Thursday, February 2, 2012

စာအုပ္အဆက္ . . . ၂။ သီလပါရမီ

သီလကုိ ျမန္မာမႈျပဳရမည္ဆုိလွ်င္ ကုိယ္က်င့္တရားဟု လြယ္လြယ္ျပန္လွ်င္ အတုိခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္ဟု ထင္ပါသည္။ လူတုိင္းသည္ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးတတ္သည္။ လူတုိင္းကုိလည္း ကုိယ္က်င့္တရားဆုိသည့္ ေပတံမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာမႈမ်ား ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေနျဖင့္ သီလဆုိသည္ လူ႔ဘဝ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းခုိင္မာမွသာလွ်င္ ဘဝအတြက္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ရာမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနပါလိမ့္မည္။ ဒါသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အရာေရာက္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶအေနျဖင့္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထား သည့္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ သီလတည္းဟူေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ အခုိင္မာဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အသက္ႏွင့္ပင္ လဲၿပီး အတုယူစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ခုိင္မာေသာ တိက်ေသာ၊ ေသခ်ာေသာ၊ မပ်က္မစီးေသာ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ မွတ္တုိင္ကုိ စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သီလကုိေတာ့ စာရိတၱ၊ ဝါရိတၱစသည္အားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ငါးပါးသီလ ေလာက္ကုိပဲ ေျပာလွ်င္ လုံေလာက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဗုဒၶအေနျဖင့္ေတာ့ ငါးပါးသီလေလာက္သည္ ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ခုိင္မာ ခဲ့သည္။ ၿမဲၿမံခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္အေနျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ဘဝမွာပင္ အလုိနည္းသည္။ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္မႈမ်ဳိး မရွိ။ သန္႔စင္ေသာ၊ ၾကည္လင္ေသာ ဣေျႏၵမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းကုိလည္း ဘဝတုိင္း တည္ေဆာက္သည္။ ျပည့္စုံသည္။ မတရားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ဳိးစုံကုိ ဖယ္ေရွာင္သည္။ ရံြမုန္းသည္။ မိမိအေနျဖင့္ သူတစ္ပါးဆုိသည့္ ပရ ဟိတအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္၊ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိအသက္ကုိပင္ ပဓာနမထားဘဲ ျပဳမူေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့ရွိသည္။ ႏူးညံ့သည္။ သိမ္ေမြ႕သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့မွ် ဖ်ံမက်တတ္မႈမ်ားသည္။ ဘုရားအေလာင္း၏ စစ္ မွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒါကုိ အတုယူရမွာလည္း ျဖစ္သည္။
သီလေစာင့္ထိန္းခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဇာတ္ေတာ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိမ်ားစြာထဲမွ အလီနသတၴဳဇာတ္ေတာ္သည္ အလြန္ထင္ရွားသည္။ အတုယူစရာေလာက္ကုိသာ ေျပာျပလုိသည့္အတြက္ ဒါေလးကုိပဲ မိတ္ဆက္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာျပလုိ ပါသည္။ မင္းမွာ သစၥာ၊ လူမွာ ကတိဆုိသည့္ စကားသည္ အလြန္ပင္ ေရပန္းစားကာ အသုံးတြင္က်ယ္လွသည္။ ေရႊသမင္ ဘယ္ က ထြက္၊ မင္းႀကီးတာ ထြက္ဆုိသည့္ စကားပုံသည္ အလီနသတၴဳဇာတ္ေတာ္ကုိ ၫႊန္းဆုိထားဟန္ တူပါသည္။ ဇယဒိသမင္းႀကီးအေန ျဖင့္ ေတာကစားထြက္ရာမွာ ဘီလူး၏ ပုိင္နက္ကုိ ေရာက္သြားပါသည္။ အပုိင္စားရထားေသာ ေနရာျဖစ္၍ ဘီလူးအေနျဖင့္ ဇယ ဒိသမင္းႀကီးအား စားခြင့္ႀကဳံသည္။ သုိ႔အတြက္ ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ဆရာျဖစ္သူ၏ အဆုံးအမကုိ ခံယူလုိမႈ၊ အလွဴအတန္းေပး လွဴလုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘီလူးထံမွ ျပန္လာၿပီး အစားခံမည္ဟူေသာ ကတိစကားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါျဖစ္အင္ကုိ သားျဖစ္သူ ဘုရားအေလာင္း အလီနသတၴဳမင္းသားသိ၍ ဖခမည္းေတာ္အစား ဘီလူးထံသုိ႔ အစားခံယူ သြားမည္ဆုိၿပီး ခြင့္ပန္ခဲ့သည္။ သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မင္းႀကီးႏွင့္ သားေတာ္အလီနသတၴဳမင္းႏွစ္ပါးတုိ႔၏ သီလျဖဴစင္မႈ၊ ေလးစားစရာ ေကာင္းေလာက္ေသာ ကတိသစၥာတည္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဘီလူးသည္ မင္းသားကုိ မစားရဲဘဲ ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။ မွန္ သည္။ ပုထုဇဥ္လူသားတုိင္းသည္ ေသျခင္းတရားကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံသည္။ ေသရမွာ မေၾကာက္ေသာ ပုထုဇဥ္ဟူ၍ မရွိ။ သုိ႔အတြက္ ဘုရားအေလာင္း အလီနသတၴဳအေနျဖင့္လည္း ေသျခင္းတရားကုိ ေၾကာက္မွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေသျခင္းတရားကုိ ေၾကာက္သည္မွန္ေသာ္လည္း ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းမွာကုိ ပုိၿပီး ေၾကာက္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းမႈကုိ ေသျခင္းတရားထက္ ပုိၿပီး ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံးဟု ခံယူထားသည္။ သုိ႔အတြက္ကုိယ္က်င့္တရားျဖစ္သည့္ ကတိသစၥာကုိ ပ်က္ကြက္လုိ႔ ရေသာ္လည္း မပ်က္ကြက္ခဲ့ေပ။ သည္ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ကြက္ခြင့္သည္ အသက္ႏွင့္ ဆုိင္၍ အေရးႀကီးသည္။ ဘီလူးအား အစားခံယူရန္ သြားသည္ဆုိသည္မွာ အသက္ကုိ စေတးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဘုရားအေလာင္းအေနျဖင့္ ဓမၼသေဘာတရား၊ သဘာဝ သေဘာတရား၊ နိယာမသေဘာတရား၊ ကံသေဘာတရား စသည္တို႔ကုိ နားလည္သည္။ သိသည္။ ဓမၼတာအရ ယခုလုိေသျခင္းအတြက္ သြားၿပီး အသက္ကုိ စေတးျခင္းသည္ တစ္ဘဝအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ တစ္ဘဝအတြက္ျဖစ္ေသာ ေသျခင္းတရားဆုိသည့္ ဒုကၡကုိ ခံယူခဲ့သည္။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပ်က္ယြင္းမႈသည္ကား သံသရာႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္။ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ ဒုကၡ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔အတြက္တစ္ဘဝအတြက္ ဒုကၡတရားကုိ ပဓာနမထား၊ တစ္သံသရာလုံးအတြက္ ဒုကၡကုိ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါသည္ လူတုိင္းလုိလုိ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပုိၿပီး ဂ႐ု စုိက္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ကတိသစၥာမ်ားျဖင့္ အရာရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လာသည္။ ကုိင္တြယ္လာသည္။ ဆက္ဆံ လာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မစမ္းသပ္ေရး၊ မျပဳလုပ္ေရး စသည္တို႔ကုိ ကတိမ်ားျဖင့္ ထားခဲ့ၿပီး ျပဳလုပ္မည္၊ စမ္းသပ္မည္ဆုိလွ်င္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေသျခင္းတရားဆီသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္သည္ႏွင့္ တူေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတိုင္းလုိလုိ ရွိေနေသးေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ မတရားသျဖင့္ လုိခ်င္တပ္မက္မႈမ်ား၊ တြယ္တာမႈမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္လုိ မႈမ်ားသည္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ နယ္နိမိတ္က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ရန္လုိမႈမ်ားစြာသည္ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဓိကအက်ဆုံးေသာ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကေတာ့ ငါးပါးသီလကုိ လူတုိင္း လုံၿခဳံမည္ဆုိလွ်င္ ကမၻာႀကီးသည္ ပုိမုိစိတ္ခ်ရေသာ၊ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ၊ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ အသြင္အျပင္ကုိ ေဆာင္ေစမွာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးသလုိ ႏုိင္ငံအတြက္၊ တုိင္းျပည္အတြက္၊ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ပါရမီအတြက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ငါးပါးသီလကုိ လူတုိင္း ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ၿမဲၾကရန္ သီလပါရ မီအခန္းမွလည္း လူသားအားလုံးကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

No comments: