Monday, December 17, 2012

မေသရလုိ႔ ေသရတဲ့အခါ စာအုပ္ေလး ထြက္ရွိ။

ဓမၼဒါနအလွဴရွင္မ်ား
၁။  ေဒါက္တာဣႏၵဝံသ(သီရိဂုဏ္)             ၅ဝဝဝဝ
၂။  ဦးဝဏၰိတ(အေမရိကန္)                 ၅ဝဝဝဝ
၃။  ဦးသိကၡိတ(ဘန္ေကာက္)                 ၃ဝဝဝဝ
၄။  စည္ကုိစု(အေမရိကန္)        ၁ဝဝဝဝဝ
၅။  မစႏၵာေထရီ၊ မသုဇနသိဂႌ၊ မဝဏၰဝတီ၊
     မဇနကဥာဏီ၊ မပညာစာရီ၊ မမာနိတÓဏီ၊
     မဣႏၵဝတီ၊ မသဇၨနÓဏီ၊ မသာရသိဂႌ၊
     မဝိသဂႌ၊ မင္းကြန္းေတာရ၊ ဗဟန္း။          ၅ဝဝဝဝ
၆။  ဦးဝင့္ဗုိလ္ဗုိလ္+ေဒၚယုယုေမာ္
    သား၊ ေမာင္႐ႈိင္းျပည့္(နန္းသဇင္ပုံႏွိပ္တုိက္)  ၅ဝဝဝဝ
၇။  ဦးျမင့္သန္း+ေဒၚစိန္တင္
     သမီး၊ ေဒၚတင္တင္ျမင့္၊ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္၊
     ေဒၚစႏၵာဝင္း၊ မျမင့္မာသန္း၊ သာေကတ။    ၅ဝဝဝဝ
၈။   ဦးေအးၾကဴ+ေဒၚေအးေအးေမာ္၊ မိသားစု။     ၃ဝဝဝဝ 
၉။   ဦးေဇာ္ျမင့္+ေဒၚက်ားေမ၊ မိသားစု၊ ကံကုန္း၊  ၃ဝဝဝဝ
၁ဝ။ ဦးမုန္း+ေဒၚစိန္လွ၊ မိသားစု၊ နံ႔သာကုန္း၊    ၃ဝဝဝဝ
၁၁။ မေခမာစာရီ၊ မအ႐ုဏဝတီ၊ မစႏၵာေထရီ၊
    မကုမာရီ၊ အလယ္ေတာရ၊ ဗဟန္း။         ၁ဝဝဝဝ
၁၂။မေဌးေဌးဝင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရဆင္း၊           ၁ဝဝဝဝ
၁၃။ မနန္းေစာဝင့္ခုိင္(ပန္းဝတ္ရည္)             ၁ဝဝဝဝ

No comments: