Saturday, April 13, 2013

ေခတ္သစ္နတ္ဆုိးတခုပ္တရနဲ႔ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ မေသခ်ာျခင္းေတြကုိ လႊတ္ခ်
ေအာ္ပေရးရွင္းခန္းထဲက ေမ့ေဆးမပ်ယ္ေသးတဲ့ ခဲြစိတ္လူနာဟာ
ကံၾကမၼာနဲ႔ အလဲအလွယ္ျပဳရင္း အသက္ငင္ေနခဲ့သလုိ ခုိင္မာတဲ့
စိတ္ဒဏ္ရာေတြက ဘယ္လုိပဲ ပြတ္တုိက္ေခ်ခၽြတ္ ေျပာင္လက္မသြားဘူး
ဆုိ႔ထားတဲ့အဆုိ႔ ပိတ္ထားတဲ့ အပိတ္ေတြ သပ္ထားတဲ့ သပ္ပင္းေတြ ေတြဟာ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး နတ္ဘုရားကလဲ ေျခသည္းလက္သည္းေတြ ၀ွက္ထားဆဲ မိစၦာေကာင္ကလဲ အရိပ္သုံးပါး နားမလည္ နင္းျပား...ဘ၀ဟာ
နင္းၿပီးမျပားေစနဲ႔ ငါးဖယ္လုိစိတ္ထား ေပါေခ်ာင္ေကာင္းစိတ္နဲ႔ စဥ္းစားဥာဏ္
မရွိတဲ့ လူတစ္စုကလဲ ကိုယ္စီးထားတဲ့ ျမင္းတစ္ေကာင္လုိ ျဖည္းျဖည္းေလး တြန္းေရြ႕ၾကည့္ ဤကုိ ကၽြဲမဖတ္ခ်င္ေန ခပ္ဆတ္ဆတ္ ထုိးဆိတ္ထားတဲ့ အနာကုိေတာ့ ဒဏ္ရာလုိ႔ သိပါ ကံဆုိတာ စမ္းစရာမဟုတ္ဘူး ဆန္းဆန္းျပားျပား တစ္တစ္ရစ္ရစ္ တီထြင္ရင္း ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ ေကာလာဟလနဲ႔ ေသြးထုိးစမ္းတဲ့ေခတ္မွာ ၾသကာသနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္း
ေမာေနတဲ့ ဘ၀ကုိ အနားယူ ဒါဟာ ေထာင္ျမင္လုိ႔ ရာစြန္႔တဲ့ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ ဘူး ပတ္ျခာ၀ုိင္းေနတဲ့ ေဘးႀကီးသုံးပါးဟာ လူျမင္ကြင္းထဲ ေရာက္ေနၿပီ။ ။

ေမာင္မင္းစုိး

No comments: