုိ႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ပထမဆုံး ကုိယ့္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ၊ မဟာဗ်ဴဟာကဘာလဲ၊ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ သုံးသပ္ပါ။ အၾကမ္းသေဘာအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ စီမံကိန္းကုိ ေရးဆဲြပါ။ ေနာက္ၿပီး ဝါသနာတူတဲ့ တစ္ဦးႏွစ္ဦးကုိ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စီမံကိန္းကုိ ခ်ျပပါ။ ပါလာေအာင္ တျဖည္းျဖည္း ဆဲြေခၚပါ။ အဲဒီကေနတဆင့္ တျဖည္းျဖည္း လူတန္းအသီးသီး ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးပါ။ ဒီထဲမွာ ေဒသတြင္းက လူႀကီးေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ စတာေတြကေန အစျပဳၿပီး ေအာက္ေျခလူတန္းစားတစ္ရပ္လုံး ပါဝင္လာ ေအာင္ ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္း စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ရမယ္။ အစုိးရထဲက လူႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းအေနနဲ႔လည္း ဥပမာ-အင္ဂ်ီအုိလုိ အဖဲြ႕စည္းေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ဆုိတာမ်ဳိးေတြကုိလည္း လာေရာက္ ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္ေအာင္ စီမံကိန္းကုိ စနစ္တက်ေရးဆဲြၿပီး ၤကည ေငြမ်ားရွာသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ မီဒီယာဟာလည္း အင္မတန္အေရးအႀကီးပါတယ္။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္၊ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ၊ ေဖာ္ၿပီးခ်ိန္ စတာေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕အကူအညီက လည္း အရမ္းလုိအပ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈစတင္ၿပီဆုိရင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ အၿမဲတန္း ဦးတည္ေနဖုိ႔လုိတယ္။ တသတ္မွတ္တည္းသြားလုိ႔ မရဘူး။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အရင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရမယ္။ ဒါမွသာ သူတစ္ပါးကုိေျပာင္းလဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိကုိယ္ကုိယ္မေျပာင္းလဲႏုိင္ရင္ေတာ့ သူတစ္ပါးကုိေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဖဲြ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္း ဆုိတာကလည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီလုိဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ေဒသနဲလည္း ကုိက္ညီဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ တုိင္ပင္ပါ။ အစီအစဥ္ကုိ စနစ္တက် အားလုံးပူေပါင္းၿပီး ေရးဆဲြပါ။ ေနာက္ လူတုိင္းဟာကုိယ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အၿမဲတန္းသုံးသပ္ ေနမလုိ၊ အဲဒီလုိ အၿမဲတန္းေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ အဖဲြ႕ကုိလည္း သုံးေလးေယာက္ေလာက္ တာဝန္ေပးထားရပါလိမ့္မယ္။ အင္အားစုစည္း မႈေကာင္းေလ၊ တုိးတက္မႈျမန္ဆန္ေလျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီေတာ့ အဖဲြ႕ႀကီးကေနတစ္ဆင့္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ အဖဲြ႕ေသးေတြကုိ လည္းေခါင္းေဆာင္ႏုိင္သူေတြ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈံ႔ေဆာ္မႈဟာလည္းအေရးႀကီးပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း အေျခအေနကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ၊ ေလ့လာသုံးသပ္ပါ။ လုပ္ငန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနဟာ တုိင္းတာလုိ႔ရ မရ၊ ဆက္ၿပီးသြားႏုိင္ ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ မရွိဆုိတာေတြလည္း ဆန္းစစ္ေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္မလဲ။ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာလဲ။ ဒါေတြကုိ တေျပးညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ လူထုကုိစည္း႐ုံးလုိ႔ရၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ရပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ထားပါ ေတာ့ ကုိယ့္အေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ထပ္ၿပီးစဥ္းစားပါ။ လက္ခံပါ။ အဲဒါကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အေစခံဘဲ။ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ အေစခံဟုမသိဘဲ အထက္စီးကေနေနၿပီး တစ္မိန္႔တစ္အာဏာနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလူဟာ အခြင့္အေရးသမားမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

မဟာသုဒႆနစၾကဝေတးမင္း အက်င့္

အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ ဘဝတစ္ခုကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူမ်ားပီပီ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဘဝကုိတန္ဖုိးရွိရွိ၊ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ၊ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကုိဘယ္ေလာက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလဲဆုိတာကုိ ဘုရားေလာင္း မဟာသုဒႆနစၾကဝေတးမင္းျဖစ္စဥ္က က်င့္ႀကံခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ခုကုိ ပါဠိေတာ္လာတဲ့အတုိင္း ျမန္မာျပန္သက္သက္ ထုတ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ေလာကလူသားေတြအတြက္ ဘာေတြ ဘယ္လုိလုပ္သြားတယ္ဆုိတာ သိသာလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သူဟာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ဘဝပုိင္ဆုိင္ျဖစ္ခဲ့သလား၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ ကုိယ္တုိင္တုိင္းတာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူပီပီ သူ႔အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆီးေပးသြားခဲ့တယ္။ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့တယ္ဆုိတာပါပဲ။

''အၾကင္အခါ ငါသည္ ကုသဝတီၿမဳိ႕၌ မ်ားျမတ္ေသာဗုိလ္ပါအင္အားရွိသည့္ မဟာသုဒႆနမည္ေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုအခါ ငါသည္ ထိုကုသဝတီၿမဳိ႕ ထိုထိုအရပ္၌ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ ေၾကြးေၾကာ္ေစ၏။ အဘယ္သူသည္ အဘယ္အရာဝတၴဳကုိ အလုိရွိသနည္း၊ ေတာင့္တသနည္း။ အဘယ္သူအား အဘယ္ဥစၥာကုိေပးေစခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူသည္ ဆာေလာင္သနည္း။ အဘယ္သူသည္ မြတ္သိပ္သနည္း။ အဘယ္ သူသည္ ပန္းကုိအလုိရွိသနည္း။ အဘယ္သူသည္ နံ႔သာေပ်ာင္းကုိ အလုိရွိသနည္း။ အဘယ္သူသည္ အဝတ္အထည္မရွိ၍ အထူးထူးဆိုးအပ္ေသာ အဝတ္တို႔ကုိ လုိသနည္း။ အဘယ္သူသည္ လမ္းခရီး၌ ထီးကုိ ယူမည္နည္း။ အဘယ္သူသည္ ႏူးညံ့လွပေသာ ဖိနပ္တို႔ကုိယူမည္နည္း။ ဤသို႔ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္အခါ၌လည္းေကာင္း ထိုထိုအရပ္၌့ ေၾကြးေၾကာ္ေစ၏။ ထိုေပးလွဴဖြယ္ ဥစၥာကုိ ဆယ္ပါးေသာ အရပ္ဌာနတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဌာနတစ္ရာတို႔၌ လည္းေကာင္း စီရင္ထားအပ္သည္ မဟုတ္ေသး။ အရာမက မ်ားစြာေသာ အရပ္ဌာနတို႔၌လည္း ေတာင္းသူတို႔ကုိ ရည္၍ ဥစၥာကုိ စီရင္ထား၏။ ေန႔အခါ၌လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ညဥ့္အခါ၌လည္းေကာင္း အလွဴခံဖုန္းေတာင္း ယာစကသည္အကယ္၍ လာျငားအံ့။ အလိုရွိတိုင္းေသာ ဥစၥာကုိရ၍ ျပည့္ေသာလက္ရွိလ်က္သာလွ်င္ သြားရ၏။ ငါသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အလွဴႀကီးကုိ အသက္ရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ေပးလွဴခဲ့၏၊ ငါသည္ ဥစၥာကုိ မႏွစ္သက္၍ ေပးလွဴသည္လည္း မဟုတ္၊ ငါ့ထံ၌ ဥစၥာကုိ စုေဆာင္းထားျခင္းမရွိသည္လည္း မဟုတ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာဂါျဖင့္ နာက်င္သူမည္သည္ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ ဥစၥာျဖင့္ေဆးဆရာကုိ ေရာင့္ရဲေစလ်က္ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္သကဲ့သို႔- ထို႔အတူပင္ (အလွဴခံ၏ အလုိဆႏၵကုိ) အၾကြင္းမဲ့ ျပည့္ေစရန္သိေသာ ငါသည္ အလွဴခံဖုန္းေတာင္းယာစကာတို႔၏ ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ စိတ္(အလုိ)ကုိ ျပည့္ေစလ်က္ တြယ္တာကပ္ၿငိမႈ မရွိ, ေတာင့္တမႈမရွိဘဲ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါသာ လွဴဖြယ္ကုိ ေပးလွဴ၏။ ''

No comments: