Sunday, September 29, 2013

လူငယ္နဲ႔ သံသယ


    သံသယဆုိတာကုိ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ယုံမွာမႈဆုိတဲ့ အျမင္မရွင္းမႈ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း လူမႈနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တစ္ဖဲြ႕နဲ႔တစ္ဖဲြ႕ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ မိဘႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရး၊ ဆရာႏွင့္တပည့္ဆက္ဆံေရး၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး၊ သူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ ေနာက္ဆုံးခ်စ္သူႏွစ္ဦးဆက္ဆံေရးမွာပင္ သံသယေၾကာင့္ အခ်င္း ခ်င္း ကဲြျပားသြားတာေတြ၊ မသင့္ျမတ္တာေတြ၊ မေခ်ငံတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ရြက္ပုိးေတာ့ရမယ့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပခုံးလဲႊတာဝန္ယူရေတာ့အခါေတြမွာ အျမင္ရွင္းဖုိ႔ဟာလည္း အလြန္ ပဲ အေရးပါတဲ့အတြက္ သံသယဆုိတဲ့ အဆုိးျမင္မႈမ်ဳိးကုိ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ၿပီး သာတူညီမွ် စိတ္ထားနဲ႔ ဆက္လက္ေပါင္း သင္းႏုိင္ဖုိ႔၊ အတူတကြ လက္တဲြကာ အနာဂတ္ကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ သံသယကင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္းဟာလည္း အေရးပါတဲ့ အတြက္ ဒါေလးကုိလည္း မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။
    ဒီေတာ့ ဒီသံသယရဲ႕ ေနာက္မွာ အျမင္မွားမႈ၊ အျမင္မရွင္းမႈဆုိတာ ပါတယ္ဆုိေတာ့ အျမင္မွန္ေရာက္ေအာင္၊ အျမင္ရွင္းေအာင္ ဘယ္လုိျပဳမူဆက္ဆံ၊ ေနထုိင္ရမလဲဆုိတာ အေရးပါတယ္။ ဆုိေတာ့ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အျမင္မရွင္း ေတာ့ဘူဆုိရင္ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္တတ္ၾကတဲ့ အၾကည့္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈဟာ အေရးပါလာတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတာက အထူးသျဖင့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ကြယ္ရာမွာ အတင္းပုတ္ခ်တာမ်ဳိးေတြ မလုပ္မိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ သိပ္ၿပီးမရွင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီးေတာ့ ''ငါေတာ့ ဘာကုိ အျမင္မရွင္းဘူး။ အဲဒါက ဘာကုိဆုိလုိတာလဲ'' ဆုိတာမ်ဳိးေတြကုိ ေျပလည္တဲ့အထိ ရွင္းလင္းသြားေအာင္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံသြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ အျမင္ရွင္းၿပီး ဆက္လက္သြားရမယ့္ ခရီးလမ္းဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးေနပါလိမ့္မယ္။  ပြင့္လင္းျခင္း၊ ႐ုိးသားျခင္းရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။
    ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လူ႔သမိုင္းတေလ်ာက္မွာလည္း ဒီသံသယေၾကာင့္ပဲ လူေတြအမ်ားႀကီး ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ အတိဒုကၡမ်ဳိးစုံ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဖဲြ႕ေတြ၊ အသင္းေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြ ကဲြခဲ့ရတယ္။ ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ ႀကီးမားတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈေတြပါပဲ။ ဒါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲဆုိေတာ့ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ အျမင္မရွင္းဘဲ ယုံမွားျခင္းဆုိတဲ့ သံသယေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေပါ့။ ဦးေစာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေပၚမွာ အျမင္မရွင္းခဲ့ဘူး။ သံသယႀကီးနဲ႔ ေနထိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီသံသယေၾကာင့္ပဲ ေနာက္ဆုံး လုပ္ႀကံအတဲ့အထိ ၿဂိဳဟ္ေမႊခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သံသယပါပဲ။ ဒီလုိ ျဖစ္ပ်က္မ်ဳိးစုံဟာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။
    ဒီေနရာမွာ ေဝသာလီျပည္၊ လိစၧဝီမင္းေတြ ၿပိဳကဲြသြားရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ သံသယေၾကာင့္ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကဲြသြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကုိ အေသးစိတ္မဟုတ္ဘဲ၊ လုိရင္း အပုိဒ္ေလးကုိသာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ မၿပိဳကဲြျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ အရင္ေျပာျပပါ့မယ္။
    ''အာနႏၵာ၊ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မျပတ္စည္းေဝးေနက်၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝးေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီး ပြားရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။''
     ပထမဆုံးအခ်က္တစ္ခုကုိ ဗုဒၶအေနျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သည္။ အစည္းအေဝးႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ စည္းလုံးညီ ၫြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
    ဒါသည္ အသင္းအဖဲြ႕တစ္ခုရဲ႕ ႀကီးပြားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စည္းေဝးျခင္း၊ တုိင္ပင္ျခင္း၊ ႏွီးေႏွာျခင္း၊ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုုိလုိသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ဟု ေခၚဆုိၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစုိးရအသစ္၏ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းေဝးသည့္အခါ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အဆုိသစ္တင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ပယ္ျမစ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ အစည္းအေဝး၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။
    အဆုိပါကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး အသင္းအဖဲြ႕ တုိက္းတက္ဖုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး တက္မႈသာ ရွိမည္၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမရွိဟု ဗုဒၥသည္ လိစၧဝီမင္းသားမ်ားအား ေဟာၾကားခဲ့သည္။ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၊ တုိင္းျပည္တစ္ခုေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ မၾကာခဏအစည္းအေဝးလုပ္သင့္သည္။ စုေပါင္းၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္း အေျဖရွာၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမဟုတ္၊ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးကုိမဆုိ ထုိကဲ့သုိ႔အစည္းအေဝး လုပ္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးမွအစ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ထုိကဲ့သုိ႔အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ အစည္းအေဝးသည္ အႀကံမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာမည္။ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံပြင့္လာမည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ အစည္းအေဝးကုိ မၾကာခဏလုပ္ ေနသမွ် တုိင္းျပည္တုိးတက္မႈ၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတုိးတက္မႈ ျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာ အေရးတႀကီး ေျပာလုိသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္သာ အတည္ျပဳ ျခင္းမ်ဳိးကုိ လက္မခံသင့္ေပ။ ဒါသည္ သံသယကုိလည္း ပုိမုိႀကီးပြားေစပါသည္။
    ဗုဒၶသည္ မိမိအေနျဖင့္ ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လုံး ပါရမီဆယ္ပါးကုိ ျဖည့္က်င့္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္လည္း တုိးတက္မႈကုိ ေရွး႐ႈခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ား ကုိလည္း မၾကာခဏျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပဳလုပ္ေစသည္။ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံးႏွစ္္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ ဥပုသ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပညတ္ခဲ့သည္။ ဒါသည္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္လာေသာ္လည္း ဗုဒၶတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ဝင့္ဝင့္ၾ<ြကားၾ<ြကားအျဖစ္ ကမၻာ့ေရွးအက်ဆုံး အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ တုိးတက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ရပ္တည္ေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဒါသည္ စည္းေဝးျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒအားျဖင့္ ပတ္သက္ေနခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။
    မည္သည့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ဳိးပဲျဖစ္ေစ၊ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာလည္းေကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ဳိးစုံကေန ေက်ာ္လႊားလုိ သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္သည္ ညီညြတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း အားလုံးအထက္ေအာက္ ဆုိးအတူ ပူအမွ်ေနထုိင္ၿပီး ညီၫြတ္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး တုိင္းျပည္သည္ ခ်မ္းသာမည္သာ ျဖစ္သည္။ တုိးတက္မည္ျဖစ္သာ ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မည္သာျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္း မ်ဳိးလည္း ျဖစ္သည္။ သီအုိရီသေဘာတရားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္၊ ႏွစ္ဖက္႐ႈံးပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အတူ  ထုိကဲ့သုိ႔အစည္း အေဝးလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ အျခားသူမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့-
        ''အာနႏၵာ၊ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္စည္းေဝးကုန္၊ အညီအၫြတ္အစည္းအေဝးမွ ထကုန္လ်က္ ဝဇၨီတိုင္းေရးကိစၥတို႔ကုိ အညီအၫြတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြားရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ''
     ဒါသည္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း စသည္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး သည့္ေနာက္ အစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္း အေျဖရွာၿပီးလွ်င္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ကုိ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္၊ ပုံမွန္လုပ္ေနေသာ အစည္းအေဝးကုိ ပုံမွန္မပ်က္ မကြက္ လုပ္ေနေသာ္လည္း ထုိအစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သည္အတုိင္းထားလွ်င္ေတာ့ အစည္းအေဝးသည္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အစည္းအေဝးမဟုတ္၊ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းမႈသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
    သုိ႔အတြက္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္း တာဝန္ရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာဆုိလွ်င္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ တုိင္းျပည္၊ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကုိ စစ္မွန္ေသာ၊ တိက်ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိသည္။ ဒါကုိလည္း ဗုဒၶသည္ လိစၧဝီမင္းတုိ႔အား သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏ သင္ၾကားခ်က္တုိင္း ဆက္လက္လုိက္နာ၊ က်င့္ႀကံေနၾကဦးမည္ဆုိလွ်င္ လိစၧဝီမင္းတုိ႔သည္ တုိးတက္မႈသာရွိမည္။ ဆုတ္ယုတ္မႈျဖစ္ လာ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
    သုိ႔ေသာ္လည္း လိစၧဝီမင္းမ်ားကုိ အဇာသတ္ရဲ႕ ေစခုိင္းခ်က္အရ အေကာက္ႀကံၿပီး ဝႆာကာရပုဏၰားအေနနဲ႔ စည္းလုံးမႈကုိ ပ်က္ျပားေစခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားသြားၿပီး ေဝသာလီလည္း ပ်က္စီးမႈဆီကုိ ဦးတည္သြား ခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သံသယျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္မႈရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သံသယျဖစ္စရာေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပါ။ သံသယ မပြားမ်ားၾကပါနဲ႔။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ဆက္တက္ရမယ့္ ခရီးခဲဟာ အစပုိင္းမွာေတာ့ ဒဏ္ရာေတြ အျပည့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ ခရီးလမ္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
    လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒါေလးကုိ သတိရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သံသယျဖစ္ေနရင္ ဒီသံသယအစုိင္အခဲႀကီးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၾကမြပ်က္စီးကုန္ဆုံးသြားတဲ့အထိ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေနနဲ႔ တုိးတက္မႈဆီကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေမာင္မင္းစုိး  

No comments: