Tuesday, January 11, 2011

ေျပာင္းလဲျခင္းနိယာမ

တဝုန္းဝုန္းျဖင့္ အဆမတန္ေပါက္ကဲြ၊ ၿပဳိက်ေနေသာ ေရခဲေတာင္မ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်ေလာက္အထိ ခံႏုိင္ရည္ရွိစြာျဖင့္ တင္းခံေနႏုိင္လိမ့္မည္ မသိ။ ထုိကဲ့သုိ႔ တအိအိ ၿပဳိက်ေနေသာ ေရခဲေတာင္မ်ားကုိ သင္ျမင္ဘူးပါသလား။ အကယ္၍ သင္သည္ ထုိျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ခဲ့သူဟုဆုိလွ်င္၊ ထုိျမင္ကြင္းသည္ သင့္ကုိ အဘယ္သုိ႔ လႈပ္ခါေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားပါသနည္း။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္႐ွိခဲ့ေသာ သဘာဝတရားမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ဝယ္ တေျမ့ေျမ့ေလာင္ကြၽမ္းလွ်က္ ပ်က္စီးမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့ေလသည္။ အ႐ွိကုိအ႐ွိတုိင္း ထားလုိက္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ သင္ လက္ခံကာ လုိက္နာက်င့္သုံးေနၿပီေလာ။ တစ္ခါသုံးလွ်င္ ၿပီးသြားမည္ဟုဆုိေသာ္လည္း၊ ထုိတစ္ခါသုံးမ်ားသည္ သင့္ကုိ လက္ယက္ေခၚေနေကာင္း ေခၚေနေပလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ တစ္ခါသုံးမ်ားကုိ တစ္ခါပဲ သုံးပါသလား။ မေန႔က လမ္းမေပၚ ျဖတ္ပ်ံသြားေသာ ငွက္အုပ္မ်ားကုိ ယေန႔ မျမင္ရေတာ့ေပ။ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ တုိက္ထားေသာ ကားႏွစ္စီးသည္ မည္သူ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ပါသနည္း။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္ တုိက္တြန္းခ်င္ေသာ္လည္း၊ သင္ကုိယ္တုိင္ စိတ္ပါဝင္စားမွသာလွ်င္ ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။
တုိက္အသစ္တစ္လုံးေပၚသုိ႔ စိတ္မ်ားတဟုန္ထုိး ပ်ံတက္သြားခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ တစ္ကုိယ္လုံး နာက်င္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္ေန၍ကား မျဖစ္။ စိတ္ဓာတ္မ်ား ေရခဲေတာင္လုိ တအိအိၿပဳိက်ေနခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားေနခဲ့ရေသာ ဝကၤပါလမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ စိတ္အန္ဖတ္မ်ား လက္ညႇိဳးထုိးကာ အန္ပစ္လုိက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္က်ဳေနေသာ စိတ္အစဥ္သုိ႔ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ေျပးေဆာင့္လာေနေသာ အကုသုိလ္ဝဲဂယက္၊ လႈိင္းလုံးမ်ားသည္ကား တစ္လုံးၿပီး တစ္လုံး။ စိတ္နာေသာ္လည္း နာေနေသာစိတ္ကုိ ဘယ္လုိေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုစားရမည္နည္း။ အေကာင္းျမင္ စိတ္ဓာတ္သည္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ေအးခ်မ္းမႈသေဘာေဆာင္းေသာ အားအေကာင္းဆုံး ေဆးတစ္လုံးျဖစ္သည္။ နိယာမ သေဘာအရ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ အေၾကာင္းႏွင့္ကင္းေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္႐ုိး ထုံးစံမရွိ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျခရာေကာက္ၾကည့္လုိက္ေသာ္၊ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖယ္လွ်က္ ေဖာက္ထြက္သြားေသာ အဓမၼလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အဆုံးမရွိ၊ လမ္းေျဖာင့္မဟုတ္။ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ မ်က္ေစ့လည္ေနသူပမာ လုိရာခရီးကုိ မေရာက္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လွ်က္ အမုိက္တုိက္ထဲ တဝဲလည္လည္ လမ္းေပ်ာက္ေနဦးမည္သာ။
အကယ္၍ သင္သည္ အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းထဲသုိ႔ ထုိးဆင္းက်သြားလွ်င္၊ သင့္အား ဆဲြတင္ေစမည့္ လက္နက္သည္ကား စိတ္ေျဖာင့္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေကာင္းျမင္ဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးေပၚသုိ႔ တစ္စုံတစ္ခုေသာ မေကာင္းမႈတစ္ခုကုိ ထုိးစုိက္၊ ပစ္ေပါက္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါမေကာင္းမႈသည္လည္း၊ သင့္အား တန္ၿပိဳင္သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ခုခံ တြန္းလွန္ကာ ျပန္လည္၍ ပစ္ေပါက္၊ ထုိးစုိက္ေပလိမ့္မည္။ စာနာျခင္းျဖင့္ ေလာကႀကီးကုိ ကယ္တင္ပါ။ ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းျဖင့္ လူသားဆန္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင့္ထံသုိ႔ ျပန္လာေသာ အဆုိပါလႈိင္းသည္ကား သင္အလုိရွိေသာ လႈိင္းျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ေဒသတစ္ခုသည္၊ ရြာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ေတာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ၾကည္ကုန္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သူေတာ္စင္မ်ား ေနထုိင္ရာ ျဖစ္႐ုိးမွန္ပါက၊ ထုိေနရာ၊ ထုိေဒသသည္ ကမၻာေျမအျပင္တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ ဗုဒၶမိန္႔ၾကားဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည္။
ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနခဲ့သည္။ နည္းပညာေခတ္၊ သတင္းေခတ္၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္စေသာ ေခတ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေလာကႀကီးသည္ တဟုန္ထုိး ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း၊ မေျပာင္းလဲေသာ အမွန္တရား မ်ားသည္လည္း မတုန္မလႈပ္ ရပ္တည္ၿမဲ၊ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ အဆုိပါ အမွန္တရားမ်ားသည္ကား ဗုဒၶ၏ စစ္မွန္ေသာ မိန္႔ခြန္းေတာ္၊ စကားေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ စကားရပ္ေလးသည္ ႐ုိးစင္းသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာလွ်က္ စကားလုံးအဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ၾကည့္ေသာ္ အားအလြန္ေကာင္းေသာ စကားျဖစ္သည္။
ေခတ္ႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ အားကုန္ေျပးလႊားလွ်က္ လိုက္ေနၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အာ႐ွတုိက္၏ က်ားမ်ားဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းခံေနၾကရေသာ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူလုိႏုိင္ငံမ်ားသည္၊ တစ္ခ်ိန္ကား အင္အားႀကီးေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ထြက္ခြါလာေနခဲ့သည္။ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအရ အင္အားႀကီးဆုံးအျဖစ္ ထိပ္တန္းမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ အေမရိကလုိ႔ ႏုိင္ငံႀကီးသည္ပင္ မ်က္ခုံးလႈပ္လာသည္။ ဒုတိယေနရာ သုိ႔ ဆင္းေပးရေတာ့မည္ေလာ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ဆင္းေပးမည္မဟုတ္။ ပထမသာျဖစ္ေနရမည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္မႈမ်ား ေျပာဆုိလွ်က္ တုန္လႈပ္စ ျပဳလာေနသည္။ ျပႆနာကား အျခားမဟုတ္၊ အဆုိပါအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အမွွီလုိက္ရန္ အားသန္ေနေသာ အျခားအျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ စြမ္းအား႐ွိသေလာက္၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း အမွီလုိက္ႏုိင္ရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုိက္ေနၾကသည္။ သဘာဝတရားႀကီးကုိ ေလ့လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ ဂ႐ုမစုိက္ၾက။ ငါ့ျမင္း ငါ့စုိင္း၊ စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္၊ ငါ့ေလွ ငါထုိး ပဲခူးေရာက္ေရာက္။ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ထင္ရာစုိင္းဝါဒကုိ စဲြကုိင္လာၾကသည္။ ေခတ္စားေနေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပရမည္ဆုိလွ်င္၊ ႏ်ဴကလီးယား ပုိင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား၊ အျခားေသာ လက္နက္ဆန္းမ်ား တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မ႐ုိးေအာင္ထုတ္လုပ္ၾကရင္း ပါဝါၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္၊ ကမၻာႀကီးကုိ ႀကီးစြာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ေနခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာလွ်က္ ကမၻာႀကီးကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ ေမ့ေနခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာႀကီးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စစ္မီးလွ်ံၾကားမွာ နီရဲေနခဲ့သည္။ အဆုိပါ နီရဲေနေသာ မီးလွ်ံမ်ားကုိ ၿငႇိမ္းသတ္ မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ရန္ကား ေမ့ေနၾကသည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ခရီးဆက္ေနၾက ဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ အပူမ်ားကုိသာ လူးလိမ့္ခံၾက႐ုံ ရွိေတာ့သည္။
ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားရန္တစ္ခု ဝင္လာလိမ့္မည္။ ႏ်ဴကလီးယား ပုိင္ဆုိင္မႈအေရး၊ ဘယ္သူေတြ ပုိင္ဆုိင္သင့္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အဆုိပါေမးခြန္း စကားလုံးမ်ားကုိလည္း ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ အခုထိ အျငင္းပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံး တစ္ခုကုိ အေျဖရွာၾကည့္ခ်င္သည္။ ႐ုိးစင္းေသာအေျဖႏွင့္ အေကာင္းဆုံးအေျဖတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပရမည္ဆုိေသာ္၊ ဘယ္သူမွ၊ ဘာအတြက္မွ၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မပုိင္ဆုိင္ၾကလွ်င္ကား အေကာင္းဆုံးအေျဖျဖစ္သည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈ မ်ားသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း သဘာဝတရားမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတန္းလုိလုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရသည္။ အကယ္၍ အဆုိပါသဘာဝ တရား၏ တုိက္စား၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ဳိး ႀကဳံလာခဲ့လွ်င္၊ ထုိရင္းႏွီးမႈမ်ားသည္ ဘာမွ်တတ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ႐ုပ္တရားကုိ အၿမဲဟု ထင္မွတ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ႐ုပ္တရားသည္ အၿမဲတန္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္၊ ထုိကဲ့သုိ႔ အၿမဲတန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႐ုပ္တရားအား ၿမဲသည္ဟုထင္မွတ္ေနလွ်င္ကား ပုိမုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနေပလိမ့္မည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္မည္၊ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္လုိ ျဖစ္ဆီးပစ္မည္နည္း၊ မွန္ပါသည္။ အဆုိပါအေျဖမ်ဳိးကုိ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္လွ်က္ ေျဖ႐ွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားဖုိ႔လုိပါသည္။
ဗုဒၶမိန္႔မွာခဲ့ေသာ စကားလုံးေလးကုိ ျပန္လည္ေကာက္ၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္။ '' သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ ေနရာေဒသသည္ ကမၻာမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္အေကာင္းဆုံး ေနရာေဒသ ျဖစ္သည္ '' ။ ဒီေနရာမွာ သူေတာ္ေကာင္းဆုိ သည့္ စကားလုံးသည္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိ သူေတာ္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္ပါမည္နည္း။ ဒါသည္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ငါ့ႏုိင္ငံ၊ ငါ့လူမ်ဳိး၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိး၊ ငါခ်မ္းသာဖုိ႔ေလာက္သာ ပဓာနထားၿပီး ထင္ရာစုိင္းဝါဒျဖင့္ မလုပ္သင့္တာေတြကုိ လုပ္ေနတဲ့လူမ်ဳိးဟာ သူေတာ္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္လုိ႔ရမည္ မဟုတ္။ မွန္သည္။ လူေတာ္၊ လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းဆုိတဲ့ လူစားမ်ဳိးသည္ ဘယ္ေတာ့မွ် ငါကုိေ႐ွ႕တန္းတင္ေသာ လူစားမ်ဳိး မဟုတ္။ အကယ္၍ ငါကုိေရွ႕တန္း တင္မည္ဆုိလွ်င္လည္း အဆုိပါလူကုိ လူေတာ္၊ လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု ဆုိရမည္ မဟုတ္။ လူကုိ လူဟုသာ ထင္မွတ္ထားရမည္။ လူကုိ ခဲြျခမ္းစိပ္ျဖာမည္ဆုိေသာ္ လူမ်ဳိးစုံျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူမ်ဳိးစုံမ်ားရဲ႕ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ဳိးစုံသည္လည္း ေရာယွက္ ေပြလိမ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာမ်ားသည္ သတ္မွတ္မႈမ်ဳိးစုံကုိ ေျခရာခံမည္ဆုိလွ်င္ ကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိ၊ ဗုဒၶကေတာ့ အာရာဓနာယ ေလာကႆ-ေလာက လူအေပါင္းက ေက်နပ္လက္ခံေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါမွ ပါရမီေျမာက္ေသာ အလုပ္၊ စစ္မွန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းလုပ္ရပ္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ငါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ သုံးစဲြမႈမရွိ။ လူအေပါင္းဟု ႐ုိးစင္းေသာစကားလုံးေလးျဖင့္ သုံးစဲြေတာ္မူခဲ့သည္။ ႐ုိးစင္းမႈသည္ အားႀကီးေသာ ပစ္မွတ္ျဖစ္သည္။
တစ္ကမၻာလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဦးစာမေပး။ အဖဲြ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံ၊ အသင္းအပင္းစသည္ အားျဖင့္ ငါႏွင့္ဆုိင္ေသာ စကားလုံးေလးမွ်ေလာက္ကုိသာ ဦးစားမေပး။ သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ သဘာဝတရားႀကီးကုိ ၾကည့္ရမည္။ တစ္ကမၻာလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳရမည္။ လူသားအားလုံးရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ရမည္။ လူသားအားလုံးကုိ လူဟုသာသတ္မွတ္ႏုိင္ရမည္။ လူသားမ်ားသည္ လူအခ်င္းခ်င္း လူဟုမသတ္မွတ္ႏုိင္သမွ်၊ ကမၻာႀကီးသည္လည္း မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္လွ်က္ ေလာင္ကြၽမ္း ေနရေပလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးသည္၊ ေျမၿပိဳမႈ၊ ေရႀကီးမႈ၊ ပူေလာင္မႈ၊ အဆမတန္ေအးမႈ၊ ငလ်င္ဒဏ္အသီးသီး လႈပ္ခတ္မႈ၊ မုန္တုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာဝ၊ ေတာ၊ ေတာင္မ်ား ပ်က္စီးလာမႈသည္ လူသားမ်ား၏ လက္ခ်က္ဟုဆုိလွ်င္ လြန္မည္မထင္။ လူသားမ်ားသည္ အတၱကုိေရွ႕တန္းတင္လွ်က္ ခရီးဆက္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ပုိမုိဆုိးရြား ေသာ ေဘးရန္အႏၲရာယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႕ ရင္ဆုိင္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းလိမ့္ မည္မဟုတ္။ လက္ပုိက္ၾကည့္ေန၍ကား မျဖစ္ေတာ့ေပ။ လူသားတုိင္းလုိလုိ ကိုယ့္ထံသုိ႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္းလာေနေသာ အႏၲရာယ္ ေကာင္မ်ားကုိ ခုခံ၊ တြန္းလွန္ဖုိ႔လုိသည္။ ခုခံ၊ တြန္းလွန္မည္ဆုိလွ်င္ လူသားဆန္ေသာ အျပဳ၊ အမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အလုပ္အကုိင္၊ ႀကံစီးေတြးေတာမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။
ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းလုိလုိ လက္ခံေန၍ကား မျဖစ္။ လက္ပုိက္ၾကည့္ေန၍လည္း မရ။ ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ မေလွ်ာက္၍လည္း ေရာက္မည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လက္မခံဖုိ႔လုိသည္။ ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ေနသည္ကုိ မလုိက္ဘဲ လက္ပုိက္ၾကည့္ မေနဖုိ႔လုိသည္။ မွွီရာေနရာမွ လုိက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရ မည္။ သုိ႔အတြက္ ေလွ်ာက္ပါ။ ေရာက္ေအာင္လည္း သြားပါ။ မွ်တေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ လူသားတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကမၻာသစ္ဆီသုိ႔ လက္တဲြညီညီ ဦးတည္သြားႏုိင္ရန္ ေလာကႀကီးသည္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေပသည္။
'' စစ္ေျမျပင္မွာ ရန္သူေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေအာင္ႏုိင္တဲ့ သူရဲေကာင္းဆုိတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ သူရဲေကာင္းဟာ အျမတ္ဆုံး သူရဲေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိက( ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ-စတဲ့ အတြင္းရန္သူ ကိေလသာမ်ားကုိ) ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္မွသာလွ်င္ အျမတ္ဆုံး သူရဲေကာင္းျဖစ္ပါတယ္ ''လုိ႔ ဗုဒၶ မိန္႔မွာတဲ့ စကားေလးကုိ အၿမဲတန္းႏွလုံးသြင္းၿပီး၊ လူသားတုိင္းမိမိကုိယ္ကုိယ္ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ရန္လုိပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ေလာကႀကီး သည္လည္း ေအးခ်မ္းသာယာမႈဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲကာ ခ်ီတက္သြားႏုိင္ေပလိမ့္မည္။
ေမာင္မင္းစုိး၊ေရႊနံ႔သာ၊

No comments: