Thursday, November 19, 2015

အနီေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


    အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္းမွာ အနီေရာင္လႊမ္းသြားတယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အစလုိ႔ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕ သေကၤတလုိ႔ဆုိရတာလဲဆုိေတာ့ အေၾကာင္းမဲ့ဆုိလုိက္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းဂန္ အေထာက္အထားနဲ႔ပဲ အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပလုိပါတယ္။

    အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္ စီရင္ထားခဲ့တဲ့ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္းဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း သိပါတယ္။ ပရမတၴတရားေတြရဲ႕ သေဘာလကၡဏာကုိ သူ႔အခန္းနဲ႔သူ စနစ္တက်စီရင္ထားတဲ့ က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြက ေတာ့ သၿဂိဳဟ္က်မ္းလုိ႔ ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီက်မ္းဟာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ့မေထရ္ရဲ႕ အာေဘာ္
မ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္းထဲကေန ထုတ္ႏႈတ္ၿပီးေတာ့ စိတ္, ေစတသိက္, ႐ုပ္, နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ ပရမတၴတရားေတြကုိ သူ႔ေနရာသူ စနစ္တက်ကုိ က႑အလုိက္ တင္ျပထားတဲ့က်မ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက်မ္းမွာ အခန္း(၉)ခန္းနဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။ စိတ္ပုိင္း၊ ေစတသိက္ပုိင္း၊ ပကိဏ္းပုိင္း၊ ဝီထိပုိင္း၊ ဝီထိမုတ္ပုိင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္း၊ သမုစၥည္းပုိင္း၊ ပစၥည္းပုိင္း၊ ကမၼ႒ာန္းပုိင္းဆုိၿပီး အပုိင္း(၉)ပုိင္းနဲ႔ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ စီရင္ ထားတဲ့ က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲက ေနာက္ဆုံးအပုိင္းျဖစ္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းပုိင္းကုိ ကုိးကားၿပီးေတာ့ အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ကမၼ႒ာန္းပုိင္းမွာလည္း က႑ႏွစ္ခုခဲြပါတယ္။ သမထကမၼ႒ာန္းနည္းနဲ႔ ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းနည္းဆုိၿပီးေတာ့ ခဲြျခားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲကမွ သမထကမၼ႒ာန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကမၼ႒ာန္း(၄ဝ)ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပ ထားၿပီးေတာ့ ဒီကမၼ႒ာန္းေတြကို စ႐ုိက္အားေလ်ာ္စြာ ေဝဖန္ထားတဲ့က႑တစ္ခုလည္းပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူသားမ်ားအေနနဲ႔ စ႐ုိက္(၆)မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရာဂစ႐ုိက္, ေဒါသစ႐ုိက္, ေမာဟစ႐ုိက္, သဒၶါစ႐ုိက္, ဗုဒၶိစ႐ုိက္, ဝိတက္စ႐ုိက္ဆုိၿပီး ေျခာက္မ်ဳိးထုတ္ျပပါတယ္။

    စ႐ုိက္ဆုိတဲ့စကားလုံးဟာ ျမန္မာေတြရဲ႕ နားနဲ႔ ရင္းႏွီးေနတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ ဒီေကာင္က စ႐ုိက္မေကာင္းဘူး၊ စ႐ုိက္ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ သုံးႏႈံးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ ညာဥ္ဆုိတဲ့စကားအျဖစ္လည္း သုံးတတ္ၾကပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီလုိစ႐ုိက္(၆)မ်ဳိးကုိ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့ၾကတဲ့ လူသားေတြအေနနဲ႔ တရားဘာဝနာ အားထုတ္လုိရင္ သူစ႐ုိက္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ကမၼ႒ာန္းကုိ ေပးရပါတယ္။ ဒါမွသာ ပုိမုိၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲကမွ ေဒါသစ႐ုိက္ႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္(ေဒါသႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္)အတြက္ အထူးသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ကမၼ႒ာန္း ကုိ ထုတ္ျပတဲ့အခါမွာ အေရာင္ကသုိဏ္းလုိ႔ေခၚတဲ့ ကသုိဏ္းေလးမ်ဳိးနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ ေဒါသႀကီးတဲ့သူကုိ အေရာင္ကသုိဏ္းေလးမ်ဳိးတည္းက တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပးၿပီး ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံယူၿပီးေတာ့ အားထုတ္ေစဖုိ႔အတြက္ ထုတ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ေဒါသဆုိတာ ေမတၱာရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ေမတၱာဆုိတာက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အဓိကတရားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသႀကီးေနတဲ့သူကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔အတြက္ နီလကသုိဏ္း(အညိဳ)၊ ပီတကသုိဏ္း(ေရႊေသာအဆင္း) ေလာဟိတကသုိဏ္း(အနီ)၊ ၾသဒါတကသုိဏ္း(အျဖဴ)ဆုိတဲ့ အေရာင္ကသုိဏ္းေလးမ်ဳိးထဲက ေလာဟိတ-လုိ႔ေခၚတဲ့ နီတဲ့အေရာင္ကုိ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံအျဖစ္ယူၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားဖုိ႔၊ ေဒါသႀကီးသူအတြက္ အနီေရာင္ဟာလည္း သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ကမၼ႒ာန္းေတြကို စ႐ုိက္နဲ႔ေဝဖန္တဲ့အခါ ေဒါသစ႐ုိ္က္ဆုိတဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းသူကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔အတြက္ အနီေရာင္ကုိ ပြားမ်ားေစဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတာေၾကာင့္ အနီေရာင္ဟာ ေမတၱာဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ပုံရိပ္၊ သေကၤတ လုိ႔ သုံးႏႈံးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ကမၻာႀကီးဟာ စစ္မက္ေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသဟာ တကယ့္ကုိ စစ္ဒဏ္သင့္ေနတဲ့ေနရာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြဟာ ကုိယ့္ေနရာအသီးသီးမွာ မေနရဲဘဲ အျခားႏုိင္ငံေတြဆီကုိ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးေနခဲ့ရပါတယ္။ ဟုိတေလာက ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီမွာဆုိ ေလာေလာလတ္လတ္ ပူပူေႏြးေႏြးအျဖစ္ အၾကမ္းသမားေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေတြရာခ်ီၿပီးေတာ့ အသက္စြန္႔ သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူမဆန္တဲ့လူေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ ဆုိးေမြပါပဲ။

    ထုိနည္းတူစြာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း ျပည္တြင္းစစ္အေနနဲ႔ အရွည္ၾကာဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အထိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြနဲ႔ ကင္းကြာေနခဲ့ရတဲ့ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့လူသားဘဝ ဆုံး႐ႈံးမႈပါပဲ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕မွာ အစုိးရတပ္မေတာ္နဲ႔ အက္စ္အက္စ္ပီပီ၊ အက္စ္အက္စ္ေအတုိ႔အၾကား တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ပါတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပါပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ေတြထုိးထားၾကေပမယ့္ အျခားတပ္ ေတြနဲ႔လည္း အထိမခံ ေရႊပန္းကန္လုိျဖစ္ေနခဲ့ရတဲ့ ေနရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္လုိေနရာမွာလည္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီးေတာ့ ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရႊ႕ကေတာ့ မၾကာခင္ကၿပီးသြားခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိအာဏာ ရပါတီကုိ ေနရာတုိင္းလုိလုိမွာ အတုိက္ခံပါတီက အႏုိင္ရထားပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လည္း အစုိးရဖဲြ႕ႏုိင္ တဲ့ အေျခအေနကုိ ရရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ လက္ရွိအစုိးရအဖဲြ႕ဟာ အႏုိင္ရအတုိက္အခံပါတီ ကုိ အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္မႈအတုိင္း အေျပာင္း အလဲကုိ အားလုံးကေစာင့္စားေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အနီေရာင္ကိစၥကုိ ျပန္ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔အတူ ပါတီအလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္ ဟာ အနီေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲလုိၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တုန္းက (၈ဝ)ရာခႈိင္းႏႈံး ၈၀ေက်ာ္ မိမိတုိ႔ရဲ႕အေျပာင္းအလဲအတြက္ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အျခားအျခားေသာ ႏုိင္ငံေတြကေတာင္ အတုယူစရာအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳရတဲ့အထိ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲအား ဆာေလာင္မႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

    ဆုိေတာ့ ၂ဝ၁၆ကေနစၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စနစ္ဆုိးႀကီးေတြရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ကုိ ကုစားေပးတဲ့အေနနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့မႈေတြကုိ တြန္းလွန္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ လိမ့္လုိ႔ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပါပဲ၊ လူအနည္းစုကသာ ႀကီးစုိးခ်ယ္လွယ္ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးတံခါးေတြလည္း တစ္ခ်ပ္ၿပီးတစ္ခ်ပ္ ပြင့္လာၿပီးေတာ့ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈဟာလည္း အရွိန္ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ခ်ီတက္လာခဲ့လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနီေရာင္လႊမ္းခဲ့တဲ့ ေရႊးေကာက္ပဲြကာလ အေရာင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ထုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသစ႐ုိက္ဆုိတဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းသူအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံအျဖစ္ အေရာင္ေလးမ်ဳိးမွာ အနီေရာင္ပါတဲ့အတြက္ အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ သေကၤတလုိ႔ဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအရာေလး အနည္းငယ္ကို ေျပာျပလုိပါတယ္။

    အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ ကမၼ႒ာန္းဆရာေတြဟာ မိမိထံကုိလာေရာက္ၿပီးေတာ့ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းလာခဲ့ၾကတဲ့ ေယာဂီေတြ၊ တပည့္ေတြအတြက္ သူ႔စ႐ုိက္အားေလ်ာ္စြာ ကမၼ႒ာန္းေပးရပါတယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ရင္ ခရီးမေပါက္ဘဲ ရွိတတ္ပါတယ္။

    တစ္ခါက အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ဟာ မိ္မိရဲ႕တပည့္ရဟန္းငယ္ေလးတစ္ပါးကုိ ကမၼ႒ာန္းအေပးမွား ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းငယ္ေလးဟာ ေလးလပတ္လုံး တရားအားထုတ္ေပမယ့္ ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကုိေလွ်ာက္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ကမၼ႒ာန္းအေပးမွားေၾကာင္း ေျပာၿပီးေတာ့ ရဟန္းငယ္ဟာ အရွင္သာရိပုတၱရာ ထင္သလုိ လူငယ္ပီပီ ရာဂစ႐ုိက္ႀကီးတဲ့သူမဟုတ္ေၾကာင္း ဘဝငါးရာ ေရႊပန္းထိန္သည္ျဖစ္ခဲ့ ဖူးေၾကာင္း၊ နီျမန္းတဲ့ေရႊမ်ားကုိ ၾကည့္ခဲ့ရတာမ်ားေၾကာင္းေျပာၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းငယ္ေလးရဲ႕ စ႐ုိက္နဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ပဒုမၼာၾကာနီပန္းကုိ ဖန္ဆင္းၿပီးေတာ့ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံအျဖစ္ေပးၿပီး ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားေစကာ ခဏအတြင္းမွာ ရဟႏၲာျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အနီေရာင္ကမၼ႒ာန္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ကမၼ႒ာန္းဆရာဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

    ကမၼ႒ာန္းပြားမ်ားလုိတဲ့သူဟာ မိမိကုိယ္ကုိ ကမၼ႒ာန္းဆရာအား အပ္ႏွံရပါတယ္။ ဒါဟာေလးစားမႈ တစ္ခုပါပဲ။ ဒီလုိအပ္ႏွံလုိက္ျခင္းဟာ ဆရာ့ရဲ႕စကားကုိ နားေထာင္လုိျခင္း၊ အျပစ္ျပဆုံးမမႈကို နာခံလုိျခင္း၊ တစ္ေနရာ ရာကို သြားလုိေသာ္လည္း ဆရာ့ကိုပန္ၾကားၿပီးမွသာ သြားလုိျခင္း၊ ဆရာ့ရဲ႕ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကုိလည္း ရလုိျခင္းစတဲ့ မိမိ ကုိယ္ကုိႏွိမ့္ခ်ၿပီးေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ဆရာ့အတြက္ဆုိရင္အသက္ပါ ေပးလွဴတဲ့အထိ စြန္႔လွဴျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီလုိပါပဲ၊ ပါတီအသီးသီးက လူေတြကလည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ ျပည္သူလူထုကုိ အပ္ႏွံတဲ့သေဘာနဲ႔ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ထင္ရာစုိင္းဝါဒနဲ႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္စားျပဳေဒသအသီးသီး၊ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေၾကာင္း၊ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ ေၾကာင္းစသျဖင့္ မိမိစြမ္းႏုိင္သည့္အေလ်ာက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကို ပဓာနမထားဘဲ အသက္ပါစြန္႔ႏုိင္တဲ့အထိ ျပဳလုပ္ ပါမယ္လုိ႔ ဝန္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏုိင္ရပါတီရဲ႕ အနီေရာင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာမႈ၊ ဝေျပာမႈ ေတြဆီကို ဦးတည္သြားႏုိင္ပါေစေၾကာင့္ အနီေရာင္ဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕ အမွတ္သေကၤတကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပုံေဖာ္သြား ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း တုိက္တြန္းစကားဆုိလုိက္ရပါတယ္။

ေမာင္မင္းစုိး
Daily Eleven သတင္းစာ(၁၉-၁၁-၂၀၁၅)ၾကာသပေတး။

No comments: