Wednesday, October 31, 2012

လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း(၉) မနက္ျဖန္မ်ားစြာအတြက္ အျပင္အဆင္

''ယမၸိစၧံ န လဘတိ၊ တမၸိ ဒုကၡံ''ဆုိၿပီး ဗုဒၶကသူရဲ႕ တရားဦးျဖစ္တဲ့ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္မွာ ေဟာထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လုိ၍မရေသာ ဆင္းရဲေပါ့။ လုိခ်င္တာေတြကေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကေတာ့ တန္းစီေနခဲ့ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိခ်င္မႈေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္မႈေတြ ရမလာ၊ ျဖစ္မလာေတာ့ လုိခ်င္တက္မက္မႈေတြကေနတဆင့္ ေလာကႀကီးလည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ေလာင္ၿမိဳက္မႈေတြနဲ႔ သံသရာလည္ေနရပါေတာ့တယ္။ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဒီမုိကေရစီ  ႏုိင္ငံသစ္တစ္ခုကုိ ေမာင္းႏွင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာ ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ လုိခ်င္တာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေတာ့ ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ခါတေလမွာေတာ့ လုိခ်င္တာမရ ေတာ့ ဆင္းရဲမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲေပါ့။        အလုိမက်မႈေတြနဲ႔ ခရီးဆက္ေနမယ့္အစားေတာ့ ဒီအလုိမက်မႈေတြကုိ အားလုံး တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကနဲ႔ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနက္ျဖန္မ်ားစြာကေတာ့ အရွိအဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကရမယ္ဆုိတာ သံသယမရွိပါဘူး။
    ဒီေတာ့ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ့္အစား အားလုံးစုစည္းမႈနဲ႔ ခရီးဆက္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္းမွာပဲ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူကုိ ေဆာင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ သူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးလုိပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနရာတုိင္းမွာေတာ့ သူ႔ကုိခ်ည္းအားကုိးေနလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ တဲ့နည္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး မနက္ျဖန္မ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။
    ဥပမာ-ေအာင္ျမင္တဲ့ ေဘာလုံးအသင္းတစ္ခုလုိပါပဲ။ ဂုိးသမားဟာလည္း သူ႔ရရွိထားတဲ့ ဂုိးတုိင္ႏွစ္ခုၾကားကေန တစ္ဖက္ တုိက္စစ္မွဴးသြင္းတဲ့ ဂုိးေတြမဝင္ေအာင္ တာဝန္ယူၿပီး အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ရသလုိ၊ ေနာက္တန္း ခံစစ္မွဴးေတြကလည္း တစ္ဖက္ တုိက္စစ္မွဴးမ်ားရဲ႕ မိမိတုိ႔ကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး ဂုိးသြင္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေနာက္တန္းကေန အုတ္တံတုိင္းသဖြယ္ ခုခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းသမားမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတုိ႔ထံေရာက္ရွိလာတဲ့ ေဘာလုံးကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ဆုိသလုိ တစ္ဖက္အသင္း ကုိ ဂုိးရရွိေအာင္ဖန္းတီးၾကမယ့္ ေရွ႕တန္းပေလယာေတြဆီကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္မိမိအေနအထားနဲ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရပါမယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ ေရွ႕တန္းတုိက္စစ္သမားေတြကလည္း မိမိတုိ႔ထံေရာက္ရွိလာတဲ့ ေဘာလုံးကုိ လွလွပပအစြမ္းျပ ကာ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္း ခံစစ္သမားေတြကုိ လိမ္ေခါက္သင့္လိမ္ေခါက္ၿပီး ဂုိးရရွိဖုိ႔ စြမ္းေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္တဲ့ အသင္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိေနရာမွာမဆုိ ဘယ္သူေတြ ဘာမလုပ္လုိ႔ဆုိၿပီး အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကုိယ္တုိင္သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ ပေလယာအျဖစ္နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ အသင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းျပည္တစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္တဲ့သရဖူကို မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္ မွာ ဖန္တီးပုံေဖာ္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
    ဒီလုိအသင္းသမားစုစုစည္းစည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ လူတုိင္းကုိယ့္က်ရာေနရာမွာေလးမွာ မခုိမကပ္ဘဲ ပါဝင္ၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းဟာ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံကေန စြမ္းအားရွိရွိနဲ႔ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါကဘာေၾကာင့္ ေျပာရတာလဲဆုိေတာ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ အားမလုိ အားမရျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမလုပ္လုိ႔၊ ဘယ္ဝါမလုပ္လုိ႔ဆုိၿပီး အျပစ္တင္တဲ့အသံေလးေတြ ၾကားေနရလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဒီေတာ့ အားလုံး ကူညီေျဖရွင္းၿပီး ဝုိင္းဝန္းကာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ကိစၥေလးေတြကုိ ကူညီပံ့ပုိးတဲ့အေနနဲ႔ တာဝန္ယူစိတ္နဲ႔ ေျဖရွင္းသြားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။
    ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္အျဖစ္ ယိုးယြင္းမႈနည္းပါးစြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာခရီးဆက္ေနတဲ့ ဗုဒၶတည္ေထာင္ ထားခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ဆုိတဲ့ အသင္းႀကီးဟာလည္း တကယ္တန္းအေနနဲ႔ သုံးသပ္မယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶဆုိတဲ့တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ ေကာင္းေၾကာင့္ေသာ မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကုိ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ မေထရ္မ်ားစြာရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်က္ျပည္ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶအေနနဲ႔ သူကုိယ္တုိင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ သာသနာေတာ္ႀကီးကုိ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံ၊ အတုိက္အခံမ်ဳိးစုံကုိ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလပတ္လုံး ခႏၲီပါရမီ၊ ေမတၲာပါရမီစတဲ့ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ  ျဖည့္ဆည္းေတာ္မူခဲ့ေၾကာင့္ ဒီအခက္အခဲ၊ အတုိက္အခံမ်ဳိးစုံကုိေတာ့ တြန္းလွန္ေတာ္မူခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တြန္းလွန္ေတာ္မူ ခဲ့တယ္ဆုိတာ ဒုက္ေတြ၊ ဓားေတြ၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံစတာေတြနဲ႔ ျပန္လည္ခုခံခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တာေတြကုိ ႏူးႏူးညံ့ည့ံ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ေျဖရွင္းေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
    ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶလုိ အတုမရွိဘဲ မဟုတ္တာ၊ မမွန္တာမ်ဳိးေတြကုိ ျမဴမႈန္မွ်ပင္ မလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိေတာင္ ေဒဝဒတ္လုိ ေယာက္ဖလည္းေတာ္၊ ညီတစ္ဝမ္းကဲြလည္းေတာ္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အတုိက္အခံမ်ဳိးစုံ၊ စိဥၥာမာနလုိ႔ မိန္းမမာယာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မသင့္ေတာ္လွတဲ့၊ မေလ်ာက္ပတ္လွတဲ့ စြပ္စဲြမႈအဖုံဖုံ၊ မိစၧာဒိ႒ိအယူရွိတဲ့ ပုရာဏကႆပစတဲ့ တိတၴိဆရာ ႀကီးမ်ားရဲ႕ တပည့္မ်ဳိးစုံရဲ႕ လာဘ္လာဘအတြက္ အဆဲအေရးမ်ဳိးစုံနဲ႔စတဲ့ ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ားစြာဟာ တန္းစီၿပီး ကာဆီးေနခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိမွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိေတာ့ နည္းနည္းမွ တြန္႔ဆုတ္သြားျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ဘဲ ယခုလုိ အရွည္ခန္႔ တည္တန္႔ေနခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ႀကီးကုိ အေကာင္းအမြန္ဆုံး ပုံေဖာ္ထုဆစ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနက ေျပာသလုိပါပဲ ယခုလုိအရွည္တည္တန္႔ေနတာဟာ ဗုဒၶဆုိတဲ့အတုမရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဒီမုိကေရစီခရီးႀကီးကုိ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့အခါကာလမွာ ကုိယ္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ေနရာအသီးသီး ကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ မ်ားစြာပဲလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာေလးမွာလည္း ႀကဳံတုန္းအျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုေလာက္ေတာ့ ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ ဇင္ဝါဒအျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုေပါ့။
    ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္ထိပ္တစ္ခုေပၚမွာ က်ဳိတိုၿမိဳ႕ ဇင္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိတယ္။ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလုံး သဲေတြ ခင္းထားၿပီး ေက်ာက္တုံး ၁၅တုံးလည္း ရွိတယ္။ မူလကေတာ့ ဒီဥယ်ာဥ္မွာရွိတာ ေက်ာက္တုံး ၁၆တုံးတဲ့။ ျဖစ္ပုံက ဒီလုိပါ။ ဒီ ဥယ်ာဥ္ကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးဟာ ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဧကရာဇ္မင္းကုိ မိတ္ေခၚျပတယ္တဲ့။ ဥယ်ာဥ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘုရင္က ေျပာတယ္။
    ''တကယ့္ကုိ အံ့ခ်ီးဖယ္ပါပဲ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဥယ်ာဥ္ေတြထဲမွာေတာ့ စဲြမက္စရာအေကာင္းဆုံး ဥယ်ာဥ္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလုံးမွာ အလွဆုံးအရာကေတာ့ ဒီေက်ာက္တုံးပဲ''
    အဲဒီစကားလည္း ၾကားေရာဧကရာဇ္မင္း ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မဆုံးခင္မွာ ဥယ်ာဥ္မွဴးဟာ ဘုရင္ေျပာတဲ့ အလွဆုံးဆုိတဲ့ ေက်ာက္တုံးကုိ ယူၿပီး အေဝးကုိ လႊင့္ပစ္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။
    ''အင္း၊ အခုမွပဲ ဒီဥယ်ာဥ္ဟာ ၿပီးျပည့္စုံသြားေတာ့တယ္။ တသီးတျခား စြန္းထြက္ေနတဲ့ အရာရယ္လုိ႔ မရွိေတာ့ဘူး။ အခုမွ ၾကည့္ရတာသဟဇာတ က်သြားတယ္။ ဥယ်ာဥ္ဆုိတာ ဘဝနဲ႔တူတယ္။ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ႐ႈျမင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အကယ္၍ အရာဝတၴဳတစ္ခုေပၚမွာသာ အေသးစိတ္ တရစ္ဝဲဝဲ ၾကည့္႐ႈခံစားေနမယ္ဆုိရင္ ၾ<ြကင္းက်န္တဲ့ အရာေတြ အားလုံးဟာ အက်ဥ္းတန္သြားပါလိမ့္မယ္''တဲ့။
    ဒီေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကုိပဲ ေတြးၿပီး ဒီအေတြးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားတာမ်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ခုက လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံေနတာ ေတြကုိ အလြန္ပဲ လုိခ်င္ေနတာမ်ဳိး။ ေနာက္တစ္ခုက အလုိမက်မႈေတြ ရွိေနရင္လည္း ဒီအေပၚမွာပဲ စိတ္ကိုႏွစ္ျမႇပ္ထားတာမ်ဳိး၊ ေနာက္ ဒီကိစၥႀကီးကုိ သူလုပ္ႏုိုင္ပါလ်က္ မလုပ္လုိ႔ဆက္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိး စတာေတြနဲ႔ တစ္ခုခုအေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ ႏွလုံးသြင္းမေကာင္းဘဲ ဘာမွအလုိမက်ဘဲ ရွိေနရင္ေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဘဝ၊ သုိ႔မဟုတ္ သာယာမႈအေပါင္းနဲ႔ ရႊင္လန္းေနရတဲ့ ဘဝမ်ဳိးေတြဟာ အလုိလုိကုန္ဆုံးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚေသးရင္ တစ္ဦးဦး တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီကုိ ေမွ်ာ္ကုိးေနမယ့္အစား ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ၿပီး ျဖည့္ဆီးေပးလုိက္တာဟာ အေကာင္းဆုံးအေျဖျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အစြန္းထြက္မႈကုိေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ သူလည္း သူလုပ္ႏုိင္တဲ့ သုိ႔မဟုတ္ရင္ ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္း ႀကီးေတြမွာ သူလုပ္ေနတာကုိပဲ ေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ မနက္ျဖန္မ်ားစြာအတြက္ ျပင္ဆင္စရာေတြကေတာ့ အလြန္ပဲ မ်ားျပားေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ ေတြးၿပီး ေၾကာက္ရြ႕ံစရာမလုိပါဘူး။ ေနာက္ မလုပ္ခင္ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာေလာက္နဲ႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနတာမ်ဳိး။ ဘယ္သူလုပ္ရမွာ၊ သူလုပ္ရင္ၿပီးသြားမွာပဲဆုိၿပီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတာမ်ဳိးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္လြန္သြားတာမ်ဳိး ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္သာလွ်င္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုိက္ျခင္းကသာ အေကာင္းမြန္ဆုံး ရလဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာလ်င္ လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ညင္သာစြာကူးခတ္လ်က္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ဳိးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစပါလိမ့္မယ္။
    ဒီေတာ့ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့သူမွာေတာ့ မ်ားစြာတာဝန္ေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ေဘာလုံးပဲြစကားနဲ႔ ျပန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ နည္းျပအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာအေပၚမွာ တာဝန္ယူတတ္ပါလိမ့္မယ္။ နည္းစနစ္ေတြ မွန္ကန္ဖုိ႔ လုိသလုိ၊ ကစားသမားမ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိလည္း အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ေမာင္းႏွင္ေပးႏုိင္ရပါမယ္။ ဒီလူနဲ႔ ဒီေနရာ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိတာလည္း သိရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တကယ္လုိ႔ အံဝင္မႈမရွိရင္၊ ေျခစြမ္းက်ေနရင္ေတာ့ အျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႔ အစားထုိးသင့္ရင္ အစားထုိးၿပီး ကစားေစရပါမယ္။ ဒီလုိပါပဲ လူႀကီးလုပ္သူအေနနဲ႔ ကုိယ့္လက္ေအာက္က လူေတြကုိ အၿမဲတန္းလုိလုိ ေလ့လာ အကဲခတ္တတ္ရပါမယ္။ မၾကာခင္ကေတာ့ ႏုိင္ငံသမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိးအစားထုိးၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေတြကုိ လူသစ္နဲ႔ အစားထုိးတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ကစားခုိင္းထားၿပီး ေျခစြမ္းက်တာတုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခုက အံဝင္မႈမရွိတာတုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခု လူပဲလုိက္ခ်ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြစည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီမကစားတာေတြကုိ ေလ့လာၿပီး ေနာက္ပါအစားထုိးရမယ့္ လူေတြကုိလည္း ထရိန္နင္ေပးထားရပါလိမ့္မယ္။ ဆုိေတာ့ လူတုိင္းဟာ သူေနရာနဲ႔သူေတာ့ အသုံးက်ေနတာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အံဝင္မႈမရွိရင္ေတာ့ အၿမဲတန္းအစားထုိးၿပီး ေျပာင္းလဲမႈဆုိတဲ့ ကစားကြက္၊ ကစားနည္းဗ်ဴဟာေတြ ေျပာင္းသင့္ရင္ ေျပာင္းၿပီး ဆက္လက္ရြက္လႊင့္ ႏုိင္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။
    အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ မျမင္ရေသးတဲ့ မနက္ျဖန္မ်ားစြာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာေတြကေတာ့ မ်ားစြာရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္လည္း မ်ားစြာပဲျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ သူမရွိလုိ႔၊ သူမလုပ္လုိ႔ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ အေရးအရာတုိင္းမွာ လက္ညႇဳိ္းထုိး အျပစ္တင္မႈဆုိတာေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ပါ။ တကယ္လုိ႔ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္လုိ႔ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္တုိင္ပဲ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ၿပီး လုိအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ခုကုိ ဖာေထးလုိက္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ။
ေမာင္မင္းစုိး

No comments: