Sunday, September 23, 2012

လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း(၄) အဆုိအမိန္႔မ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေျပာခဲ့သလုိပဲ ဒီအပတ္မွာလည္း မိန္႔ခြန္းအနည္းငယ္ကုိ မိတ္ဆက္လုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ထပ္ၿပီး ေျပာလုိတာကေတာ့ မိမိတုိ႔က်င္လည္ရာ၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးမွာ ဘာသာေဗဒမ်ဳိးစုံဟာ အဓိပ္ၸာယ္မ်ဳိးစုံျဖာထြက္ၿပီး ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံက ေန ရွင္သန္ေနဆဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလုိ ရွင္သန္ျခင္းမွာ အဆုိအမိန္႔မ်ားအေနနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲမႈဆီကုိ ဦးတည္ၿပီး တြန္းတင္ေပး ေနဆဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးကုိေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးရဲ႕အဆက္အျဖစ္ တင္ျပလုိပါတယ္။ ““အက်ႌအိတ္ထဲလက္ႏိႈက္ၿပီး ကမ္ၻာေလာကႀကီးကုိ ၾကည့္ေန႐ုံနဲ႔ ကမ္ၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္း သိရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကမ္ၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္း သိဖုိ႔ဆုိရင္ လက္ထုတ္ၿပီး ေလာကႀကီးကုိ ထိကုိင္ၾကည့္မွ သိႏုိင္မယ္”” (အေမရိကန္သမ္ၼတေဟာင္း၊ အီဗရာဟင္ လင္ကြန္း) ဆုိလုိခ်က္ကုိေတာ့ သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေခတ္မီမီကမ္ၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္ဆုိတဲ့သေဘာ ပါပဲ။ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အဓိက မီးေမာင္းထုိးျပထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္က်င္းမႈကုိလည္း တြန္းလွန္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ကမ္ၻာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းခ်င္ရင္ေတာ့ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲနဲ႔ အမီလုိက္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမ္ၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းဖုိ႔အသာထားဦး အိမ္နီးနားႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ စကၤာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္စတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔တင္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေအာင္ အေတာ္ေလးႀကိဳးစားရဦးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ စံေကာင္းတစ္ခုနဲ႔ ခ်ီတက္လာၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ရြက္လြင့္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ေျခလွမ္းအစဆုိေစေပမယ့္ အရြယ္ႏုနယ္ေသးတယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးနဲ႔ ေျဖသိမ့္မႈလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးေလာက္နဲ႔ ႏွစ္ သိမ့္တာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။ တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးတည္သြားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ဖာေထးဖုိ႔ မ်ားစြာပဲ လုိအပ္ေနဆဲလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပုိင္းအေနနဲ႔ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈကိစ္ၥေတြ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈေတြ၊ ဥပေဒထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိေစရဆုိတာေတြ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေတြနဲ႔ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပးစနစ္ေတြ က်င့္သုံးဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆုေပးဆုိတာ လာဘ္ထုိးမႈကုိမဆုိလုိ။ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သူကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဥပမာ ရာထူးတုိးေပးသင့္ရင္ တုိးေပးပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိက္သင့္ေသာ လစာကုိလည္း တုိးေပးသင့္ ရင္ တုိးေပးပါ။ ဒါဟာ ၀န္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆုေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ေပးဆုိတာကေတာ့ ေရသာခုိသမားေတြ၊ အေခ်ာင္သမားေတြရွိမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြကုိ သူနဲ႔မတန္တဲ့ ရာထူးေတြကေန ျဖဳတ္ထုတ္မႈေတြ၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အဆင့္ေလ်ာ့ ခ်မႈေတြလုပ္ေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါမွသာလ်င္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား မ်ားစြာေပၚထြက္လာၿပီး ထုိက္တန္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေနရာ ရလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွး႐ုိးစဲြမ်ားရွိေနေသးရင္ေတာ့ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အားေကာင္းလွတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးစက္သစ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ခရီးဆက္သင့္ရင္ ဆက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာလ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈဆိုတာေတြဟာ တကယ္ပဲ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီးလားဆုိတာကုိ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာပဲ ၾကည့္ၿပီးဆုံးျဖတ္လုိ႔မရပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသ လဲဆုိတာကုိ မ်က္လုံးအစုံဖြင့္ၿပီး ကမ္ၻာႀကီးကုိ ေခတ္မီမီၾကည့္ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ လုိက္ေလ်ာသင့္တာေတြ၊ တံခါးဖြင့္၀ါဒေတြ၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေတြကုိ တာ၀န္သိသိ၊ ပြင့္လင္းထင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ ခရီးဆက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ ေတြရဲ႕ လက္ထဲကုိ တစ္ေန႔မုခ်ကုိ ေရာက္ရွိလာမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပုိၿပီးစြမ္းရည္ျပည့္မီေနဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိစြမ္းရည္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တဲ့အခါ အခ်ိန္ဟာ အရမ္းပဲအေရးႀကီးပါတယ္။ ေမာဃံ ကာလံ နေခပေယ။ အခ်ိန္ေတြကုိ အလကားရတာဆုိၿပီး အခ်ီးအႏွီးမကုန္ဆုံးေစဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ က်ရာေနရာမွာ မိမိနဲ႔တန္တဲ့ တာ၀န္ကုိ လက္ေျပာင္းယူရမွာဆုိေတာ့ လက္ေျပာင္းယူႏုိင္ေအာင္ အားသန္ရာေတြကုိ အထူးျပဳၿပီး ေလ့လာဖုိ႔၊ သင္ယူဖုိ႔၊ သခၤန္းစာေတြနဲ႔ ဘ၀ကုိ အဓိပ္ၸာယ္ရွိရွိ တည္ေဆာက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အျမင္က်ယ္ဖုိ႔ လုိလာပါလိမ့္မယ္။ အျမင္က်ယ္ဖုိ႔ဆုိတာ အတတ္ပညာကုိ အဓိကထားၿပီး ေျပာဆုိလာတဲ့အုိင္တီေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သိပ္ၸံပညာမွသည္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ျဖစ္ဖုိ႔ ဥပေဒပညာရပ္မ်ားပါမက်န္ သင္ယူစရာေတြ ေတာထေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီႏွင့္လည္း ဆုိင္တဲ့အတြက္ မိမိ၀ါဒနာပါရာကုိ အထူးတလည္ ေလ့လာ သင္ယူျခင္းမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္တာဟာ ပုိၿပီး ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ၿပီး ကမ္ၻာႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္ကုိဦးတည္ေမာင္းႏွင္ေနသလဲဆုိတာကုိ သိဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိလည္း အေနာက္ရဲ႕ က်င့္ထုံးမႈက အစ အခုျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းအေျခအေနကုိလည္း တီးမိေခါက္မိတဲ့အထိ ေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ဆုိတာ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္တဲ့လူသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာသလုိ သမုိင္းကိုဘာေၾကာင့္ သင္ရ တာလဲဆုိရင္ မအေအာင္လုိ႔တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနန႔ဲ မအေအာင္ေတာ့ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ေခတ္စနစ္ ေတြကုိ ေကာင္းတာယူ၊ မေကာင္းတာပယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာမႈအားေကာင္းစြာနဲ႔ ဘ၀ကုိပီပီျပင္ျပင္ ပုံေဖာ္ထားၾကဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါလိမ့္ မယ္။ ခုနကေျပာခဲ့သလုိ အခ်ိန္ဟာ အရမ္းပဲအေရးႀကီးေနၿပီဆုိတာကုိလည္း သတိထားၿပီး ျပဳမူသြားႏုိင္ေအာင္ တုိက္တြန္းခ်င္ ပါတယ္။ ““လုံး၀ အကဲ့ရဲ႕ခံရေသာသူ၊ လုံး၀အခ်ီးအမြမ္းခံရေသာသူမည္သည္ ေရွးအခါကလည္း မရွိခဲ့ဖူးေပ၊ ေနာင္အခါလည္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မရွိေပ”” (ဗုဒ္ၶ) ဒီေတာ့အထက္ကေျပာသလုိ က်ရာတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရတဲ့အခါမွာေတာ့ ပထမအေနနဲ႔ အံ့၀င္မႈ၊ ခြင္က်မႈဆုိတာ လဲြေခ်ာ္ေကာင္း လဲြေခ်ာ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို ေတြးၿပီးေၾကာက္ေနလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ေတြးၿပီးေၾကာက္ေနရင္ေတာ့ ဘာမွအလုပ္ ျဖစ္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ေလာကမွာေျပာေနတဲ့ စကားတစ္ခြန္းလုိပါပဲ။ ေစတနာအမွားဆုိတာပါပဲ။ ေစတနာနဲ႔ လုပ္လုိက္တာ မွားသြားတာျခင္းကုိ ဆုိပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ေစတနာနဲ႔ေတာ့ လုပ္တာပဲ ဒါေပမယ့္ အမွားႀကီးပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိ ရင္လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ မူမမွန္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ကေတာ့ အခုကထဲက ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ စိတ္ဓာတ္၊ ျပင္းျပင္းျပျပ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏ္ၵ၊ စူးစမ္း ဆင္ခ်င္မႈ၊ ေလ့လာမႈဆုိတဲ့ ၀ီမံသ၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာ ဒီေလးပါးေသာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္သြားဖုိ႔၊ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွားဆုိတာကုိေတာ့ လက္ခံႏုိင္ရမယ္။ မွားမွန္းသိရမယ္။ သိတဲ့အတုိင္း လည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရမယ္။ ဆုိလုိတာက အမွန္လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ျပန္လည္ဦးတည္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရမယ္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ ခ႐ုိနီတဲ့။ ဒါကိုပဲ ဥပမာေပးထားၿပီး ေျပာၾကည့္ရေအာင္ ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္မွာတုိင္းမွာ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလိုမွာ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ သေဘာ ပါပဲ။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေငြနဲ႔၀ယ္ယူ။ အာဏာရွင္ကုိ ကပ္ဖားရပ္စားလုပ္ၿပီး မလုိသမာမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာကာ ဆင္းရဲသားေတြထံကေန လယ္ယာေျမသိမ္းတာေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြစသျဖင့္ေပါ့ မရရေအာင္ယူၿပီး ကုိယ္ခ်မ္းသာဖုိ႔ကုိပဲ ၾကည့္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကေတာ့ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္သူရဲ႕ ခြင့္ျပဳမႈေတြနဲ႔ လုပ္လုိက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိစြပ္စဲြတာဟာ မတရားဘူးဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကုိေတာင္ ျပန္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕တဲ့သေဘာလုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေခတ္၊ စနစ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ရွင္သန္ၾကရတဲ့အခါမွာေတာ့ မတရားအသိမ္းခံရတဲ့ ေက်ာမဲြလူတန္းစားေတြအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ကုိေၾကာက္ခဲ့ ရေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ လက္မႈိင္ခ်ကာ ထုိင္ၾကည့္ခဲ့ရတယ္။ ယခုလုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီမတရားမႈေတြကုိခံရ တဲ့လူေတြက အျပန္အလွန္တုိင္ၾကားရင္း ထုိက္သင့္တဲ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ျပန္လည္ရယူလုိတာဟာ သဘာ၀ပါပဲ။ မိမိနဲ႔ မိမိ မိသားစုတစ္သက္ စားမကုန္ေအာင္ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ေလာဘမတတ္ႏုိင္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္တုိင္အေနနဲ႔ စြန္႔က်ဲေပးကမ္းမႈေတြကုိ လုပ္ရမွာ။ အခုေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ လုိက္ၿပီးလုပ္ ေဆာင္ေပးတဲ့လူေတြကိုေတာင္ ျပန္လည္တုိင္ၾကားၿပီး တရားစဲြခ်င္တာေတြ လုပ္ေနၾကတာဟာ မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ။ ခက္တာက ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြက ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ သြားရာလမ္းမွာေတာ့ ေငြနဲ႔လမ္းခင္းၿပီး သူတုိ႔အလွဴေတြအေနနဲ႔ လိုက္ၿပီး လွဴဒါန္းမႈေတြကုိ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရ လုပ္ၾကျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ ေထာက္စရာရွိလာတယ္။ ဒီလုိ လိုက္ၿပီး ကူညီတာ၊ လွဴတန္းတာေကာ မျဖစ္ဘူးလားဆုိတာပါ။ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစတနာမွန္ေစခ်င္တယ္။ လုပ္ရပ္မွန္ေစခ်င္ တယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ေထာင္ျမင္လုိ႔ ရာစြန္႔တာမ်ဳိးေတြ လုပ္တာက မ်ားေနတဲ့သေဘာေပါ့။ ဟုိတုန္းက အာဏာရွင္ေခတ္မွာ ေတာ့ ပါမစ္ေပါ့။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပါ့။ ဒီအတြက္လုိက္လုပ္ေနတာက မ်ားတယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိလူ မ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ဒါကုိ မွားမွန္းသိဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ သိတဲ့အတုိင္းလည္း အမွားကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။ အမွန္လမ္းေၾကာင္းကုိ စားမကုန္တဲ့၊ သုံးမကုန္တဲ့ ဒီစည္းစိမ္ေတြနဲ႔ ျပဳသူလူထုရဲ႕ တကယ့္အက်ဳိးရွိမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ လူသားအက်ဳိးျပဳစြာ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရင္ အမွားေတြကုိ အမွန္ေတြနဲ႔ ဖာေထးဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါၿပီ။ ဒီလုိ ျပဳျပင္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မတရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွာေဖြထားတဲ့ စည္းစိမ္ေတြကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုံး၀တစ္သက္လုံး၊ တစ္သံသရာလုံး ဘယ္သူမွေထာက္ျပေ၀ဖန္မွာမဟုတ္၊ စြပ္စဲြအျပစ္တင္မွာမဟုတ္၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈပ္ခ်ေနမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိျဖစ္ရပ္ေတြကုိလည္း ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာထား ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ နားလည္တဲ့အတုိင္းလည္း မတရားတာေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါဟာ သံသရာရွည္ေအာင္ ဆဲြ ဆန္႔တာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ““ေသျခင္းတရားဆုိတာ (လူ႔အျဖစ္) အခ်ိန္ရယ္လုိ႔ စျဖစ္လာကတည္းက တုိ႔နဲ႔အတူ တြဲပါလာတာပဲ။ ယုံၾကည္မူ ဆုိတာမရွိရင္ တုိ႔တစ္ေတြရပ္တည္ေနႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္လွပါဘူး”” (ကြန္ျဖဴးရွပ္) လူ႔အျဖစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္အခ်ိန္ဆိုတာ ဘာမွမၾကာခင္မွာဘဲ ကုန္ဆုံးသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းတရားဆိုတာ ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ဆဲြဆန္႔ထားခ်င္ေပမယ့္ မရပါဘူး။ တစ္ေန႔က်ရင္ေတာ့ သြားၾကရမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ မေသခင္ေလးမွာ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမလဲ၊ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ၊ လုပ္ေဆာင္ဦးမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကုိ ကိုယ္တုိင္ ပုံေဖာ္ထုဆစ္ႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားေကာင္းက်ဳိးဆုိတဲ့ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးေတြနဲ႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္။ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈဆုိတာေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနထုိင္သြားႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းဟာ ဓမ္ၼဆုိတဲ့မ်ဥ္းေပၚကေန ျပဳတ္က်မသြားဖုိ႔ပါပဲ။ ဓမ္ၼဆုိတာ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာ၊ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ဟာ ဓမ္ၼပါပဲ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ျပဳတ္က်မသြားေအာင္ ေရွးခရီးမွာ သန္မာတဲ့ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္ပါရန္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာဖုိ႔ အထူးပဲလုိအပ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ဖုိ႔ အရမ္းပဲ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲကုိ စိန္ေခၚတဲ့အခါမွာ အေကာင္းဆုံးအေနနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္ဓာတ္ဆုိၿပီး ဖြင့္ဆုိလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတာ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းမႈဆုိတဲ့ ညစ္ညဴးမႈေတြေၾကာင့္ သြားခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ေသြဖီသြားမႈေတြ၊ ခရီးမေရာက္ႏုိင္မႈဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ညစ္ညဴးမႈဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ေမာင္မင္းစုိး

No comments: