Monday, March 19, 2012

ခင္ဗ်ားဦးေခါင္းကုိ အလုိရွိသည္။

ေသလုိက္ပါေတာ့ တစ္ေန႔လုံး ဘာလုပ္လုိ႔ ဘာကုိင္းရမွန္းမသိ
ထုိ႔ေနာက္ ျဖစ္တည္မႈပဓာန၏ တန္ဖုိးမဲ့အေသမ်ား၊ ကာမဂုဏ္မ်ား
အေရာေရာ အေထြးေထြး စိတ္ေလးတယ္၊ သိတယ္၊ နာတယ္။ ခံစားတယ္
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ထုခဲြခံၿပီးတဲ့ ဦးေခါင္းျပားရဲ႕ အာ႐ုံခံစားမႈ အေတြးအမွ်င္မ်ား
ခံစားခ်က္မ်ား၊ မေရရာမႈမ်ား၊ ေရာေထြးေနမႈမ်ား၊ ေထြျပားေနမႈမ်ား
သိစိတ္အား မသိစိတ္နဲ႔ ေနာက္ေယာင္ခံမႈမ်ား၊ ရွရွတတ သတင္းအစအနမ်ားအတြက္
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ခင္ဗ်ားဦးေခါင္းကုိ အလုိရွိသည္
စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္၊ ပရမတ္ၳတရားသုံးပါးနဲ႔ ဒီကဗ်ာကုိ ေရးပါသည္
ေရေရာလုိက္တုိင္း ပကတိတရားမ်ား လြင့္ပါးသြားသည္မဟုတ္
ဓာတ္ျပဳတုိင္း ေဖာက္ျပန္သြားသည္မဟုတ္
စိတ္အလုိရွိတုိင္း စိတ္ခံစားမႈ စိတ္ၱဇရုပ္တုိ႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားသည္မဟုတ္
နာနာဘာ၀၊ ၀ိနာဘာ၀၊ အ၀ိနာဘာ၀၊ ရင္မွာကပ္ၿငိလာေသာ ကိေလသာအမႈန္မ်ားနဲ႔
ဖုံးလႊမ္းသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ လူတုိင္းရဲ႕ မျမင္ႏုိင္တဲ့ စိတ္အေျခအေနကုိ ဖတ္ၾကည့္မိသည္
မသိႏုိင္ဘူး၊ မျမင္ႏုိင္ဘူး၊ အလုိရိွသည္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဦးေခါင္း
ဆာေလာင္ေနတဲ့အသံေတြရဲ႕ ေအာ္သံမ်ားမွာ ႏုိင္လုိမင္းထက္ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းအတြက္
တရားစဲြဖုိ႔လုိလွ်င္ ကြန္နရွင္မေကာင္းမႈလည္း တရားစဲြရမည္
မႀကိဳက္ဘဲ likeလုပ္မႈကုိလည္း တရားစဲြရမည္
ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အားလုံးအတြက္ ဦးေခါင္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္မလုပ္မႈကုိလည္း တရားစဲြဖုိ႔လုိသည္
ဒီအတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ခင္ဗ်ားဦးေခါင္းကုိ အလုိရွိေနသည္
အရာရာကုိ add ေနရရင္လည္း ေလးလံေနပါလိမ့္မည္။ အခြင့္သင့္တုန္း မုိးေမွ်ာ္တုန္း
စစ္တမ္းမ်ားထြက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္
မေသေသးပါ တစ္ေန႔လုံး ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့သည္
အခြန္အခမ်ားမ်ား တန္ဖုိးနည္းနည္း စိတ္လုိက္မာန္ပါနဲ႔
လူတစ္ေယာက္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္ေပးခဲ့သည္
ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ
ကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကက
ဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာဗ်ာ
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။


ေမာင္မင္းစုိး

No comments: