Monday, October 22, 2012

လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း(၈)

အေျဖ အေမးႏြားေၾကာင္းသား၊ အေျဖဘုရားေလာင္းဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကားကုိ ျမန္မာေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးေနၾကတာကုိ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ေမးခြန္းဆုိတာကလည္း သိတဲ့အတုိင္း ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ တက္လာမယ္ဆုိတာက ခပ္မွန္းရခက္တယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ စစ္မွန္တဲ့အေျဖရဖုိ႔အတြက္ အေျဖရွင္အေနနဲ႔ လိမ္ၼာပါးနပ္ဖုိ႔၊ ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစုံစုံေလ့လာထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေမးခြန္းဆိုတာေတြကေတာ့ လူေတြရွိေနသမွ် ေမးခြန္းမ်ဳိးစုံလည္း ရွိေနမွာမလဲြပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဘာအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမးခြန္းေမးလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပႆနာျဖစ္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစ္ၥေတြကေန ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ အေျဖမ်ဳိးစုံ၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ဳိးစုံ၊ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေကာင္းမြန္းတဲ့ရလဒ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အကုန္အက်နည္းနည္း၊ အထိအခုိက္နည္းနည္းနဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားဖုိ႔အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အခုတေလာလည္း လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာေရာ ျပႆနာေပါင္းစုံ တက္ေနတာေတြ႕ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းတဲ့ အေျဖ၊ စစ္မွန္တဲ့ အေျဖ၊ အဓိပ္ၸာယ္ရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းေတြနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးရွိစြာ ၿပီးဆုံးသြားေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ရခုိင္းအေရးအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ၊ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမားကိစ္ၥအေရးေတြ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚအေရးျဖစ္တဲ့ ခုံ႐ုံးမွသည္ ပီအာ(ရ္)စနစ္ျဖစ္တဲ့ အခ်ဳိးက်ေ၀ငွၿပီး က်င့္သုံးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးေတြ စသျဖင့္ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ မ်ားျပားလွတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ႏုနယ္ေသးတယ္ဆုိတဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း အခုေတာ့ ႏုနယ္ေသးတယ္ဆုိတဲ့ စကားေျပာဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ ဘူးဆုိတာ သိၿပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ အမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေလာက္မလုိအပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္ သမ္ၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ၀န္ႀကီးေျခာက္ဦးအထိ ခန္႔အပ္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမယ္ဆုိေတာ့ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္လုိ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမယ့္ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမ္ၼတႀကီးရဲ႕အဆုိအရကေတာ့ ေကအုိင္အုိ၊ ေကအုိင္ေအေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြးမႈမေအာင္ျမင္ေသးတာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာဆုိေနသံေတြနဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အစုိးရဌာနအတြက္ အဓိကရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြလည္း ျပည္တြင္းကုိ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ေလ့လာမႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေထာင္အသီးသီးမွာ ပုဒ္မအသီးသီးနဲ႔ စြပ္စဲြခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သုံးရာေက်ာ္ရွိ ေနေသးေၾကာင္း၊ ဒါေတြကုိလည္း ျပန္လႊတ္ေပးေစလုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိသံေတြကလည္း ေန႔စဥ္မျပတ္ၾကား ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ျပႆနာ ေပါင္းစုံကေတာ့ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျဖရွင္းရမွာေတြ ရွိသလုိ၊ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေပါင္းစုံကလည္း ေထာင့္မ်ဳိးစုံ ကေန ၀င္ေရာက္လာဖုိ႔ အသင့္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိ ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ပထမဆုံး ပြင့္လင္းထင္သာမႈဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မပြင့္မလင္းနဲ႔ သံသယေတြ ထားေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ နားလည္မႈရွိထားဖုိ႔၊ တည္ေဆာက္ထား ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ နားလည္မႈမရွိရင္ေတာ့ ဘာမွၿပီးေျမာက္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ဒီေနရာမွာ ေတာ့ ငါက ဘာေကာင္ကြဆုိတဲ့ အတ္ၱေတြ၊ မာနေတြကုိ ခ၀ါခ်ႏုိင္ၿပီး ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ အတူတကြ ေျဖရွင္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈဟာလည္း အေရးႀကီးျပန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အခု ဆီးရီးယား အေရးအတြက္ ကုိဖီအာနန္ကုိ ၾကားခံဆက္သြယ္ၿပီး အစုိးရေရာ၊ အတုိက္အခံေတြေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈအနည္း ဆုံးနဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားဖုိ႔ သံတမန္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ဘူးေပါ့။ ဒါေတြဟာ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမရွိတာေတြ၊ သံသယပြားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိေနရာမွာလည္း ၾကားခံအျဖစ္ ဆက္သြယ္ ေရးသံတမန္ဆုိတာေတြလည္း လုိအပ္ပါတယ္။ အဓိျဖစ္ေနတဲ့အခါ တုိက္႐ုိက္ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အနက္႐ႈိင္းဆုံးကိစ္ၥေတြကုိအထိ ထုိးေဖာက္ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း တကယ္တမ္းမွာေတာ့ လူေတြရ႕ဲ ယုံၾကည္မႈဟာ အရမ္း အေရးပါတဲ့ လက္ၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ဘက္မလုိက္ဘဲ နားလည္ႏုိင္ရမယ္။ စကားရည္လုပဲြမ်ဳိးအေနနဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားေစဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္က ႏုိင္လုိက္ေပမယ့္ ဒါကုိငါကြဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ မဆက္ဆံသင့္ဘူး။ ခုံ႐ုံးကိစ္ၥဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္သြားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု ပါပဲ။ ဘယ္လုိၿပီးဆုံးသြားတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခု ဒီလူေတြက ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစ္ၥရပ္ေလးေတြနဲ႔ ေျမာင္း ထဲေရာက္သြားၿပီးလား ဒါကုိလည္း ထည့္စဥ္းစားရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာတဲ့အခါမွာ မၿခိမ္းေျခာက္ရဘူး။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ရဘူး။ ဒါကုိေတာ့ က်န္ေနေသးတယ္ဆုိတဲ့ ေကအုိင္အုိ၊ ေကအုိင္ေအနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အထူးသတိျပဳ ေပးရမယ့္အခ်က္ပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ကုိယ္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးက လူေတြလည္း ပါ၀င္ေစႏုိင္ရမယ္။ ဥပမာအခုျဖစ္ေပၚေန ဆဲျဖစ္တဲ့ ရခုိင္အေရးမွာ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးစုံက လူေတြပါ၀င္ေစတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ေျဖရွင္းနည္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးနည္းလုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အားလုံးႏုိင္မလား၊ သုိ႔မဟုတ္ရင္ အားလုံး႐ႈံးမလား၊ တစ္ဦးတစ္ဖက္ တည္းက ႏုိင္တာခ်ည္းေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ လက္ခုပ္ဆုိတာ တစ္ဖက္တည္းတီးလုိ႔မွ မရတာ။ ဒါေၾကာင့္ တရားမွ်တဖုိ႔ေတာ့ ဘာအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခုနကေျပာသလုိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးစုံကုိ အေျဖရွာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တုိင္းျပည္တုိင္းလုိလုိမွာေတာ့ ဒီလုိ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစုံ၊ ျပႆနာေပါင္းစုံကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကေတာ့ ၀င္ေရာက္ေနဦးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခုံ႐ုံးကိစ္ၥမွာတုန္းက ဒီခ်ဳပ္ဥက္ၠ႒ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ျပႆနာဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္းနည္းက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ ေျပာသြားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ ဒီစကားဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာလည္း အႏုိင္အ႐ႈံးအဆုိတာ ထာ၀ရမဟုတ္တဲ့အျပင္၊ ႏုိင္ျခင္း ႐ႈံးျခင္းဟာ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကက်တာက ႏုိင္ျခင္း ႐ႈံးျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ပါ။ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆုိသလုိ အႏုိင္ေကာင္းမွလည္း အက်ဳိးဆက္ေကာင္းမွာပါ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈံးတတ္ရင္ ေနာင္အတြက္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ၊ အင္အား ေတြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သင္ယူစရာေတြျဖစ္သလုိ၊ ေလ့လာစရာေတြအျဖစ္ ဆက္ၿပီး ရွိေနဥိီးမွာမလဲြပါဘူး။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီလုိေျဖရွင္းနည္းေတြကုိ အခုကတည္းက အစပ်ဳိးထားတဲ့အေနနဲ႔ ေလ့လာထားဖုိ႔၊ သင္ယူထားဖုိ႔၊ သင္ခန္းစာယူတတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လုံၿခံဳေရးပါ။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခံဳမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရပါမယ္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အေပးအယူေတြ ရွိေနရပါမယ္။ အေလ်ာ့အတင္းေတြလည္း ညီမွ်ေနရပါမယ္။ ေလ်ာ့သင့္ရင္ေလ်ာ့။ တင္းသင့္ရင္တင္း ရမယ္ေပါ့။ အခ်ိန္ျပည့္ ေလ်ာ့ေနတာ၊ အခ်ိန္ျပည့္ တင္းေနတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေနာက္မွာျဖစ္ပ်က္တာေတြကုိ သင္ပုန္း ေခ်ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္(ေျမာက္ပုိင္း)မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးဟာလည္း ပြင့္လင္းလူ႕ အဖဲြ႕အစည္းမွာေတာ့ အစေတြကုိ ဟုိကဒီက ဆဲြထုတ္ေနၾကပါၿပီး ဒါေတြဟာလည္း ဘယ္လုိဆက္ျဖစ္လာမလဲဆုိတာ ေစာင့္ရမယ့္ အေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းသြားမလဲဆိုတာကလည္း အခုေတာ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္၀င္စားလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလုိျပႆနာကုိအေျဖရွာ၊ ေျဖရွင္းတဲ့အခါ အရဲ စြန္႔မႈဆုိတာေတြလည္း ရွိရမယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေနနဲ႔ အက်ဳိးရွိေရးကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္ရမယ္။ စာနာနားလည္မႈ၊ သနားမႈ၊ သည္းခံမႈဆုိတာေတြလည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ခုနကေျပခဲ့သလုိပါပဲ ျပႆနာေပါင္းစုံကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ၿပီးတစ္ခုၿပီးတစ္ခု လက္ယက္ မေခၚဘဲနဲ႔ေတာင္ အလွ်ဳိလွ်ုဳိ၀င္ေရာက္လာမယ္ဆိုတာကုိေတာ့ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ဇာတ္လမ္းေလး တစ္ခုေလာက္ေတာ့ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဆရာသစ္ၥာနီဘာသာျပန္၊ ေပၚလုိကုိဟုိးရဲ႕ ဒႆနစာစုထဲကပါပဲ။ တစ္ခါက ဘုရင္တစ္ပါးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေကာင္းဆုံးအေတြးအေခၚနဲ႔ ေရးဆဲြတင္ျပဖုိ႔နဲ႔ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ လည္း ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဆုႀကီးခ်ီးျမႇင့္ဖုိ႔ ေၾကာျငာခ်က္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာေတြအေနနဲ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရးဆဲြကာ နန္းေတာ္ကုိ ပုိ႔ဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ဳိးစုံဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ၪာဏ္ကြန္႔ျမဴးသလုိ တစ္ခ်ဳိ႕က ျမဴႏွင္းေ၀တဲ့ ဆိတ္ၿငိမ္သစ္ေတာပုံ၊ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ စီးဆင္းေနတဲ့ျမစ္၊ သဲေသာင္ျပင္မွာ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ ကေလးငယ္မ်ား၊ ေကာင္းကင္မွာ လွပစြာထြက္ေပၚေနတဲ့ သက္တန္႔၊ ႏူးညံ့တဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္ဖတ္ေပၚက ႏွင္းစက္စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစုံစုံပါပဲ။ ဒီလုိမ်ားျပားလွတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြထဲကေန ပန္းခ်ီဆရာႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပန္းခ်ီးကားႏွစ္ခ်ပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။ ပထမ ပန္းခ်ီကားကေတာ့ ၾကည္လင္ေအးျမတဲ့ ေရကန္တစ္ကန္၊ အဲဒီေရကန္ႀကီးကုိ ၀ုိင္းရံထားတဲ့ ေတာင္တန္းေတြဟာ ကန္ေရျပင္မွာ ေၾကးမႈံရိပ္သြင္လုိ အရိပ္ထင္ေနတယ္။ ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ အထက္မွာေတာ့ ျပာလဲ့လဲ့ မုိးေကာင္းကင္၊ တိမ္ျဖဴေလးတစ္ဆုပ္ႏွစ္ ဆုပ္က အစက္အေျပာက္ျပဳလုိ႔ေပါ့။ ေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္ျမစ္ကမ္းေပၚမွာ အိမ္ကေလး တစ္လုံးေတြ႕ရတယ္။ ျပတင္းေပါက္ေလးဟာလည္း ပြင့္ေနလုိ႔ေပါ့။ မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွာေတာ့ မီးခုိးတခ်ဳိ႕လြင့္ပါးလုိ႔။ ၾကည့္ရတဲ့လက္ၡဏာ ကေတာ့ ၿခိဳးၿခံတတ္တဲ့ မိသားစု အရသာရွိတဲ့ ညစာကုိ စတင္ျပင္ဆင္ေနပုံ ပန္းခ်ီကားေလးပါပဲ။ ဒုတိယပန္းခ်ီကားဟာလည္း ေတာင္ေလးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခုနကပန္းခ်ီကားထဲက ေတာင္လုိေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာက္ခၽြန္ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ ထက္လွစြာနဲ႔ သစ္ပင္မေပါက္တဲ့ ေတာင္ကတုံးေလးေပါ့။ ေတာင္ထိပ္ကလည္း မတ္ေစာက္လွတယ္။ ေတာင္ေပၚက ေကာင္းကင္ကေတာ့ မည္းေမွာင္ထူပိန္းေနတယ္။ ေလးလံတဲ တိမ္တုိက္ေတြထဲက အလင္းေရာင္ ျဖာက်ေနတယ္။ မုိးကလည္း မုိးသီး မုိးေပါက္ေတြေႂကြလုိ႔ သည္းသည္းမည္းမည္း ရြာသြန္းေနတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လုိက္ရင္ ေနခင္းထုိင္ခင္းမသာတဲ့ ေက်ာက္တုံးေတြထဲက ပတ္ၾကားအက္တစ္ခုမွာ ငွက္သုိက္ကေလးတစ္ခုေတြ႕ရမယ္။ ေၾကာက္ဖြယ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ဟိန္းေဟာက္ၿပီး ရြာသြန္းေနတဲ့ မုိးသက္မုန္တုိင္းထဲမွာ ပ်ံလႊားငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ဟာ သူ႔အသုိက္ထဲမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထုိင္ေနခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရင္ဟာ ဒုတိယပန္းခ်ီကားကုိပဲ ေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။ သူက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အဓိပ္ၸာယ္ကုိ အခုလုိပဲ ရွင္းျပလုိက္တယ္။ ““တုိ႔ဟာ ျပႆနာကင္းတဲ့ေနရာ။ ျပင္းထန္တဲ့လႈပ္ရွား႐ုန္မႈေတြ မရွိတဲ့ေနရာ။ ဆူညံတဲ့အသံေတြ ဆိတ္သုဥ္း ေနတဲ့ေနရာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာလုိ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီအယူအဆက မွားတယ္။ အဆုိး၀ါးဆုံးအေျခအေနအေန ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ တုိ႔ရဲ႕အသည္းႏွလုံးမွာ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိရင္ အဲဒီအရာဟာသာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အနက္အဓိပ္ၸာယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္”” တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကမ္ၻာ ေလာကႀကီးကေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿပိဳဆင္းက်လာေနပါတယ္။ ဘယ္လုိေလးနဲ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားမလဲဆုိတာ စဥ္းစားအေျဖရွာဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။
 ေမာင္မင္းစုိး

No comments: