Monday, January 21, 2013

ပုထုဇဥ္

ပုထုဇဥ္ ------------------- သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
(ကဲ အားလုံး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လုိ ခပ္သြက္သြက္ေလး ဆုိၾကည့္ၾကမယ္)
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
 (စေပ့ဘားကုိ လက္မေလးနဲ႔ တစ္ခ်က္ျခင္း ပုတ္ရင္း စည္း၀ါးလုိက္မယ္)
(ကဲ အားလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္ ဆုိၾကည့္ၾကမယ္ ရယ္ဒီ ၀မ္း တူး သရီး)
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး
သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူး သင္လည္းအရူး ငါလည္းအရူး အားလုံးအရူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ရူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးရူးးးးးးးးးးးး၀ူးးးးးးးးးး၀ူးးးးးးးးးးးး၀ူးးးးးးးးးးးအရူးးးးးးး
(ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာ)
 (မသတီစရာ ငါးျဖာအာရုံကာမဂုဏ္ ဖမ္းသျဖင့္ အားလုံးအရူးအႏွမ္းေတြခ်ည္းပါတည္း)။
 ေမာင္မင္းစုိး

No comments: