Thursday, August 23, 2012

လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း(၃)


က်င့္သုံးျခင္း၊ လုိက္နာျခင္း၊ အတုယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္း

““က်ဳပ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထဲမွာ ဒီမုိကေရစီကုိ အႀကိဳက္ဆုံးပဲဗ်၊
ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အေကာင္းအမ်ားဆုံးမုိ႔ပါ”” (အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေန႐ူး)

လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ တစ္ေန႔တျခားဆုိသလုိ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံေပၚကုိ တစ္ခ်က္ေငးေမာ ရပ္ၾကည့္ရင္း အေျဖမ်ဳိးစုံကုိ ရွာေဖြၿပီး၊ လွည့္ကြက္မ်ဳိးစုံကုိလည္း ေတြ႕ေအာင္ရွာရင္း ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ တီထြင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ပုံေဖာ္မူပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ အုိင္တီလုိ႔ေခၚတဲ့ နည္းပညာလုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့မမွားပါဘူး။ နည္းပညာႏွင့္အတူ ဘ၀ရပ္တည္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားစြာဟာလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈဇုန္ထဲကေန ေျဖရွင္း ႏုိင္ဖုိ႔ အထူးပဲလုိအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သာမာန္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပညာေရးစိန္ေခၚမႈေပါ့။ ဒီလုိစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကုိ ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ကုိ ခြန္အားျဖည့္ေပးတာဟာ မထင္မွတ္ဘဲ တစ္ခါ တေလမွာ အဆုိအမိန္႔မ်ား၊ အဆုံးမ်ားအေနနဲ႔လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ အဆုိအမိန္႔၊ အဆုံးအမအနည္းငယ္ကုိ ေဖာက္သည္ခ်လိုပါတယ္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နည္းစနစ္ေတြ၊ ေဖာ္ျမဴလာေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာဆုိတာဟာ သူ႔ႏုိင္ငံအေနအထားနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေတာ့ သူသူငါငါ ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆုံးနဲ႔ အမွားအယြင္း နည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိေတာ့ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ က်င့္သုံးလာေနခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းတူ အာရတ္ရဲ႕ ေႏြဦးလုိ႔ဆုိရမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လာေနခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ အမွားနည္းလုိ႔ရယ္၊ လူသားတစ္ေယာက္ အတြက္ ရရွိရမယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း အျပည့္အ၀ မဟုတ္ေသာ္ျငား ရာခုိင္ႏႈံးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေပးေဆာင္ႏုိင္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ စိန္ေခၚမႈထဲမွာလည္း ပညာလုိ႔သာမာန္အေနနဲ႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ အညီ ခ်ီတက္ႏုိင္ဖုိ႔အေရးမွာလည္း ဒီပညာဟာ တန္ဖုိးထားရမယ့္ အေရးအရာကိစ္ၥ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဆုိလုိတာက ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ ေဆာင္ေရးမွာေတာ့ ပညာတတ္ေတြရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ အေလးထားၿပီး ေရွ႕တန္းဆဲြတင္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အနာဂတ္ကမ္ၻာႀကီးနဲ႔ မိမိက်င္လည္ရာႏုိင္ငံႀကီးကုိ မားမားမတ္မတ္ ၀န္႔၀န္႔ႂကြားႂကြား ရပ္တည္ ႏုိင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ပညာဟာ အေရးပါတဲ့ လက္ၡဏာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာကုိေတာ့ အထူးသျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သင္ယူေနရမယ့္အရာဆုိတာ ျဖစ္လာခဲ့ ပါၿပီ။
““က်ဳပ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထဲမွာ ဒီမုိကေရစီကုိ အႀကိဳက္ဆုံးပဲဗ်၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အေကာင္း အမ်ားဆုံးမုိ႔””တဲ့ ဒါကေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ခရီးဆက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ တစ္ခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႔ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထင္ရွားလွတဲ့ ဂ်၀ါဟလာေန႐ူး (ဲေတေ့ေမူေူ ၿန့မက) ရဲ႕ မွတ္ခ်က္စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာကလည္း လူသားေတြကပဲ ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ့ နည္းဥပေဒေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမွားအယြင္းနဲ႔ေတာ့ ကင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာစနစ္ေတြထက္စာရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုိတဲ့ နည္းဥပေဒေတြကေတာ့ မ်ားစြာ ပါ၀င္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီစနစ္ကုိ တစ္ကမ္ၻာလုံးက တန္းတူအခြင့္အေရးဆုိတာႀကီးကုိ ေျပာဆုိရင္း အေကာင္းအမ်ားဆုံး အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တန္းကေတာ့ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံဟာ ဟုိလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္ကထဲက ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာကုိ က်င့္သုံးေနထုိင္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိေတာ့ ေ၀သာလီျပည္သားျဖစ္တဲ့ လိစ္ၦ၀ီမင္းသားတုိ႔ က်င့္သုံးခဲ့ၾကတဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းစနစ္ေတြကုိလည္း ေနာက္ေဆာင္းပါးေလးေတြမွာ အခ်ိန္ရရင္ေတာ့ ေျပာဆုိလုိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေရးကုိေတာ့ မိမိေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖ္စပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ မိမိစာအုပ္နာမည္ေပးခဲ့တာကေတာ့ ““ဗုဒ္ၶ၏သင္ၾကားမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း”” လုိ႔ နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုိအခ်ိန္က စာေပစိစစ္ေရးဆုိတဲ့ အကာအရံ၊ အတားအဆီး၊ အဆုိ႔အပိတ္ၾကားထဲကေန ထြက္ရွိခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီနာမည္ကိုေတာ့ မရခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ေျပာင္းလဲေပးလုိက္တဲ့ ““ဗုဒ္ၶ၏သင္ၾကားခ်က္မ်ား””ဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔ပဲ ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဆုိပါစာအုပ္ထဲမွာေတာ့ လိစ္ၦ၀ီတုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ထုံးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ လူတုိင္းသိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မွတ္သားသင့္တဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ ဒါဟာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းလုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ လူသားအခြင့္ေရးမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားအခြင့္အေရးမ်ား
၁။ လူတုိင္း ေမြးကတည္းက တူညီေသာ ဂုဏ္သိက္ၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။
၂။ လူတုိင္း အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ မေရြြး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္။
၃။ လူတုိင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လုံၿခဳံခြင့္ရွိသည္။
၄။ မည္သူ႔ကုိမွ် ကၽြန္အျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္း မျပဳရ။
၅။ မည္သူ႔ကုိမွ် မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ။
၆။ လူတုိင္း တရားဥပေဒေရွ႕တြင္ လူသားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံခံရမည္။
၇။ လူတုိင္း တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္သည္၊ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားရ။
၈။ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီယူခြင့္ရွိသည္။
၉။ မည္သူ႔ကိုမွ် ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီျခင္း၊ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း မျပဳရ။
၁၀။ လူတုိင္း မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈအခြင့္ရွိသည္။ လူအမ်ား ၾကားနာႏိုင္ေသာ တရား႐ုံးျဖစ္ရမည္။
၁၁။ အျပစ္ရွိသည္ဟု ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထုိသူသည္ အျပစ္ မရွိ။
၁၂။ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားသူ၏ စာမ်ား ေဖာက္ျခင္း၊ အိမ္အတြင္း ၀င္ျခင္း မျပဳရ။
၁၃။ လူတုိင္း မိမိတုိင္းျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိသည္။
၁၄။ မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆုိပါက အျခားႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။
၁၅။ လူတုိင္း ႏုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြြင့္ရွိသည္။ ဆႏ္ၵရွိပါက အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူႏုိင္သည္။
၁၆။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ က်ား၊ မတုိင္း မိမိဆႏ္ၵျဖင့္ လက္ထပ္ခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ထူေထာင္ခြင့္ရွိသည္။
၁၇။ လူတုိင္း ကုိယ္ပုိင္ပစ္ၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္။
၁၈။ လူတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဆႏ္ၵရွိပါက အျခားဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္သည္။
၁၉။ လူတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိသည္။
၂၀။ လူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ဖဲြ႕ထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ခြင့္ရွိသည္။
၂၁။ လူတုိင္း မိမိတုိင္းျပည္၏ အစုိးရကုိ ဆႏ္ၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
၂၂။ လူတုိင္း လူမႈဘ၀ဖူလုံေရးခံစားခြင့္ရွိသည္။
၂၃။ လူတုိင္း သင့္တင့္ေသာ လစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမားသမဂ္ၢမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။
၂၄။ လူတုိင္း အပန္းေျဖအနားယူခြင့္ရွိသည္။
၂၅။ လူတုိင္း လုံေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဆးကုသခံခြင့္ရွိသည္။
၂၆။ လူတုိင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ အနိမ့္ဆုံး မူလတန္းပညာကုိ အခမဲ့သင္ခြင့္ရွိသည္။
၂၇။ လူတုိင္း မိမိပတ္၀န္းက်င္၏ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ပါ၀င္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
၂၈။ လူတုိင္း ဤစာတမ္းပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရမည္။
၂၉။ လူတုိင္း အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရမည္။
၃၀။ ဤစာတမ္းပါအခြင့္မ်ားကုိ မည္သူမွ် မခ်ဳိးေဖာက္ရဟု ျဖစ္သည္။
စာတမ္းတစ္ခုလံုးတြင္ အႏွစ္သာရအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လူတိုင္း အတြက္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္၊ မည္သူကမွ် တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ေၾကညာစာတမ္းအဖြင့္နိဒါန္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်က္သုံးဆယ္ကုိ အနည္းငယ္ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္-
၁။ အပိုဒ္ေပါင္း (၃၀) ရွိသည့္အနက္ ေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၁) တြင္ လူသားတိုင္းသည္ တူညီေသာ ဂုဏ္သိက္ၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
၂။ အပိုဒ္ (၂) တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ထို အခြင့္အေရးမ်ားအား ခဲြျခားခံစားေစခြင့္မရွိရဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
၃။ အပိုဒ္ (၃) မွ (၂၇) အတြင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ခ်က္ခ်င္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး။ ၄။ အပိုဒ္ (၂၈) မွ (၃၀) အထိတြင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို လူတိုင္းေလးစားလိုက္နာရန္ တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
မိမိအထက္က မိတ္ဆက္ခဲ့သလုိ အဆုိအမိန္႔အနည္းငယ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပခ်င္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ မထင္မွတ္တဲ့ လွည့္ကြက္ကေန အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ စကားတစ္ခြန္း၊ စာသားတစ္လုံးေလးကပင္ ကမ္ၻာႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သခၤန္းစာမ်ားစြာအေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
““လူငယ္မ်ားသည္ ပံုသြင္းရန္အရာမ်ား မဟုတ္။ ပြင့္လန္းရွင္သန္လာေအာင္ ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည့္ လူသားမ်ားသာ ၿဖစ္သည္”” (အေမရိကန္သမ္ၼတေဟာင္း၊ အီဗရာဟင္ လင္ကြန္း)
ဟုတ္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ားဟာ ဘယ္ကိစ္ၥမဆုိ ေဘာင္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ယခုေတာ့ အဆုိပါ ေဘာင္ခတ္ျခင္းဆုိသည့္ ပုံသြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းေတြကေန တစစဆုိသလုိ ေက်ာ္ျဖတ္လာႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ သတိျပဳမိတဲ့အခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အာဏာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ လူငယ္မ်ားကုိ လူမုိက္ျဖစ္ေစရမည္ဆုိတဲ့ ပုံသြင္းမႈမ်ဳိးနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ကာ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ အနည္းငယ္ ယုိယြင္းဆဲျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရဲ႕ ယုတ္မာမႈမ်ဳိးဆက္မ်ားကုိေတာ့ ဒီကေန႔ကစၿပီး သင္ပုန္းေခ်ႏုိင္ေအာင္ ေခ်ၾကၿပီး၊ အနာဂတ္ကုိ ပုံေဖာ္တဲ့အခါမွာ လူ႐ုိင္းစိတ္မ်ား ၀င္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာကေနပဲ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ လည္းဆုိေတာ့ အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ဟာ မုိက္႐ူးရဲဆန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေနာက္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ ပုံစံခြက္ထဲက ေန မုိက္႐ူးရဲဆန္တဲ့ လူမုိက္စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြကုိ ပုံသြင္းျခင္းဆုိတာေတြဟာ ဘယ္သူမွ လက္ခံၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အသိၪာဏ္မ်ား ရင့္က်က္လာေအာင္၊ စာနာ နားလည္မႈမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေအာင္၊ လူသားဆန္တဲ့ လူပီသတဲ့ လူ ျဖစ္လာေအာင္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြကုိ တန္ဖုိးထားတတ္လာေအာင္၊ လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ ရပုိင္ခြင့္ဆုိတဲ့ အခြင့္အေရး ေတြကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ နားလည္ၿပီး တန္ဖုိးထားေလးစာတတ္ေအာင္၊ ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္လာေအာင္၊ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ေပးရမယ့္ လူသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခံရတဲ့ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း အက်ဳိးရွိရွိ က်င့္သုံး ေနထုိင္တတ္ေအာင္၊ လုိက္နာႏုိ္င္ေအာင္၊ အတုယူမ်ားႏွင့္ ဘ၀ကုိခြန္အားျပည့္ၿဖိဳးစြာ ရွင္သန္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး။ ေနာက္တစ္ပတ္မွ အျခားေသာ အဆုိအမိန္႔၊ အဆုံးအမ၊ မိန္႔ခြန္းအနည္းငယ္ကုိ ဆက္လက္ မိတ္ဆက္ေပးလုိပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင့္

ေမာင္မင္းစုိး

No comments: