Friday, May 6, 2011

ၾကိဳဆိုျခင္းႏွင္႔ ႏွဳတ္ဆက္ျခင္း


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေရြ႕။ ႀကဳိဆုိျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း။ ဘာေတြကုိ ႀကဳိဆုိမွာလဲ။ ဘာေတြကုိ ႏႈတ္ဆက္မွာလဲ။ ႀကဳိဆုိသင့္သည္ကုိ ႀကဳိဆုိၿပီး။ ႏႈတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁ဝကုိ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ဖုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာသည္လည္း ဟုိစဥ္က ဒီဇင္ဘာ မဟုတ္ေတာ့။ မုိးမ်ား ရြာေနဆဲ။ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားမႈမ်ားသည္ကား ေသြးပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဒီလုိနဲ႔ စိန္ေျပးတန္း ကစားဖုိ႔လည္း စိတ္မ်ားက ယိမ္းႏဲြ႕ ၊ ယိမ္းထုိး၊ ယိမ္းယုိင္ေနသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ကား ေနရာအႏွံ႔အျပား။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ။ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ။ ႐ုပ္ဝတၴဳ အေျပာင္းအလဲ။ စိတ္ပုိင္ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ။ အေျပာင္းအလဲမ်ားကေတာ့ ရွိေနဆဲ။ ဆက္ၿပီးလည္း ရွိေနဦးမည္သာ။ ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္ေဟာင္းကုိ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး၊ ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကဳိဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝကုိေတာ့ ေထာက္ခံသူမ်ား ရွိသလုိ၊ ႐ႈပ္ခ်သူမ်ား၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ နည္းပညာမ်ား တုိးတက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ဘာကုိမွ ဖုံးအုပ္ထား၍ မရေတာ့။ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းသည္လည္း အခ်ီးအႏွီးသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒီလမ္းက ပိတ္ပင္၊ ဆီးတား ထားမည္ဆုိေသာ္လည္း အျခားတစ္လမ္းကုိ ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားၾကသည္။ ေရာက္ေအာင္လည္း သြားၾကသည္။ သတင္း မီဒီယာမ်ားသည္လည္း မနက္ျဖန္ကုိ မေစာင့္ေတာ့။ လမ္းျပသူမ်ား၊ လမ္းေဖာက္သူမ်ား၊ လမ္းထြင္သူမ်ား၊ လမ္းပိတ္သူမ်ား၊ လမ္းမွား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ လမ္းမွန္ ညႊန္ျပျခင္း၊ လမ္းမ်ားကား တစ္လမ္းၿပီး တစ္လမ္း။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္လုိက္၊ လမ္းေဖာက္လုိက္၊ ဆက္ေလွ်ာက္လုိက္၊ လူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ေဖာက္ထားေသာ လမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္ေနၾကမည္သာ။ ၂ဝ၁ဝ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ၁၁။ မီး႐ႈးတုိင္ ထြန္းညွိျခင္း။ အေမွာင္ဖုံးေနေသာ ေလာကႀကီးသည္ ေတာက္ပလာသည္။ လင္းလက္ လာသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းတန္းမ်ား တဖဲြဖဲြ ရြာခ်ေနသည္။ အားအင္မ်ား၊ သတၱိမ်ား၊ စာနာစိတ္မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ား၊ က႐ုဏာတရားမ်ား၊ က်င္နာမႈမ်ားႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းသြားေသာ ေပ်ာ္စရာကမၻာေပၚသုိ႔ စူပါမင္းေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေနျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း ၾကားကာလမွာ ဘယ္လုိေနထုိင္မည္နည္း။ ဘယ္လုိ ေသႏုိင္မည္နည္း။ ေနရဲသလား၊ ေသရဲသလား။ ေနတတ္ၿပီလား၊ ေသတတ္ၿပီလား။ လာျခင္းေကာင္းေသာ မိခင္။ ျပည္သူမ်ား၏ အသည္းႏွလုံး။ ဒီလုိနဲ႔ သူမ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူမ၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ မဲရလဒ္မ်ား၊ အသံမ်ဳိးစုံမ်ား။ လႊတ္ေတာ္ ဆုိတဲ့ အသံ။ ဒီအသံမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပုံရိပ္မ်ား၊ လင္းလက္ ေနမလား။ ေမွးမွိန္ ေနမလား။ မေျပာတတ္ေသး။ ဒီလုိနဲ႔ ၂ဝ၁ဝကုိ ဒီအေျဖမ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ရင္း။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ျပည္သူလူထု ေတာင္းတေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ႀကဳိဆုိၾကရင္း၊ သူမႏွင့္အတူ ေလာကႀကီးေပၚသုိ႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ထက္ အစျပဳျခင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေစာသည္ဟု မထင္ရ-ဟူေသာ စကားလုံးေလးကုိ ၾကားေရာင္ေနမိသည္။ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား လြင့္ဝဲတက္လာသည္။ အဆုိပါ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ကား ေကာင္းသူကုိ ေကာင္းေသာ တုန္႔ျပန္မႈ။ မေကာင္းသူကုိ မေကာင္းေသာ တုန္႔ျပန္မႈ။ ကမၼနိယာမဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းသည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံဖုိ႔ အသင့္အေနအထားမွာ ရွိေနၾကသည္။ ေကာင္းမႈ ျပဳဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ေစာသည္ဟု မရွိ။ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသာ ရွိဖုိ႔လုိသည္။ ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ- ေစတနာကုိ ကံဟုဆုိရမည္။ ကံဆုိသည္မွာ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ရွိသူ အျဖစ္သတ္မွတ္ ႏုိင္ၿပီး။ မေကာင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သူကုိ သူယုတ္မာဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါသည္ပင္ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမပင္ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ အေရး၊ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ေပၚထြန္း လာဖုိ႔ အေရး၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ အေရး။ ဒီအေရး ကိစၥမ်ားကုိ ငံ့လင့္ေနခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ အေမစုလုိ႔ေခၚတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပည္သူမ်ား တခဲနက္ ႀကဳိဆုိေနၾကသည္။ က်န္းမာေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုေခြၽသူမ်ား၏ အသံသည္လည္း မုိးလုံးဟိန္းေနခဲ့သည္။ ထုိေန႔၏ ျမင္ကြင္းကုိ ျပည္သူမ်ား မေမ့ႏုိင္ေတာ့ေပ။ သူမကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုေလာက္ ႀကဳိဆုိေနခဲ့သနည္း။ သူမ၏ အသံကုိ ၾကားခ်င္ေနၾကသည္။ မေတြ႕တာ ၾကာၿပီဆုိတဲ့ သူမ၏အသံသည္လည္း ကမၻာသု႔ိ ျပန္ႏွံ႔သြားေစခဲ့သည္။ သူမ၏ အသံကုိ ႀကဳိဆုိၾကရင္း၊ ၂ဝ၁ဝကုိ ႏႈတ္ဆက္ဖုိ႔ စုိင္းျပင္ေနၾကသည္။ သူမ၏ အသံမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကားေရာင္ေနခဲ့သည္။ ထုိအသံမ်ားသည္ကား။ '' ကြၽန္မတုိ႔ကုိ လာေရာက္ ေထာက္ခံတဲ့အတြက္၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စကားနဲ႔ စပါရေစ။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ အားလုံးကုိပဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေတြ႕ရတာ ၾကာေပမယ့္၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ကြၽန္မအေပၚမွာ ထားတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေတြ႕ရလုိ႔ အင္မတန္ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ဘာလုိခ်င္တယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ အဲဒါ ကြၽန္မရဲ႕ အလုပ္ပါပဲ။ ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိ ရေအာင္လုပ္တဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ေစလုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ မလုပ္လုိ႔ရွိရင္ ကုိယ့္ပန္းတုိင္က ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းပါေစ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေကြ႕ေကာက္ ပ်က္စီးသြားရတယ္။ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာကေတာ့ တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖုိ႔ကုိ အားလုံးတက္ညီလက္ညီနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ပါပဲ'' ဒါေတြကေတာ့ ျပည္သူလူထု အခ်စ္ေတာ္အျဖစ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေျပာၾကားတဲ့ အသံေတြပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အဓိကထားၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူမရဲ႕ အားအေကာင္းဆုံး စကားတစ္လုံးပါပဲ။ အဲဒါကေတာ့ . . '' ကြၽန္မအေနနဲ႔ တာဝန္ဆုိတာ မေၾကာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ (ျပည္သူလူထုအတြက္) တာဝန္ မေက်မွာကုိပဲ ေၾကာက္ပါတယ္'' တဲ့။ အဲဒါကေတာ့ သူမရဲ႕ ရဲဝံ့ေတာက္ေျပာင္တဲ့ စကားတစ္လုံးပါပဲ။ ဒီလုိနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေရြ႕အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အန္တီစု၊ အေမစုအျဖစ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႀကဳိဆုိခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈမ်ားဟာ အျခားသူမ်ား မသိေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္ ေတာ့ သိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ လိမ္ညာလုိ႔ မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့လ်င္ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားကုိ ဖာေထးတဲ့အေနနဲ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ ေတာက္ပ လင္းလက္ေစဖုိ႔ စြမ္းႏုိင္ရာ အားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ။ ဒါမွသာလ်င္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့လ်င္လည္း သင္ပုန္းေခ်ပါ။ ေနာင္တဆုိတဲ့အတုိင္း ေနာင္မ ွရေနလုိ႔လည္း မေကာင္း။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားစြာကုိသာ စစ္မွန္တဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ လြတ္လပ္တဲ့ အေနအထားသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ္႔သာ လုိပါတယ္။ ဒု႒ စိတၱႆ ဝုၯုိနာမ နတၴိ- စိတ္ေကာင္း မရွိတဲ့လူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကီးပြားဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္းေမြးပါ။ စိတ္ေကာင္းျဖင့္သာလ်င္ ေလာကႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ သူေတာ္ေကာင္းဆုိတာ ဒီေပတံနဲ႔ တုိင္းတာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ေကာင္းေမြးႏုိင္သလဲ။ ေလာကေကာင္းက်ဳိး၊ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိး၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေကာင္းက်ဳိး စတာေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ ေပတံနဲ႔ တုိင္းတာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အတုိင္းအတာ ခံႏုိင္ရင္ေတာ့ ဒီလူဟာ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္လည္း စိတ္ေကာင္းရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာျဖင့္ တည္ေဆာက္ပါ။ အႏုိင္ယူပါ။ ေမတၱာရွိသူကုိ ႀကဳိဆုိပါ။ ေမတၱာမဲ့သူကုိ ႏႈတ္ဆက္ပါ။ ဒီေတာ့ ေကာင္းမႈကုိ ႀကဳိဆုိၿပီး၊ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ႏႈတ္ဆက္ရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ေမတၱာဝိဟာရီ ဟိ ပုဂၢေလာ မႏုႆာနံ ပိေယာ ေဟာတိ။ အမႏုႆာနံ ပိေယာ ေဟာတိ။ နာႆ ေကာစိ ပစၥတၴိေကာ ေဟာတိ-တဲ့။ ေမတၱာရွိသူကုိ လူေတြ ခ်စ္ခင္ၾကတယ္။ ၾကည္ညဳိၾကတယ္။ ေလးစားၾကတယ္။ လူမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ဂဠဳန္၊ ယကၡစတဲ့ သက္ရွိသတၱဝါအားလုံးကလည္း ခ်စ္ခင္ၾကပါတယ္။ ၾကည္ညဳိၾကပါတယ္။ ေလးစားၾကပါတယ္။ ေမတၱာနဲ႔ ေနတဲ့လူဟာ ရန္သူ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံပါ။ တုန္႔ျပန္ပါ။ ေမတၱာသည္သာလ်င္ တစ္ေလာကလုံးမွာ အေကာင္းဆုံး မီး႐ႈးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔အတြက္ ေမတၱာရွိသူကုိ ႀကဳိဆုိၿပီး၊ ေမတၱာမဲ့သူကုိ ႏႈတ္ဆက္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္မ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လုိပါသည္။ အေျပာသာခ်ဲ႕ အလုပ္မဲ့ ကဲ့ရဲ႕မလြတ္ေခ်-ဆုိတဲ့အတုိင္း ေလတစ္လုံး မုိးတစ္လုံး ေျပာဆုိေနေပမယ့္ ဘာမွ ေကာင္းတာမလုပ္ရင္ေတာ့ ကဲ့ရဲ႕မႈဆုိတာေတြဟာ တန္းစီၿပီး လုိက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာ နည္းပါ။ အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ စည္းေစာင့္ပါ။ တစ္ဖက္သားကုိ ငါမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ ထင္မွတ္မႈနဲ႔ ေျပာဆုိၿပီး၊ သူတလူ ငါတစ္မင္း လုပ္လုိ႔ မရေတာ့။ လုပ္တဲ့လူကုိလည္း လက္ခံၾကေတာ့မည္ မဟုတ္။ အခ်ိန္အခါ ၾကည့္ၿပီး ေျပာဆုိရင္း လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာလ်င္ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္ တန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘာေတြ လုပ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူလူထုရင္ထဲကေန ဆဲြထုတ္သြားတဲ့ မဲတစ္ျပားကုိ စစ္မွန္တဲ့ အျပဳ၊ အမူ၊ အေျပာ၊ အဆုိမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လုိသည္။ ယခုခ်ိန္မွာ အေျပာခ်ဲ႕ၿပီး လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ပုတ္သင္ညဳိေခါင္းညိမ့္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္။ အကယ္၍ ေျပာဆုိခ်ိန္သင့္လုိ႔၊ ေျပာဆုိရမည့္အခ်ိန္မွာ မေျပာဆုိဘဲ ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလူကုိေနာက္ေနာင္ ဘယ္သူကမွ ေလးစားလာမည္ မဟုတ္။ မႏုႆာ ဝါ ေဟာႏၲဳ တိရစၧာနာ ဝါ။ အကာေလ ဗဟုဘာဏိေနာ ဧဝ႐ူပံ ဒုကၡံ လဘႏၲိ။ လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိရစၧာန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခြင့္အခါ မဟုတ္ခင္မွာ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာဆုိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါနဲ႔ထပ္တူက်တဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ေျပာသင့္ခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ ေျပာဆုိေနလုိ႔ အခ်ီးအႏွီးပဲ။ ေျပာသင့္ခ်ိန္ေရာက္လုိ႔ မေျပာရဲရင္လည္း အခ်ီးအႏွီးပဲ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူအတြက္ ေျပာရမယ့္အခ်ိန္၊ လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေျပာပါ။ တင္ျပပါ။ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒါမွသာလ်င္ သတၱိရွိတဲ့ လူသားျဖစ္လာမယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ေနာင္တ ဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ ေနာင္မွ ရတယ္ဆုိေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ေဒဝဒတၱလုိ႔ေခၚတဲ့ အရွင္ေဒဝဒတ္ကုိေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီး အကြၽမ္းဝင္သူဟု ထင္ပါတယ္။ ေဒဝဒတ္လုိ လူမ်ဳိးစသျဖင့္ ဆုိးတဲ့လူေတြကုိ ေခၚေဝၚၾကတယ္။ သတ္မွတ္ၾကတယ္္။ ဒီေတာ့ ဒီအရွင္ေဒဝဒတ္ရဲ႕ အေၾကာင္းေလး အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ေဒဝဒတ္ဆုိတာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေယာက္ဖ ေတာ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆြမ်ဳိး အျဖစ္ေတာ္ေတာ့ ေဒဝဒတ္အေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာေတာ္မွာ ေနရာ ရခ်င္တယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္စတဲ့ ရဟန္းေတြအေနနဲ႔ ဘုရားရွင္က ေနရာေပးတာကုိ ေဒဝဒတ္သိပ္ၿပီး မေက်နပ္ဘူး။ သူတုိ႔ေနရာေပးေတာ့ ညီလည္း ေတာ္၊ ေယာက္ဖလည္း ေတာ္တဲ့ မိမိကုိယ္လည္း ေနရာေပးေစခ်င္တယ္၊ ေနရာ ယူခ်င္တယ္။ (ေနရာဆုိတာ သီးသန္႔ လုပ္ယူလုိ႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္တဲ့လူကုိသာ အျခားသူမ်ားက ေနရာ သတ္မွတ္ေပးၾကတာ ျဖစ္တယ္။) ဒါေပမယ့္ ဘုရားရွင္ဟာ ေဆြမ်ဳိးဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာ မၾကည့္ဘူး။ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ၿပီး၊ တကယ့္သာသနာေတာ္မွာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူေတြကုိပဲ ေရြးၿပီး ေနရာေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေနရာမရေတာ့ ေဒဝဒတ္ဟာ ဘုရားကုိ မၾကည္ေတာ့ဘူး။ ဂ႐ု မစုိက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း သူနဲ႔အတူ သာသနာဝင္လာတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ဘုန္းကံႀကီးတယ္။ ထုိက္သင့္တဲ့ ေနရာေတြ ရလာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒဝဒတ္ဟာ ဘုန္းကံကလည္းနည္း၊ ေနရာကလည္း မရေတာ့။ ေနာက္ဆုံး ဘုရားရွင္ကုိ အတုိက္အခံလုပ္ဖုိ႔ပဲ ႀကံေနေတာ့တယ္။ ရာထူး အာဏာကုိပဲ မင္းမူးေနၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ အတုိက္အခံေတြ လုပ္တယ္။ ကဲ့ရဲ႕မႈ၊ စြတ္စဲြမႈ၊ ေဝဖန္မူ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစဖုိ႔ ေကာက္က်စ္မႈ၊ ေနာက္ဆုံး ရာဇဝတ္ျဖစ္ေစမည့္ ႀကီးမားတဲ့ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္တဲ့ အမူေတြအထိ လုပ္ေတာ့တယ္။ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္ေပၚကေန ေက်ာက္တုံးလွိမ့္ၿပီး ေသြးစိမ္းတည္တဲ့အထိ၊ အသက္ေသေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္တယ္။ ကုိယ္တုိင္လည္း လုပ္တယ္။ အျခားသူေတြကုိလည္း လုပ္ေစတယ္။ မုန္ယုိေနတဲ့ နာဠာဂီရိဆင္ႀကီးကုိလည္း အရက္တုိက္ၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ တုိက္သတ္ဖုိ႔အထိ ႀကံစည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာတစ္ခုမွ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒီေတာ့ အျခားနည္းလမ္းေတြ ႀကံစည္ရေတာ့တယ္။ လူမုိက္ဆုိတာ မေကာင္းတာကုိဘဲ အၿမဲတန္း ႀကံစည္ေနတတ္တယ္။ ဆုိေတာ့ အင္အား ေတာင့္တင္းေနတဲ့ သံဃာထုႀကီးကုိ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အားထုတ္ေတာ့တယ္။ ဒီအတြက္ လူၿပိန္းႀကိဳက္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ ဘုရားရွင္ကုိ ဘာေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔၊ ညာေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ တင္ျပတယ္။ ဒါကုိ ဘုရားရွင္က ကန္႔ကြက္တယ္။ လက္ မခံဘူး။ ဆုိပါေတာ့ ဒီလုိနဲ႔ လူၿပိန္းနည္းလမ္း ႀကိဳက္တဲ့လူေတြ အေနနဲ႔ ေဒဝဒတ္ေျပာတာ မွန္တယ္၊ ေထာက္ခံၿပီး ေဒဝဒတ္ေနာက္ လုိက္သြားတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သံဃာထုႀကီးလည္း ကဲြသြားေတာ့တယ္။ ဒီမွာလည္း ဘာမွ မျဖစ္ခင္ကထဲက ကုိယ့္အုပ္စုတြင္းမွာပဲ ကဲြေနတာေတြ ရွိေနသံေတြ ၾကားေနရတယ္။ ရင္ေလးစရာပါ။ ထားပါေတာ့၊ ဒီလုိနဲ႔ ေဒဝဒတ္ဟာ ဘုရားရွင္ကုိ ႏွိပ္စက္တဲ့ဒဏ္ေတြ၊ သံဃာအသင္းခဲြတဲ့ ဒဏ္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံး ေနာင္တ တရားေတြ ရလာေတာ့တယ္။ ဘုရားရွင္ကုိ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေတာင္းပန္ဖုိ႔ ဘုရားရွင္ထံ သြားတယ္။ ဘုရားရွင္ထံ မေရာက္ခင္မွာပဲ လူယုတ္မာကုိ သဘာဝတရားကေတာင္ တုိက္ခုိက္ေတာ့တယ္။ ဒီေျမေပၚမွာ ဒီလုိလူရွိတာကုိ လက္မခံတဲ့အေနနဲ႔ မဟာပထဝီ ေျမႀကီးဟာ ထမ္းေဆာင္မေနေတာ့ဘဲ အဝီစိငရဲအထိ ႏွစ္ျမဳပ္ ပစ္လုိက္ေတာ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိက ေျပာခ်င္တာက ေတာ့ ဒါ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒဝဒတ္ဟာ သူ႔အမွားကုိ အမွားမွန္းသိၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ ေတာင္းပန္သြားတာကုိ ေျပာခ်င္တာပါပဲ။ ဒါကုိ အတုယူေစခ်င္တာပါ။ ဒီေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ေကာင္းမႈေၾကာင့္ပဲ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ပေစၥကဗုဒၶါ ဆုိတဲ့ ဘုရားငယ္အျဖစ္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွားမွန္း သိၿပီး၊ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္တာဟာလည္း သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတာမ်ား လုပ္ခဲ့ရင္လည္း မေကာင္းမႈကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင္းေသးဘူး ဆုိတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ဟာလည္း မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ ဒီမေကာင္းမႈ ကုိ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္း ႏႈတ္ပယ္ပစ္ႏုိင္ေအာင္၊ မေကာင္းမႈေတြႏႈတ္ၿပီး၊ ေကာင္းမႈတရားေတြ ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လူသားမ်ား ပီပီ၊ သဘာဝတရားႀကီးရဲ႕ မုန္တုိင္းဒဏ္ေတြ၊ ပူေလာင္မႈေတြ၊ မုိးမ်ားၿပီး ေရႀကီး၊ ေျမၿပိဳမႈစတာေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္၊ တုိးတက္လာတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကလည္း စိန္ေခၚေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး၊ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိ ေက်ာ္ျဖတ္မယ္။ ရင္ဆုိင္မယ္။ တြန္းလွန္မယ္ဆုိတာေတြကုိ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ႀကဳိဆုိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အရွင္ေဒဝဒတ္ရဲ႕ ေတာင္းပန္မႈအၿပီး ေျမၿပဳိသြားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒီအေၾကာင္းအျခင္းအရာေတြကုိ လူေတြ နားမဆန္႔ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္ ေျပာဆုိမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားစကားေလးကုိ လက္ေဆာင္ေပးရင္း။ မေကာင္းမႈေတြ၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးတာေတြကုိ ႏႈတ္ပယ္ႏုိင္ၿပီး၊ မျဖစ္ေပၚေသးတဲ့ စိန္ေခၚမႈ မ်ဳိးစုံကုိ ႀကဳိဆုိရင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း စိတ္မ်ား ေမြးႏုိင္ၾကေစဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။ မေကာင္းမႈ ျပဳတဲ့ပုဂၢဳိလ္ဟာ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း ပူပန္ရ၏၊ ဆင္းရဲရ၏။ တမလြန္ ဘဝမွာလည္း ပူပန္ရ၏၊ ဆင္းရဲရ၏။ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ ႏွစ္ဘဝလုံးမွာလည္း ပူပန္ရ၏၊ ဆင္းရဲရ၏။ ငါသည္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳမိၿပီဟု သိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပူပန္ရ၏၊ ဆင္းရဲရ၏။ တမလြန္ျဖစ္ရာ အပါယ္ဘုံမွာလည္း ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ပူပန္ရ၏၊ ဆင္းရဲရ၏။ (ဗုဒၶ)

ေမာင္မင္းစုိး၊ေရႊနံ႔သာ (ႏွလုံးအိမ္မဂၢဇင္း၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁ဝ)

No comments: